PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 45 Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : nowe trendy w zarządzaniu i marketingu | 81--94
Tytuł artykułu

Edukacja klienta w kontekście marketingu relacji

Warianty tytułu
Customer Education in the Contecst of the Relationship Marketing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę wskazania związku między edukacją klienta a założeniami marketingu relacji, traktowanego szeroko, jako systemowe podejście do zarządzania organizacją. Programy edukacyjne kierowane do klientów stanowią istotny element tej koncepcji. Wskazano także na podstawowe instrumentarium działań edukacyjnych z zaznaczeniem istotnej roli technologii informacyjno-komunikacyjnej, a także możliwe korzyści i zagrożenia. Podkreślono, iż edukacja klienta wpływa na trwałość relacji przedsiębiorstwo - klient i przynosi współzależne korzyści. Prowadzi do uzyskania satysfakcji klienta, kreuje więź emocjonalną opartą na zaufaniu, otwartości, lojalności i zaangażowaniu. Klient staje się partnerem dla firmy, aktywnie uczestniczącym w realizowanych przez nią procesach, co ma wpływ zarówno na strukturę, jak i kulturę organizacji. Marketing relacji, w tym wykorzystanie programów edukacyjnych, prowadzi w rezultacie do przenikalności jej granic i uzyskania takich czynników sukcesu jak: sprawność działania, elastyczność, integracja działalności i innowacyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to indicate the relationship between the customer education and the relationship marketing, considered widely as an approach to managing the entire organization. The educational programs directed to customers are an important element of this conception. Also pointed the basic tools of educational activities, noting the significant role of informational - communication technology, as well as the possible benefits and risks. It has been stressed that customer education affects company - customer relationship durability and brings mutual benefits. It leads to customer satisfaction, creates an emotional bond based on trust, openness, loyalty and commitment. The customer becomes company's partner who is actively involved in its processes, which affects both the structure and culture of the organization. Relationship marketing, including the use of educational programs, results in a permeability of company's borders and allows to achieve such success factors as: operations efficiency, flexibility, integration and business innovation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ashkenas R., Urlich D., Jick X., Kerr S. (1998), Boundaryless Organization. Behind the Chains of Organizational Structure, Jossey-Bass Inc. Publisher, San Francisco, za Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K. (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Cram T. (1994), The Power of Relationship Marketing, Pitman Publishing, London.
 • Dibb S., Simkin L. (2001), Marketing Briefs: A Revision and Study Guide, Butterworth - Heinemann, Oxford.
 • Drucker P (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa.
 • Frąckiewicz E., Pluta A. (2013), Rola kadry kierowniczej w budowaniu synergicznego układu relacji przedsiębiorstwo - pracownik - klient, [w:] Organizacja i zarządzanie, Lewandowski J. (red.), Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1144, Zeszyt 49, Wydawnictwo PŁ, Łódź.
 • Gaillard-Meer C. (1984), Customer Education, Nelson-Hall, Chicago.
 • Meerman D. i inni, Nowa odsłona marketingu, "Harvard Business Review Polska", wrzesień 2012.
 • Mitręga M. (2008), Marketing relacji: teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Otto J. (2004), Marketing relacji: koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Perechuda K. (2004), Edukacja klienta jako instrument wyrównywania poziomów wiedzy przedsiębiorstwa i otoczenia rynkowego, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M. (red.), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Perechuda K. (2000), Granice przedsiębiorstwa wirtualnego, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 851, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Piskorski M.J. (2012), Skuteczne strategie społecznościowe, "Harvard Business Review Polska" nr 110.
 • Swierżewski Ł. (2010), Edukacja jako wartość dla klienta, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 2.
 • Spenner P., Freeman K. (2012), Jeśli chcesz zatrzymać klientów, ułatwiaj im zakupy, "Harvard Business Review Polska" nr 116.
 • Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Tabaszewska-Zajbert E. (2016), Edukacja klienta w systemie zarządzania wiedzą - instrumentarium, korzyści i zagrożenia, Konferencja naukowa pt. Sukces organizacji - przejawy i uwarunkowania, Uniwersytet Gdański, Instytut Organizacji i Zarządzania, Gdańsk (w druku).
 • Tabaszewska E. (2012), Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Tabaszewska-Zajbert (2014), Teaching Organization a inne modele organizacji opartej na wiedzy - człowiek i wartości, [w:] red. J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska- -Zajbert, Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 340, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Tabaszewska E. (2010), Edukacja klientów jako istotny element systemu zarządzania wiedzą na przykładzie Atlas sp. z o.o., [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • www.wikipedia.org.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448624

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.