PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 449 Ekonomia | 300--309
Tytuł artykułu

Funkcja ekonomiczna imigracji na polskim rynku pracy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Economic Function of Immigration on The Polish Labor Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Punktem odniesienia autora artykułu są badania funkcji ekonomicznej migracji na polskim i zagranicznych rynkach pracy. Wynika z nich, że napływający migranci nie wpływają negatywnie na rynek pracy, z jednym wyjątkiem - obniżają wynagrodzenia pracowników przy pracach prostych. Na tym tle autor analizuje zmiany, jakie zaszły w strukturze migrantów na polskim rynku pracy, i prowadzi rozważania co do ewentualnych skutków tych zmian dla funkcji ekonomicznej migracji. Celem artykułu jest przedstawienie zachodzących zmian w strukturze migracji do Polski oraz próba identyfikacji skutków tych zmian. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej. Generalna ocena zmian, jakie się dokonały w strukturze zatrudnienia migrantów na polskim rynku pracy, jest pozytywna, co może wpływać korzystnie na funkcję ekonomiczną migracji, m.in. poprzez większy stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie zatrudniania migrantów na polskim rynku pracy(abstrakt oryginalny)
EN
The reference for the author of the article are the studies concerning the economical function of migration on the Polish and international labor markets. They show that incoming migrants do not affect the labor market negatively, with one exception - they bring down the wages for simple work. On this background, the author analyzes the changes that have taken place in the structure of Polish migrants in the labor market and leads a discussion about the possible consequences of these changes for the function of economic migration. The purpose of this article is to present alike the changes in the structure of Polish migration and the attempt to identify the impact of these changes. General assessment of the changes that have taken place in the structure of employment of migrants on the Polish labor market is positive. It may have the positive influence on the economic function of migration, f.ex. by the greater extent to meet needs by hiring migrants on the Polish labor market(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
300--309
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Balicki J., Stalker P., 2006, Polityka imigracyjna i azylowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Boeri T., Brücker H., 2005, Why Are Europeans So Tough on Migrants?, Economic Policy, no. (20) 44, s. 629-703.
 • Borjas G. (red.), 2000, Issues In the economics of imigration, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Card D., 2001, Immigrant inflows, native outflows, and the local labor market impacts of higher immigrations, Journal of Labor Economics, no. 1, s. 22-64.
 • Castles S., Iredale R., Vesta E., 2001, Australian immigration between globalization and recession, International Migration Review, vol. 28, no. 2, [za:] Stalker P., The No-nonsense Guide to International Migration, Verso, London.
 • Glover S., Gott C., Loizillon A., Portes J., Price R., Spencer S., Srinivasan V., Willis C., 2001, Migration: An Economic and Social Analysis, RDS Occasional Paper, no. 67, London.
 • Golinowska S. (red.), 2004, Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, IPiSS, Warszawa.
 • Klimek D., 2009, Problemy kierowania migrantami zarobkowymi (na przykładzie migracji ukraińskiej), [w:] Letkiewicz A. (red.), Wartości i normy społeczne a zachowania w organizacji, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
 • Klimek D., 2015, Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Lesińska M., 2012, Polityka migracyjna Polski a procesy napływowe z Ukrainy, [w:] Brunarska Z., Grotte M., Lesińska M., Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne, CMR Working Paper, no. 60 (118), Warszawa.
 • Longhi S., Nijkamp P., Poot J., 2005, A meta-analytic assessment of the effect of immigration on wages, Discussion Paper, no. 134/3, Tinbergen Institute, Amsterdam 2005, s. 472, http://ideas.repec.org/e/ppo117.html (2.03.2016).
 • Kubiciel-Lodzińska S., 2012, Zatrudnienie cudzoziemców w województwie opolskim - wyniki badań empirycznych, Polityka Społeczna, nr 8.
 • MRPiPS, https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ (10.04.2016).
 • Piekut A., 2008, Czynniki makro- i mikrospołeczne po stronie pracowników cudzoziemskich, [w:] Żylicz A., Grabowska-Lusińska I. (red.), Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, OBnM UW, Warszawa.
 • Żylicz A., 2008, Pracownicy cudzoziemscy na polskim rynku pracy: komplementarni czy substytucyjni?, [w:] Żylicz A., Grabowska-Lusińska I. (red.), Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, OBnM UW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448642

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.