PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 46 | nr 2 | 88--101
Tytuł artykułu

Ochrona czy deregulacja - wybrane aspekty instytucjonalno-prawne ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Protection or Deregulation - Selected Aspects of Institutional and Legal Restrictions of Agricultural Property Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono istotne aspekty ingerencji w proces wymiany na rynku nieruchomości rolnych w Polsce. W pierwszej kolejności wskazano na podmiotowe i instytucjonalne aspekty głębokiej regulacji zawierania transakcji rynkowych w odniesieniu do gruntów rolnych w szerokim ich rozumieniu, położonych zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Następnie dokonano przeglądu najważniejszych procedur i ich konsekwencji dla uczestników procesu kupna sprzedaży wynikających z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji instytucji, które otrzymały ustawowe prerogatywy. W podsumowaniu wskazano na szerszy kontekst obowiązujących przepisów, ingerujących w prawo własności i swobodę działalności gospodarczej, kierunkujących procesy rozwojowe państwa ku ładowi gospodarki nakazowo-rozdzielczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the essential aspects of intervention within trade processes for agricultural real estate in Poland. In the first place, it explains the subject and institutional aspects of the comprehensive changes within regulation of market transactions with agricultural land in the broad context, i.e. properties that are located in both rural and urban areas. Then, an overview of the most important procedures and their consequences for the participants in the process of purchase and sale resulting from the laws and internal regulations of institutions that have received statutory prerogatives follows. The summary refers to the broader context of applicable laws that interfere with the freehold right to property and freedom of economic activity, that direct the state development towards the command-and-quota economy. (original abstract)
Rocznik
Tom
46
Numer
Strony
88--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Agencja Nieruchomości Rolnych, 2016, Wzory dokumentów, informacje i załączniki, http://www.anr.gov.pl/web/guest/-wzory-dokumentow-do-pobrania [dostęp: 30.06.2016].
 • Frączyk J., 2016, Ustawa o gruntach rolnych: Kościół bez ograniczeń. "To rekompensata za krzywdy PRL", http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ustawa-o-gruntach-rolnych-kosciol-bez,65,0,2050881.html [dostęp. 30.06.2016].
 • Główny Urząd Statystyczny, 2016, Rocznik statystyczny rolnictwa 2015r.
 • Hayek F.A., 1945, The Use of Knowledge in Society, "American Economic Review", nr 4, 1945r.
 • Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2016, poz. 23.
 • Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2013r., poz. 1030, z późn. zm.
 • Nawrot Ł., 2007, Metody określania rozmiaru i opłacalności inwestycji turystycznych w gminie i regionie, w: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki (red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 69-91.
 • Nawrot Ł., 2012, Biomass energy investment in rural areas - possible application in tourism industry, Actual Problems of Economics, vol. 2, no. 7, s. 140-149.
 • Nawrot Ł., 2014, Ocena efektywności inwestycji w OZE - case study wykorzystania technologii do spalania biomasy w przedsiębiorstwie turystycznym, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego nr 39-40 (1-2/2014), s. 52-58, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 • Szamosszegi A., Kyle C., 2011, An Analysis of State-owned Enterprises and State Capitalism in China, U.S. - China Economic and Security Review Commission.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. 2012, poz. 803, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. o zmianie ustawy o lasach, Dz.U. 2016, poz. 586.
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 2016, poz. 585.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448682

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.