PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 449 Ekonomia | 368--380
Tytuł artykułu

Wkład uczelni i instytutów badawczych w ochronę własności przemysłowej w Polsce w latach 2009-2014

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Input of Universities and Research Institutes on The Protection of Industrial Property in Poland between 2009 and 2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia ochronę własności przemysłowej w Polsce, z uwzględnieniem roli szkół wyższych i instytutów badawczych. Jego celem jest określenie obecnego stanu ochrony własności przemysłowej w Polsce (na podstawie danych Urzędu Patentowego RP), analiza zgłoszeń patentowych i ochronnych na wzory użytkowe dokonanych przez publiczne instytucje naukowe i badawcze w latach 2009-2014, a także ocena aktywności patentowej poszczególnych grup podmiotów sektora nauki i badań. Podczas pracy wykorzystano studium literatury, indukcję, dedukcję, analizę porównawczą i elementy statystyki opisowej. Badania ujawniły duży dystans Polski w stosunku do krajów wysokorozwiniętych i części krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie ochrony własności przemysłowej. Wykazały także, że jedynie część podmiotów publicznego sektora nauki i badań przygotowuje ofertę patentową, którą mogą zaproponować przedsiębiorstwom. Stanowi to kolejny czynnik niskiej innowacyjności polskiej gospodarki(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the protection of industrial property in Poland, with emphasis on the role of universities and research institutes in the process. Its purpose is to determine the current state of protection of industrial property in Poland (based on data from the Patent Office of the Republic of Poland), the analysis of patent applications and rights of protection for utility models made by public science and research institutions between 2009 and 2014, as well as an assessment of patent activity of particular groups of entities in science and research sector. While working were used literature study, induction, deduction, comparative analysis and elements of descriptive statistics. The research revealed a large distance between Poland and high-developed countries and some countries of Central and Eastern Europe in the field of protection of industrial property. It also showed that only a part of entities from the public science and research sector prepare an offer to sell patent, which can be proposed to the enterprises. This is a further factor of low innovativeness of Polish economy(original abstract)
Rocznik
Strony
368--380
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Adamczak A., 2015, Własność intelektualna w szkolnictwie wyższym, http://www.krasp.org.pl/pliki/f161cf830ab98954f177eef86d138817.pdf (10.07.2016).
 • Adamczak A., Gędłek M., 2009, Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Allen T., 1984, Managing the flow of technology, MIT Press, Cambridge.
 • Byczko S., Trzmielak D.M., W., 2013, Własność intelektualna na uczelni i w działalności gospodarczej. Analiza porównawcza i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu patentowania w Polsce i w wybranych krajach, Uniwersytet Łódzki, Centrum Transferu Technologii UŁ, Łódź.
 • Chesbrough H.W., 2003, Open innovation. The New imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do innowacji, 2012, PARP, Warszawa.
 • Innovation Union Scoreboard 2015, 2015, European Commission, Brussels.
 • Kline S.J., Rosenberg N., 1986, On overview of innovation, [w:] Landau R., Rosenberg N., The positive sum strategy: harnessing technology for economic growth, National Academy Press, Washington DC.
 • Łącka I., 2011, Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin.
 • Methodology: The World's Most Innovative Universities, 2015, http://www.reuters.com/most-innovative-universities/methodology (24.04.2016).
 • Patent Cooperation Treaty Yearly Review. The International Patent System, 2015, WIPO, Geneva, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2015.pdf (28.04.2016).
 • Patent Plus - program Narodowego centrum Badań i Rozwoju, 2012, NCBiR, Warszawa, http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/patent_plus/program_pp_30.08.2012.pdf (28.04.2016).
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, MNiSW, Warszawa.
 • Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, 2016, NBP, Warszawa.
 • Radosevic S., 1999, International technology transfer and catch-up economic development, Edward Elgar, London.
 • Raporty roczne 2009-2014, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Rosenberg N., 1982, Perspectives on technology, Putmans, New York.
 • Rothwell R., Zegvelt W., 1982, Innovation and the small and medium sized firm, Francis Pinter, London.
 • Schmookler J., 1966, Invention and economic growth, Harvard University Press, Harvard.
 • Szatkowski K., 2001, Istota i rodzaje innowacji, [w:] Brzeziński M. (red.), 2001, Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • The World's Most Innovative Universities 2015, http://www.reuters.com/article/idUSL1N11K16Q20150915 (24.04.2016).
 • Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448690

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.