PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 46 | nr 2 | 130--138
Tytuł artykułu

Wycena zasobów drzewnych różnymi technikami na przykładzie wybranych drzewostanów sosnowych

Warianty tytułu
Forest Resources Valuation with the Use of Different Techniques on the Example of Selected Pine Stands
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakres pracy obejmuje określenie wartości zasobów drzewnych 16-tu losowo wybranych drzewostanów sosnowych, za pomocą techniki szczegółowej opartej o posztuczny szacunek brakarski drzew na pniu oraz za pomocą technik wskaźnikowych. Spośród technik wskaźnikowych do wyceny wykorzystano najczęściej stosowane w praktyce dwa rodzaje tablic wskaźników wartości drzewostanów, Tramplera i Partyki z 1985r. oraz tablice Zająca z 2002r., a także zaproponowane przez autorów modyfikacje tych metod. Celem pracy jest porównanie wyników wyceny technikami uproszczonymi z wartością obliczoną za pomocą szacunków brakarskich drzew na pniu i określenie ich praktycznej przydatności. Badania przeprowadzono w drzewostanach sosnowych w wieku 40-80 lat, zajmujących siedlisko boru mieszanego, na którym sosna osiąga II oraz I bonitację. Zasobność drzewostanów kształtowała się przeciętnie od 220 do 290 m3/ha, zaś wartość obliczona za pomocą szacunku brakarskiego od 18 800 do 39 200 zł/1ha. Wyniki wyceny za pomocą tablic Tramplera i Partyki z 1985r. były niższe od wartości przyjętej za wzorcową średnio o 14%. Wyniki wyceny za pomocą tablic Zająca z 2002r. według średniej ceny drewna publikowanej przez GUS przewyższały wartość uzyskaną za pomocą szacunku brakarskiego średnio o około 14%. Wartość drzewostanów obliczona tymi technikami po wprowadzeniu autorskich modyfikacji różniła się średnio od wartości przyjętej za wzorcową, w przypadku modyfikacji tablic Tramplera i Partyki o +5%, a w przypadku modyfikacji metody opartej o tablice Zająca z 2002r. wartość różniła się średnio -3%. W odniesieniu do rodzaju badanych drzewostanów można stosować tablice wskaźników wartości po zastosowaniu zaproponowanych zmian, jeżeli nie ma możliwości wykonania inwentaryzacji i szacunku brakarskiego drzew na pniu. Wniosków nie należy rozciągać na drzewostany innych gatunków, lub drzewostany odznaczające się wyraźnie lepszą lub wyraźnie gorszą jakością surowca drzewnego od przeciętnych drzewostanów. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, forest resources value of 16 randomly selected pine stands has been presented. The assessment was made using the detailed technique based on the stock survey as well as on simplified techniques. As far as the simplified techniques are concerned, the authors chose two the mostly used types of tables of stand value indicators by Trampler and Partyka (1985) as well as by Zając (2002) and modifications of these methods proposed by the authors themselves. The aim of present paper is to compare the results of assessments made basing on the simplified techniques and on the stock survey as well as to evaluate their practical aptitude. The research was conducted on the pine stands of 41-81 years located inmixed coniferous forest where pines reach 2nd or 1st valuation bonitation class. Volume of the stands is between 220 and 290 m3/ha, value calculated basing on the stock survey - between 18 800 and 39 200 PLN/1ha. The results of valuation based on the tables of Trampler and Partyka (1985) have been lower on the average by 14% than the model value. The results of valuation based on the tables of Zając (2002) - according to the average price of wood published by Central Statistical Office in Poland (GUS) - have exceeded the value calculated using quality estimate for about 14%. The difference of the model value and of the stand value calculated with these techniques slightly modified by the authors was about +5% in case of modifications of the tables of Trampler and Partyka and -3% in case of modifications of the method based on the tables of Zając (2002). Referring to the analyzed stands, if neither the inventory nor quality estimate of growing trees is possible, tables of stand value indicators after some modifications proposed by the authors can be used to assess the stand value. Nevertheless, these findings should not be taken into account when it comes to non-pine stands or to the stands of visibly higher or lower quality of timber comparing to standard stands. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
46
Numer
Strony
130--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • Bednarski K., 2014. Obliczanie ekonomicznego wieku dojrzałości rębnej drzewostanów (kolei rębu) na przykładzie drzewostanów sosnowych. W: Miścicki S. [red.] Analiza i opracowanie wytycznych w zakresie modyfikacji elementów ładu czasowego i przestrzennego w planowaniu urządzeniowym dla nadleśnictw o znaczącym udziale drzewostanów rębnych. SGGW Warszawa, UR Kraków.
 • Długosiewicz L., 2015, Wycena wartości pieniężnej wybranych rębnych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Nowa Dęba. Maszynopis. Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, UR Kraków.
 • Mazur E., 2016, Wartość pieniężna wybranych drzewostanów w Nadleśnictwie Strzyżów i Kołaczyce. Maszynopis. Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, UR Kraków.
 • Mizgajski A., Bernaciak A., Kronenberg J., Roo-Zielińska E., 2014, Rozwój badań nad świadczeniami ekosystemów w Polsce, Ekonomia i Środowisko, Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Nr 4 (51).
 • Nowak A., 2016, Wycena nieruchomości leśnych, wydanie VIII poprawione i uzupełnione, Educatera, Olsztyn.
 • Plan Urządzenia lasu na lata 2013-2022 zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska DLP-I-611-33/21274/15/ŁP z dnia 8 czerwca 2015r.
 • Podstawy wyceny lasów, 2001. Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Podgórskiego. Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji; 19-88, 165-254.
 • Poznański. R., Zięba S., Zygmunt R., 2002, Problemy inwentaryzacji lasu, Przewodnik do ćwiczeń, Skrypt AR, Kraków.
 • Przybylska K., Banaś J., Zięba:, Zygmunt R., Żuchowski J., 2006. Wartość pieniężna zasobów drzewnych. Inwentaryzacja lasu. Przewodnik do ćwiczeń z urządzania lasu. Katedra Urządzania Lasu AR. Kraków.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U. Nr 99, poz. 905).
 • Rutkowski B., 1989, Urządzanie lasu, Skrypt AR, Kraków.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014, poz. 518 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2005 Nr 169, poz. 1418 z późniejszymi zmianami).
 • Wilkowski W., 2004a: Standard V.6 - "Określanie wartości nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych" w: Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, wydanie VII poszerzone, Warszawa.
 • Wilkowski W., 2004b: Komentarz do Standardu V.6 w: Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, wydanie VII poszerzone, Warszawa.
 • Wilkowski W., 2011, Zasady określania wartości drzewostanów w procedurach określania wartości nieruchomości leśnych, Rzeczoznawca majątkowy, nr 69.
 • Zając S., 2013, Wartościowanie lasu w teorii i praktyce, Materiały Panelu Ekspertów: Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów, Sękocin Stary.
 • Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie ustalania wartości drzewostanu (Dz.U. MLiPD z 1985r. Nr 2, poz. 7).
 • Zestaw norm na surowiec drzewny według klasyfikacji jakościowo wymiarowej: PN-92/D-02002, PN-92/D-95000, PN-92/D-95017, PN-92/D-95008, PN-91/D-95018, PN-90/D-95019.
 • Zarządzenie DG PGL LP nr 33 z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich (ZD.7600.4.2015).
 • Zygmunt R., 2003, Ocena zmian wielkości zasobów drzewnych oraz próba ich wartościowania w lasach olkuskiego okręgu przemysłowego, Rozprawa doktorska. Maszynopis Katedra Urządzania Lasu AR, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448728

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.