PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 449 Ekonomia | 392--401
Tytuł artykułu

Usługi e-administracji a konkurencyjność międzynarodowa w wymiarze instytucjonalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
E-Government Services and Institutional Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji jest problematyka dotycząca usług e-administracji świadczonych na rzecz obywateli w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ocenia się, że informatyzacja usług sektora publicznego wpływa znacząco na funkcjonowanie instytucji państwa. Spójna strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w państwach UE przewiduje szereg przemian, które za sprawą e-administracji powinny implikować poprawę efektywności administracji publicznej. Tym samym wdrażanie ICT do procesu świadczenia usług publicznych powinno zwiększać konkurencyjność międzynarodową w wymiarze instytucjonalnym. Wymiar ten odnosi się przede wszystkim do wskaźników, które mierzą szeroko rozumianą jakość instytucji publicznych i sprawność ich działania. Celem przeprowadzonego badania była odpowiedź na pytanie: czy istnieje istotna statystycznie zależność między poziomem wykorzystania usług e-administracji przez obywateli a konkurencyjnością międzynarodową w wymiarze instytucjonalnym(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the following publication is problematics concerning e-government services provided to citizens of EU participant countries. It is assessed that informatization of public sector services significantly influence on functioning of the nation institution. Concise strategy of information society developement in EU contries, forecast set of transformations which thanks to e-government should imply improvement of public administration effectiveness. As a result deployment of ICT to public services process should increase multinational concurency in institutional dimmenstion. That dimmension refer for most to indicators which measure widely understood quality of public institutions and effectiveness their action. The target of carried study was to answer for question, whether exist statistically meaningful relation between the level of exploitation of e-government services by the citizens and multinational concurency in institutional sense(original abstract)
Rocznik
Strony
392--401
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Bernard P., Boucher G., 2007, Institutional competitiveness, social investments, and welfare regimes, Regulation & Governance, vol. 1, is. 3, s. 214
 • Borras S., Seabrook L., 2015, Sources of National Institutional Competitiveness, Oxford University Press, Oxford, s. 9-10.
 • Dołęgowski T., 2000, Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie, Biblioteka Wiedzy Europejskiej, z. 13, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 60.
 • Dołęgowski T., 2002, Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 92.
 • Fagerberg J., 1988, International Competitiveness, The Economical Journal, no. 391, s. 355-374.
 • Gant J.P., 2008, Electronic Government for Developing Countries, ITU Telecommunication Development Sector's ICT Applications and Cybersecurity Division, Geneva, s. 15-16.
 • Hatzichronoglou T., 1996, Globalisation and Competitiveness, Relevant Indicators, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, s. 20.
 • International Telecommunication Union, 2009, eGovernment ITU e-Government Implementation
 • Toolkit, A Framework for e-Government Readiness and Action Priorities, ITU, Geneva, s. 2.
 • Komisja Europejska, 1999, Public Sector Information: a Key Resource for Europe, Green Paper on Public Sector Information in the Information Society, Luxemburg, s. 8.
 • Liikanen E., 2003, eGovernment for Europea's Public Services for the Future, Inaugural Lecture of the 2003-2004 Academic Year, University of Catalunya, Barcelona, s. 6.
 • Luterek M., 2010, E-government, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 29.
 • Misala J., 2002, Mierniki konkurencyjności gospodarki: aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski,
 • Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, s. 11.
 • Radło M., 2008, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, [w:] Bieńkowski W. (red.), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Prace i Materiały, nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa, s. 5.
 • Sakowicz M., 2004, The use of ICT in Polish local authorities: Improving the quality of local democracy and public services, [w:] Loffler E., Vintar M. (red.), Improving the quality of East and West European public services, Ashgate, Bratislava, s. 195.
 • Sakowicz M., 2008, Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu administracją publiczną, [w:] Osiński J. (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 77.
 • Stempnakowski Z., 2007, Administracja elektroniczna, [w:] Szewczyk A. (red.), Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Difin, Warszawa, s. 51.
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.
 • Wauters P., Colclough G., 2006, Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing?, Capgemini, Consulting Technology Outsourcing, Brussels, s. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448748

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.