PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 449 Ekonomia | 402--411
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny kraju (NIC) - konceptualizacja podejść

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
National Intellectual Capital (NIC) - The Conceptualization Of Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie kapitału intelektualnego, kojarzone przede wszystkim z przedsiębiorstwem, stopniowo zyskuje szersze zastosowanie i odnoszone jest też do skali kraju. Jest to kapitał, który napędza wzrost gospodarczy i rozwój społeczny oraz jest źródłem bogactwa. Jednak koncepcja kapitału intelektualnego kraju ma krótką historię, chociaż kapitał intelektualny tkwiący w ludziach, przedsiębiorstwach, społecznościach oraz łącznie w krajach istniał od zawsze. Artykuł jest próbą analizy i uporządkowania dorobku teorii ekonomii oraz praktyki gospodarczej na temat kapitału intelektualnego w skali kraju. Jego celem jest wypełnienie luki w polskiej literaturze na temat tej koncepcji z perspektywy makroekonomicznej. Wyniki analizy dotyczą genezy narodowego kapitału intelektualnego, ewolucji podejść definicyjnych i metodologicznych. Zastosowaną metodą badawczą była analiza literatury, przede wszystkim zagranicznej(abstrakt oryginalny)
EN
The term of intellectual capital, associated primarily only with the company, gradually is gaining wider use - the concept starts to be considered on national scale. National intellectual capital is the capital that stimulates economic growth, social development and is a source of wealth. Although the intellectual capital inherent in the people, companies, communities, and including in countries has always existed, the concept of national intellectual capital has a short history. The article is an attempt to analyze and organize the achievements of economic theory and business practice about the national intellectual capital. This article aims to fill the gap in Polish literature on this concept from the macro-economic perspective. The results of the analysis concern the genesis of the national intellectual capital as well as the evolution of definitional and methodological approaches. The methodology applied was the analysis of foreign literature(original abstract)
Rocznik
Strony
402--411
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Andriessen D.G., 2004, Making sense of intellectual capital, Elsevier Butterworth-Heinemann, Amsterdam.
 • Andriessen D.G., Stam Ch.D., 2008, Intellectual Capital of the European Union 2008: Measuring the Lisbon Strategy for Growth and Jobs, Electronic Journal of Knowledge Management, vol. 7, no. 4, s. 489.
 • Annel E., Axelsson S., Emilsson P.-M., Karlsson H., Sveiby K.E., Wangerud C.J., Vikstro S., 1989, The Invisible Balance sheet, key indicators for accounting, control and valuation of know-how campanies, Stockholm
 • Bontis N., 2004, National Intellectual Capital Index, A united nations initiative for the Arab region, Journal of Intellectual Capital, vol. 5, no. 5, s. 14-15.
 • Bontis N., Seleim A., 2013, National Capital and economic performance: empirical evidence from developing countries, Knowledge and Process Management, vol. 20, no. 3, s. 131.
 • Bounfour A. (red.), 2006, Capital Immatériel, Connessaince et Performance, L'Harmattan, Paris, http://www.Ståhle .fi/Bounfour_paper.pdf (23.03.2016), s. 417-418.
 • Brennan N., Connell B., 2000, Intellectual capital: current issues and policy implications, Journal of Intellectual Capital, vol. 1, no. 3, s. 209.
 • Edvinsson L., 2004, The intellectual capital of Nations, Handbook on Knowledge Management 1: Knowledge Matters, s. 156-158.
 • Edvinsson L., Lin C.Y.-Y., 2010, National intellectual capital: comparison of 40 countries, Springer Publishing Co., New York 2010, s. 3.
 • Edvinsson L., Malone M. S., 1997, Intellectual Capital, Harper Business, New York, s. 189-197.
 • Encyklopedia PWN, 2016, http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/region.html (1.04.2016).
 • Flejterski S., 2010, Pozycja konkurencyjna banków krajowych a kapitał intelektualny, [w:] Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności banków, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/3, s. 12.
 • Käpylä J., Kujansivu P., Lönnqvist A., 2012, National intellectual capital performance: a strategic approach, Journal of Intellectual Capital, vol. 13, no. 3, s. 345.
 • Krawczyk R., 1990, Wielka przemiana. Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 10.
 • Malhotra Y., 2003, Measuring Knowledge Assets of a Nation: Knowledge system for development, Knowledge Management Measurement: State of Research 2003-2004, http://km.brint.com/KnowledgeManagementMeasurementResearch.pdf (21.03.2016), s. 3.
 • Malhotra Y., 2000, Knowledge assets in the Global Economy: Assessment of national Intellectual capital, Journal of Global Information Management, vol. 8, no. 3, s. 5-6.
 • Michalczuk G., 2013, Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 86-87, 93.
 • Phusavat K., Comepa N., Sitko-Lutek A., Ooi K.-B., 2012, Intellectual capital: implementation for industrial competitiveness, Industrial Management & Data Systems, vol. 112, no. 6.
 • Ståhle P., Ståhle S., 2006, Intellectual Capital and National Competitiveness: Conceptual and Methodological Challenges. Capital Immaterial, Connessaince et Performance, L'Harmattan, Paris, s. 417, http://www.Ståhle .fi/Bounfour_paper.pdf (23.03.2016).
 • Stewart T., 1997, Intellectual Capital: The New Wealth Of Organizations, Nicholas Brealey Publishing, Business Digest, New York.
 • Sullivan P. H., 2000, Value-driven Intellectual Capital. How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value, John Wiley & Sons, New York, s. 238-244.
 • Teece D.J., 1986, Profiting from technological innovation. Implications for integration, collaboration, licensing and public policy, School of Business Administration, University of California, Berkeley, s. 286-304.
 • Węziak D., 2007, Measurement of national intellectual capital: application to EU countries, IRISS Working Paper Series, no. 13, Insed, Luxemburg 2007, http://iriss.ceps.lu/documents/irisswp81.pdf (30.03.2016).
 • Węziak-Białowolska D., 2010, Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowanie, Wydawnictwo SHG, Warszawa, s. 24, 28.
 • Viedma M.J.M., 2007, In Search of an Intellectual Capital Comprehensive Theory, The Electronic Journal of Knowledge Management, vol. 5, no. 2, s. 245.
 • Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, 2010, Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, s. 21, http://kramarz.pl/Raport_2008_Kapital_Intelektualny_Polski.pdf (23.03.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448762

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.