PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 3--23
Tytuł artykułu

Negocjacje budżetowe Unii Europejskiej w cieniu zasady juste retour

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EU Budget Negotiations in the Shadow of the juste retour Rule
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono dotychczasowe preferencje wybranych państw członkowskich w negocjacjach wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej oraz podjęto próbę ich oceny w kontekście kolejnych negocjacji budżetowych na lata 2021-2027 i przyszłości integracji europejskiej. Należy przypuszczać, że preferencje państw członkowskich w odniesieniu do kształtu i wysokości budżetu po 2020 roku pozostaną zróżnicowane. Zmieniający się bilans wpłat i wypłat z budżetu UE wpłynie na to, w jaki sposób państwa członkowskie oceniać będą potrzebę finansowania określonych działań na poziomie unijnym. Do grupy państw dążących do zamrożenia budżetu dołączą jego niedawni beneficjenci, tj. państwa, w których poziom zamożności zbliża się do poziomu państw płatników netto. Pogorszenie pozycji budżetowej wielu płatników netto najprawdopodobniej wzmocni także ich niechęć do dalszego finansowania działań UE. Narastający eurosceptycyzm społeczeństw europejskich z pewnością utrudniać będzie prowadzenie negocjacji skierowanych na zwiększanie efektywności budżetu UE. W rezultacie uwarunkowania polityczne i preferencje społeczne sprzyjać będą naciskom na rzecz obniżenia budżetu UE w przyszłości. Trudno również oczekiwać, że mogłoby dojść w najbliższych latach do istotnego przeobrażenia struktury wydatków unijnych. Społeczeństwa państw członkowskich, z jednej strony, widzą konieczność finansowania nowych priorytetów (np. związanych z nowymi zagrożeniami), z drugiej, sprzeciwiają się zwiększaniu budżetu UE. Możliwy w związku z tym jest scenariusz finansowania nowych priorytetów głównie z poziomu budżetów narodowych. To w długiej perspektywie osłabiać będzie pozycję i znaczenie UE.(abstrakt oryginalny)
EN
This article characterises national preferences of the EU Member States in previous negotiations on the EU Multiannual Financial Framework (MFF) and analyses them in the context of both budget negotiations for the 2021-27 period and the future of the European integration. It has been concluded that the EU Member States preferences concerning the shape and size of the EU budget after 2020 will remain differentiated. The changing balance of payments and receipts to and from the EU budget will determine how the EU Member States assess the need to finance specific measures and actions at the EU level. Recent EU budget beneficiaries, currently on the path to reach the level of wealth of the net payers, will join the group of countries wishing to freeze the EU budget. The worsening budgetary position of many net payers will also probably strengthen their reluctance to continue financing the EU activities. The growing Euroscepticism of European societies will certainly hamper negotiations directed towards increasing the effectiveness of the EU budget. As a result, political conditions and social preferences will build up the pressure to reduce the EU budget in the future. Also, it is hard to expect any significant transformation in the structure of the EU spending in the years to come. On the one hand, Member States recognise the importance of new funding priorities (e.g. to deal with new threats), on the other, they are against increasing the EU budget. Therefore, the scenario of financing new priorities, basically from national budgets, is quite possible. This, in the longer term, will negatively affect the position and role of the EU in the world.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Bibliografia
 • Boulanger, P., Philippidis, G. (2015). The End of a Romance? A Note on the Quantitative Impacts of a 'Brexit'from the EU. Journal of Agricultural Economics, vol. 66(3), s. 832-842.
 • Brack, N., Startin, N. (2015). Introduction: Euroscepticism, from the margins to the mainstream. International Political Science Review, vol. 36 (3), s. 239-249.
 • Business Post (2015). Ireland to become net contributor to EU budget. Sunday Business Post. 29.12.2015. Pobrane z: http://www.businesspost.ie/ireland-to-become-net-contributorto-eu-budget-brian-hayes/).
 • Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020, L 347/884. Official Journal of the European Union 20.12.2013.
 • Druckman, D. (2007). Negotiation Models and Applications. Diplomacy Games. Berlin Heidelberg: Springer.
 • Dür, A., Gemma, M. (2010). Bargaining power and negotiation tactics: the negotiations on the EU's financial perspective 2007-13. Journal of Common Market Studies, vol. 48(3), s. 557-578.
 • Economist (2013). Battle of the EU budget. Cameron's budget blinder. The Economist, 8th February 2013. Pobrane z: http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2013/02/ battle-eu-budget. Euractiv (2011). Sarkozy: France needs no excuse to defend EU farm policy.
 • Euractiv.com, 19 January 2011. Pobrane z: http://www.euractiv.com/section/science-policymaking/ news/sarkozy-france-needs-no-excuse-to-defend-eu-farm-policy/.
 • Euractiv (2012). France, Germany in joint call to freeze EU farm budget. Euractiv.com, 11 October 2012. Pobrane z: http://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/ france-germany-in-joint-call-to-freeze-eu-farm-budget/.
 • Eurobarometr (2015). Standardowe badanie Eurobarometru z wiosny 2015 r.: zdaniem obywateli największym wyzwaniem dla Unii jest imigracja. Komunikat prasowy, Komisja Europejska, 31 lipca 2015, Bruksela. Pobrane z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP- 15-5451_pl.htm.
 • Frieden, J. (2015). The crisis, the public and future of the European integration. Paper prepared for a conference "Transition and Reform: European Economies in the Wake of the Economic Crisis", Lisbon, May 2015.
 • Greer, A. (2013). The Common Agricultural Policy and the EU budget: Stasis or change? European Journal of Government and Economics, vol. 2(2), p.119-136.
 • Grimmel, A., Jakobeit, C. (2009). Politische Theorien der Europäischen Integration: Ein Text- und Lehrbuch. Springer-Verlag.
 • Grochowska, R. (2012). Budżet unijny jako gra interesów państw członkowskich na przykładzie Wspólnej Polityki Rolnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, cz. Polityka Ekonomiczna, s. 125-133.
 • Guardian (2012). David Cameron to warn François Hollande against challenging EU rebate. The Guardian, 28 May 2012. Pobrane z: http://www.theguardian.com/politics/2012/ may/27/david-cameron-francois-hollande-eu-rebate.
 • Hagemann, S. (2012). Money and Power: EU budget negotiations in a time of austerity. DIIS Policy Brief. May 2012. Pobrane z: https://www.ciaonet.org/attachments/21374/uploads.
 • HM Treasury (2015). European Union Finances 2015: statement on the 2015 EU Budget and measures to counter fraud and financial mismanagement. December 2015, Cm 9167. Pobrane z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/483344/EU_finances_2015_final_web_09122015.pdf.
 • Interinstitutional agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management. Official Journal of the European Union C 139/1, 14.06.2006.
 • International Monetary Fund (2015). World Economic Outlook Database, October 2015.
 • Kulawik, J. (2015). Globalne i europejskie determinanty WPR. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4(345), s. 38-58.
 • Mayhew, A. (2003). The Financial and Budgetary Impact of Endangerment and Accession. SEI Working Paper, no 65, s. 18.
 • Moravcsik, A. (1993). Preferences and power in the European Community: a liberal intergovernmentalist approach. Journal of Common Market Studies, vol. 31(4), s. 473-524.
 • Moravcsik, A. (1998). The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. Ithaca. NY: Cornell University Press.
 • Mrak, M., Rank, V. (2010). Financial Perspective 2007-2013: Domination of National Interests. Journal of Common Market Studies, vol. 48(2), s. 347-372.
 • Rollo, J. (2003). Agriculture, the Structural Funds and the Budget after Enlargement. SEI Working Paper, no 68, p. 39.
 • Sapir, A., Aghion, P., Bertola, G, Hellwig, M., Pisani-Ferry, J., Rosati, D., Viñals, J., Wallace H. (2003). An Agenda for a Growing Europe: Making the EU Economic System Deliver. Report of an Independent High-Level Study Group established on the initiative of the President of the European Commission, July 2003.
 • Schimmelfennig, F. (2015). Liberal intergovernmentalism and the euro area crisis. Journal of European Public Policy, vol. 22, nr 2, s. 177-195.
 • Speech (2016). Speech by Foreign Minister Bert Koenders on the EU Multiannual Financial Framework. 28.01.2016. Pobrane z: https://www.government.nl/documents/speeches/2016/01/28/speech-foreign-minister-bert-koenders-on-the-multiannual-financialframework.
 • Standard Eurobarometer 83, The EU Budget. Report. May 2015. Pobrane z: http://ec.europa. eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_en.htm.
 • Stenbæk, J., Jensen, M.D. (2015). Evading the joint decision trap: the multiannual financial framework 2014-2020. European Political Science Review, s. 1755-7739.
 • ^ Stratfor (2016). The European Union Is Not a Security Union, Stratfor. 25 March 2016. Pobrane z: https://www.stratfor.com/analysis/european-union-not-security-union.
 • Toshkov, D., Kortenska, E., Dimitrova, A., Fagan, A. (2014). The 'Old' and the 'New' Europeans: Analyses of Public Opinion on EU Enlargement in Review. MAXCAP Working Paper Series, nr 02, April 2014.
 • Valera, D. (2015). España todavía se beneficia del 'maná' de los fondos europeos, El Comercio. 8 Agosto 2015. Pobrane z: http://www.elcomercio.es/economia/201508/08/espana-todavia-beneficia-mana-20150808002243-rc.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448848

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.