PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 40--69
Tytuł artykułu

Wybrane problemy wyceny wartości ziemi rolniczej i ustalania czynszów za jej dzierżawę

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems of Farmland Valuation and Setting Rents for Its Lease
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ziemia rolnicza jest specyficznym dobrem ekonomicznym, o fundamentalnym wręcz znaczeniu dla współczesnych społeczeństw i perspektyw ich rozwoju oraz dobrobytu. Stanowi ona podstawę prowadzenia tradycyjnej działalności rolniczej i tak będzie nadal w dającej się przewidzieć przyszłości, jednak w warunkach stale rosnącej liczby ludności, której większość ma nadal rozmaite niedobory ilościowe i jakościowe w zakresie wyżywienia. Zaspokajanie tych potrzeb odbywać się będzie przy postępującej zmianie klimatu, problemach z wodą i kurczącym się areale gruntów nadających się do rolniczego użytkowania. Okoliczności te zwracają naszą uwagę na drugi wymiar ziemi rolniczej jako źródła świadczenia rozmaitych usług ekosystemowych i agrośrodowiskowych. To spełnianie jednocześnie wielu funkcji stanowi poważne wyzwanie przy pomiarze wartości ziemi. Od precyzji w jej ustalaniu w dużym stopniu zależy także wysokość stawek czynszów za wynajem tego czynnika produkcji. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie ewolucji koncepcji formalnych i modeli empirycznych wykorzystywanych do określania wartości ziemi rolniczej i czynszów dzierżawnych za możliwość czerpania pożytków z jej użytkowania.(abstrakt oryginalny)
EN
Farmland is a specific economic good of almost fundamental importance for the current societies and their development and prosperity perspectives. It underlies the traditional agricultural activity and this process will continue in the foreseeable future, but in the conditions of incessantly growing number of people on Earth, most of which still experiencing various quantitative and qualitative food shortages. Their basic needs will be satisfied in the conditions of progressing climate change, water problems and shrinking land acreage suitable for agricultural use. The above circumstances highlight the second aspect of farmland, i.e. its role as the source of diverse ecosystem and agri-environmental services provision. The fact that land meets many functions at the same time poses a serious challenge for land valuation. Precision in this field largely predetermines the amount of rents for the factor of production. In this context the key aim of the paper is to present the evolution of formal concepts and empirical models used to determine farmland value and rents for the possibility to benefit from its use.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Agricultural support, farm land values and sectoral adjustment. The implication for policy reform. (2008). OECD, Paris.
 • Barry, P.J., Ellinger, P.N. (2012). Financial management in agriculture. 7th Edition. New York: Prentice Hall.
 • Barry, P.J., Moss, L.A.M., Sotomayor, N.L., Escalante, C.L. (2000). Lease Pricing for Farm Real Estate. Review of Agricultural Economics, vol. 22, no. 1.
 • Baumol, W.J. Blinder, A.S. (2015). Mikroeconomics. Principles and Policy. 13th Edition. South. New York: Western Gengage Learning.
 • Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2007). Mikroekonomia. Wydanie IV zmienione. Warszawa: PWE.
 • Besly, T., Leight, J., Pande, R., Rao, V. (2016). Long-run impacts of land regulation: Evidence from tenancy reform in India. Journal of Development Economics, vol. 118.
 • Blankart, B.Ch. (2011). Öffentliche Finanzen in Demokratie. Eine Einführung in die Finanzwissenschaft. 8. Auflage. München: Verlag Franz Vahlen.
 • Boardman, A.E., Greenberg, D.H., Vining, A.R., Weimer, D.L. (2011). Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice. 4th Edition. New York: Pearson Hall.
 • Breustedt, G., Habermann, H. (2011). The incidence of EU per-hectare payments on farmland rental rates: a spatial econometric analysis of German farm level data. Journal of Agricultural Economics, vol. 62.
 • Brümmerhoff, D. (2011). Finanzwissenschaft. 10. Auflage. München: Oldenbourg Verlag.
 • Bryan, J., Deaton, B.J., Veersink, A. (2015). Do landlord tenant relationship influence rental contracts for farmland or the cash rental rate. Land Economics, vol. 91, no. 4.
 • Ciaian, P., d'Artis, K. (2012). The capitalization of area payments into farmland rents: micro evidence from the New EU Member States. Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 60, no. 4.
 • Ciaian, P., d'Artis, K., Pokrivčák, J. (2013). Empirical evidence of the distributional effects of the CAP in the New EU Member States. Factor Markets Working Paper no. 58.
 • Ciaian, P., Swinnen, M.F.J. (2006). Land market imperfections and agricultural policy impacts in the New EU Members States: a partial equilibrium analysis. American Journal of Agricultural Economics, vol. 88, no. 4.
 • Czarny, E. (2006). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 • Czyżewski, B. (2013). Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce. Warszawa: PWE.
 • Czyżewski, B., Staniszewski, J. (2015). Spadek znaczenia renty gruntowej w długim okresie i jej konsekwencje. Wieś i Rolnictwo, nr 4.
 • Encyklopedia agrobiznesu (1998). (red. nauk. A. Woś). Wydanie pierwsze, Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Gruber, J. (2015). Public finance and public policy. 5th Edition, New York: Worth Publishers.
 • Handbook of Agricultural Economics. (2001). Agricultural Production. Vol. 1A. Amsterdam, New York: Edited by B.L. Gardner and G.C. Rausser, Elsevier.
 • Hotopp, H., Musshoff, O. (2012). Was bringen Pachtpreisanpassungsklauseln für Reduzierung des Risikos in landwirtschaftlichen Unternehmen? Berichte über Landwirtschaft, Band 90, nr 1.
 • Hüttel, S., Ritter, M., Esaulor, V., Odening, M. (2016). Is there a term structure in land lease rates?. European Review of Agricultural Economics, vol. 43, no. 1.
 • Ito, J., Bao, Z., Ni, J. (2016). Land rental development via institutional innovation in rural Jiangsu, China. Food Policy, vol. 59.
 • Kamerschen, D., Mckenzie, B.R. Nardinelli, C. (1992). Ekonomia. Gdańsk: PWN.
 • Kay, R.D., Edwards, W.M., Duffy, P.A. (2012). Farm Management. 7th Edition. New York: McGraw-Hill International Edition.
 • Kolstad, D.Ch. (2011). Intermediate environmental economics. International. 2nd Edition. New York: Oxford University Press, Oxford.
 • Krugman, P., Wells, R. (2012). Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Land Economics (2014). (Ed. by J.M. Duke, J. Wu). New York: Oxford University Press.
 • Langemeier, L.N. (1997). Fix and flexible cash rental arrangements for your farm. North Central Regional Extension Publication, no. 75, Manhattan: Kansas State University.
 • Mankiw, N.G., Taylor, M.P. (2009). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 • März, A., Klein, N., Kneib, T., Musshoff, O. (2016). Analysing farmland rental rates using bayesin geoadditive quantile regression. European Review of Agricultural Economics, vol. 43, no. 4.
 • Mendelson, R.O., Nordhaus, W.D., Shaw, D. (1994). The impact of global warming on agriculture: a Ricardian analysis. American Economic Review, vol. 84.
 • Muβhoff, O., Hirschauer, N. (2013). Modernes Agrarmanagement. Betriebswirtschaftlische Analyse - und Planungsverfahren. 3. Auflage. München: Verlag Franz Vahlen.
 • Olson, K.D. (2011). Economics of farm management in a global setting. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Perman, R., Ma, Y., Common, M., Maddison, D., McGilvray, J. (2011). Natural resource and environmental economics. 4th Edition. London, New York: Pearson.
 • Principles of environmental and resource economics (2000). A Guide for Students and Decision-Makers. Second Edition. Edited by H.
 • Folmer, H.L. Gabel, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton. Qui, F., Goodwin, B.K., Gervais, J. (2011). An empirical investigation on the linkages between government payments and farmland leasing arrangements. Journal of Agricultural and Resource Economics, vol. 36, no. 3.
 • Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2012). Ekonomia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Sotomayor, N.L., Ellinger, P.N., Barry, P.J. (2000). Choice Among Leasing Contracts in Farm Real Estate. Agricultural Finance Review, vol. 60.
 • Tietenberg, T., Lewis, L. (2015). Environmental & natural resource economics. Global 10th Edition, Boston, New York: Global Edition, Pearson.
 • Varian, H.R. (2002). Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wasson, J.R., McLeod, D.M., Bastian, Ch.T., Rashford, B.S. (2013). The effects of environmental amenites on agricultural land values. Land Economics, vol. 89, no. 3.
 • Zimmermann, H., Henke, K.D., Broer M. (2012). Finanzwissenschaft. Eine Einführung in die Lehre von der öffentlichen Finanzwirtschaft. 11. Auflage. München: Verlag Franz Vahlen.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448862

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.