PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 70--94
Tytuł artykułu

Możliwości analizy porównawczej zmian w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych w latach 1990-2013 w świetle nowej definicji statystycznej gospodarstwa rolnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Possibilities of Comparative Analysis of Changes in the Number and Structure of Farms in 1990-2013 in the Light of the New Statistical Definition of an Agricultural Holding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzenie nowej definicji gospodarstwa rolnego spowodowało, że status gospodarstwa rolnego utraciły gospodarstwa osób fizycznych i osób prawnych nieprowadzące działalności rolniczej (zarówno o obszarze 0-1 ha UR jak i o obszarze 1 ha UR i więcej), a także gospodarstwa indywidualne (osób fizycznych) do 1 ha UR prowadzące działalność rolniczą, ale realizujące produkcję rolniczą poniżej określonych progów tej produkcji. Spowodowało to zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych, a także, przy tym w róż- nym stopniu, zmiany w poziomie wyposażenia ich w zasoby ziemi, pracy i kapitału. Zmianie uległy więc wskaźniki obrazujące poziom rozwoju rolnictwa, w tym tak powszechnie używane jak średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego, nakłady pracy na 100 ha, produktywność pracy, ziemi i kapitału itd. W rezultacie, zdecydowana większość danych o gospodarstwach rolnych prezentowanych w publikacjach GUS do 2013 r. nie jest bezpośrednio porównywalna z danymi opracowanymi z wykorzystaniem nowej definicji. W prezentowanym opracowaniu podjęta została próba analizy zmian w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych w latach 1990-2013 oraz w wyposażeniu ich w zasoby ziemi rolnej z uwzględnieniem nowej definicji gospodarstwa rolnego i regionalnego zróżnicowania tych zmian.(abstrakt oryginalny)
EN
Because of the new definition, the status of an agricultural holding was lost by holdings of natural and legal persons not running agricultural activity (both of 0-1 ha of UAA and 1 ha of UAA and more) and by private farms (of natural persons) up to 1 ha of UAA running agricultural activity, but executing agricultural production below the set production thresholds. This reduced the number of agricultural holdings and also caused changes, varied in degree, in the level of their provision with land, labour and capital resources. Hence, what changed were the indices illustrating the agriculture development level, including the very universal ones like average farm area, labour inputs per 100 ha, productivity of labour, land and capital, etc. Consequently, majority of data on farms presented in the publications of the Central Statistical Office of Poland until 2013 is not directly comparable with the data drawn up with the use of the new definition. The presented study attempted to analyse the changes in the number and structure of agricultural holdings in 1990-2013 and in their provision with land resources, considering the new definition of an agricultural holding and regional differentiation regarding these changes.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Bibliografia
 • Baer-Nowacka, A., Poczta, W. (2016). Polskie rolnictwo na tle rolnictwa w Unii Europejskiej. W: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi (s. 81-106). Warszawa: Wyd. SCHOLAR.
 • Dzun, W. (2005). Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Dzun, W. (2012). Gospodarstwa rolne po wejściu Polski do UE. Analiza zmian strukturalnych na tle lat poprzednich. W: M. Drygas i K. Zawalińska (red.), Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Dzun, W., Dzun, P. (2013). Gospodarstwa osób prawnych. W: W. Józwiak, W. Ziętara (red.), Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010. (s. 145-181). Warszawa: Wyd. GUS.
 • Dzun, W. (2014a). Procesy transformacji gospodarstw osób prawnych w latach 1990-1996. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2(339), s. 4-39.
 • Dzun, W. (2014b). Zmiany strukturalne w sektorze gospodarstw osób prawnych w okresie przed- i poakcesyjnym (lata 1996-2010). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(340), s. 3-25.
 • Dzun, W. (2015a). Wpływ utworzenia i rozdysponowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na strukturę gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(344), s. 48-73.
 • Dzun, W. (2015b). Gospodarstwa osób prawnych w procesie przemian systemowych i integracji z UE. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Dzun, W. (2016) Wpływ rozdysponowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na strukturę gospodarstw rolnych w latach 1996-2010. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2(345), s. 26-50
 • Głębocki, B. (2014). Zmiany w strukturze agrarnej polskiego rolnictwa w latach 2002-2012. W: B. Głębocki (red.). Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. (s. 14-71). Warszawa: Wyd. GUS.
 • GUS (1992). Rolnictwo i gospodarka żywnościowa 1986-1990. Warszawa.
 • GUS (1997). Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych i ich zamierzenia na przyszłość. Warszawa.
 • GUS (1997a). Przemiany agrarne. PSR 1996. Warszawa.
 • GUS (1998). Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 1996. Warszawa.
 • GUS (1999). Rocznik statystyczny rolnictwa 1998. Warszawa.
 • GUS (2003). Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 1996. Warszawa.
 • GUS (2003a). Przemiany agrarne. PSR 2002. Olsztyn.
 • GUS (2013). Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa.
 • GUS (2013a). Rocznik statystyczny rolnictwa 2014. Warszawa.
 • GUS (2014). Charakterystyka gospodarstw rolnych. Warszawa.
 • GUS (2014a). Rocznik statystyczny rolnictwa 2014. Warszawa
 • Józwiak, W. (red.). (2003). Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002. Warszawa: Wyd. GUS.
 • Józwiak, W., Ziętara, W., (red.). (2013). Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010. Warszawa: Wyd. GUS;
 • Poczta, W. (red.) (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR. Warszawa: Wyd. GUS
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448866

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.