PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (53) | 43--65
Tytuł artykułu

Ewolucja narodowych reguł fiskalnych w krajach Unii Europejskiej w okresie 2004-2014

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evolution of National Fiscal Rules in the European Union Countries in the Period 2004-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest empiryczna analiza ewolucji narodowych reguł fiskalnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2014. Reguły fiskalne są jednym z ważniejszych instrumentów wpływających na efektywność prowadzonej w danym kraju polityki fiskalnej. W okresie kryzysu ekonomicznego podstawowym celem reguł fiskalnych jest konsolidacja sektora finansów publicznych, przede wszystkim ograniczenie deficytu budżetowego i długu publicznego. Prowadzone badanie jest analizą porównawczą koncentrującą się na ocenie zmian ilości oraz jakości reguł narodowych w 27 krajach Unii Europejskiej. Za najważniejsze czynniki różnicujące średnią liczbę narodowych reguł fiskalnych stosowanych w poszczególnych krajach przyjęto: okres przynależności kraju do UE, mentalność fiskalną danego kraju oraz członkostwo w Unii Walutowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w okresie 2004-2014 rosła liczba reguł narodowych w krajach UE i dynamicznie poprawiała się ich jakość. Ponadto stwierdzono, że wymienione wyżej czynniki są istotnymi determinantami liczebności narodowych reguł fiskalnych stosowanych przez poszczególne kraje UE. Zauważono również, że czynniki te różnicują dynamikę zmian jakości narodowych reguł fiskalnych w poszczególnych grupach krajów. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is an empirical analysis of the evolution of national fiscal rules in the European Union countries in the years 2004-2014. Fiscal rules are some of the most important factors affecting the efficiency of fiscal policy carried out in a country. During the economic crisis, the primary objective of fiscal rules is to consolidate public finance, most of all to reduce budget deficit and public debt. The study focuses on the assessment of changes in the number of national fiscal rules as well as changes in their quality in the 27 old and new EU countries. It is assumed that the most important factors differentiating the average number of national fiscal rules applied in particular countries are: the length of the country's membership in the EU, the fiscal mentality of a country, and use of the single currency. The empirical research shows that in the period 2004-2014 the number of national fiscal rules in the EU was systematically growing, and their quality was improving dynamically. Moreover, it occurred that the above-mentioned factors are statistically significant determinants of the number of national fiscal rules applied by different EU countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Alesina A., Perotti R., The Political Economy of Budget Deficit, "NBER Working Paper", No. 4637, 1994.
 • Banaszewka M., Wydatkowe reguły fiskalne jako składnik ram fiskalnych państw Unii Europejskiej, "Zarządzanie i Finanse" nr 2 (3), 2013.
 • Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Budina N., Kinda T., Schaechter A., Fiscal Rules at a Glance: Country Details from a New Dataset, "IMF Working Paper", WP/12/273, 2012.
 • Debrun X., Tying Hands Is not Commitment: Can Fiscal Rules and Institutions Really Enhance Fiscal Discipline?, "Bruegel Working Paper", No. 01/2007.
 • Debrun X., Epstein N., Symansky S., A New Fiscal Rule: Should Israel 'Go Swiss'?, "IMF Working Paper", 08/2008.
 • Fiscal Rules Dataset, http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fis-cal_governance/index_en.htm (19.12.2014).
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Hagen von J., Wolff G., What do deficits tell us about debt? Empirical evidence on creative accounting with fiscal rules in the EU, "Discussion Paper, Series 1: Studies of the Economic Research Centre", No. 38/2004.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483, art. 216, ust. 5.
 • Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych, "Biuro Analiz Sejmowych" nr 21 (113)/2011.
 • Kumar M., Schaechter A., Baldacci A., Fiscal Rules - Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances, IMF, November 12/2009.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne, "Biuro Analiz Sejmowych", nr 7 (32)/2010.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 • Paluszak G., Reguły fiskalne rządów na poszczególnych poziomach władzy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, "Acta Universitas Lodzien-sis. Folia Oeconomica" nr 238, Łódź 2010.
 • Schaechter A., Kinda T., Budina N., Weber A., Fiscal Rules in Response to the Crisis - Toward the "Next-Generation" Rules. A New Dataset, "IMF Working Paper", 12/12012.
 • Schick A., Post-Crisis Fiscal Rules: Stabilising Public Finance while Responding to Economic Aftershocks, "OECD Journal on Budgeting", 2010.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C115 z 9 maja 2008 r.; www.europarl.europa.eu/parliament/archive (19.12.2014).
 • Uchwała Rady Europejskiej odnośnie Paktu o Stabilności i Wzroście Gospodarczym, Amsterdam 17 czerwca 1997 (97/C 236/1).
 • Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2013 r., Nr 28, poz. 1646.
 • Wyplosz Ch., Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences, artykuł prezentowany na konferencji NBER pt. "Polityka fiskalna po kryzysie finansowym, Cambridge", 1-15.07.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448910

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.