PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 449 Ekonomia | 498--510
Tytuł artykułu

Otoczenie instytucjonalne jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności kraju oraz inkluzywnego wzrostu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Institutional Environment as A Factor of Country's International Competitiveness and Inclusive Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia otoczenia instytucjonalnego dla wzrostu efektywności gospodarki i poprawy standardów życia, co stało się pokryzysowym wyzwaniem. Założony cel będzie osiągnięty przez krytyczną analizę literatury przedmiotu, a zwłaszcza prezentację głównych tez raportu Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum) - The Global Competitiveness Report 2015-2016 - w kwestii pożądanych cech otoczenia instytucjonalnego sprzyjającego międzynarodowej konkurencyjności kraju i przez to generującego inkluzywny wzrost i zrównoważony rozwój. Przegląd przedstawionych w raporcie WEF politycznych rekomendacji dla krajów chcących kształtować środowisko instytucjonalne dla inkluzywnego wzrostu wskazuje, że zalecaną metodą osiągnięciu tego celu jest strategia wykorzystująca głównie aktywność rynku, a nie politykę redystrybucji. Rolą rządowych polityk powinno być natomiast kształtowanie i upowszechnianie właściwych reguł gry, tj. instytucji generujących bodźce do innowacji, inwestycji i edukacji, czyli czynników wzrostu produktywności i poziomu dochodów społeczeństwa(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to show the significance of institutional environment for the growth of economy's effectiveness and the improvement of living standards, which became a post-crisis challenge. The assumed purpose will be achieved through the critical analysis of subject's literature and especially through the presentation of the main theses of the World Economic Forum's The Global Competitiveness Report 2015-2016 on the issue of desired features of institutional environment facilitating the growth of country's international competitiveness and thus generating inclusive growth and sustainable development. The overview of the political recommendations of the WEF report for countries intending to shape institutional environment to the needs of inclusive growth proved that the suitable method to achieve this is a strategy which mainly takes use of market activity and not redistributional policy. The role of government policies should be in designing and spreading the appropriate rules of the game, that is institutions providing stimuli for innovation, investment and education - the factors of growth of productivity and society's income level(original abstract)
Rocznik
Strony
498--510
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Abramovitz M., 1986, Catching up, forging ahead and falling behind, Journal of Economic History, June.
 • Acemoglu D., The Crisis of 2008: Structural Lessons for and from Economics, http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Vol4_ Globalization_Growth_Ch2_Crisis_2008_Structural_Lessons_Economics.pdf.
 • Acemoglu D., Robinson J.A., 2014, Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Berg A.G., Ostry J.D., 2011, Inequality and unsustainable growth: Two sides of the same coin?, IMF, Research Department, April 8, https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf.
 • Bieńkowski W., Konkurencyjność gospodarki kraju - próba rewizji determinant i miar. Przyczyny zmian znaczenia czynników konkurencyjności, [w:] Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, http://akson.sgh.waw.pl/~zczajk/ IGS_homepage/documents/WorkingPapers/wp284.pdf.
 • Bieńkowski W., Czajkowski Z., Gomułka M., Brocka-Palacz B., Latoszek E., Misala J., Radło M.-J., Weresa M., 2008, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Working Papers, nr 248, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, http://akson.sgh.waw.pl/~zczajk/IGS_homepage/documents/ WorkingPapers/wp284.pdf.
 • Bossak J.W., 2006, Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Dołęgowski T., 2002, Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej.
 • Implikacje dla sektora usług, Monografie i Opracowania, nr 505, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Economist Intelligence Unit, 2016, Europie coraz trudniej zwiększać produktywność, Obserwator Finansowy, 10 lutego.
 • Godłów-Legiędź J., 2010, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gorynia M., 1996, Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, Ekonomista, nr 3, http://www.mariangorynia.pl/prasa/ekonomista/Mi dzynarodowa konkurencyjno polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, Ekonomista_1996_nr_3.pdf.
 • Growth. Internal Market. Industry, Entrepreneurship and SMEs, 2013, European Commission, EU- Competitiveness Report 2013, http://ec.europa.eu/growth/industry/competitiveness/reports/eu-compe-titiveness-report/index_en.htm.
 • Hall R.E., Jones C.I., 1997, Levels of economic activity across country, American Economic Review, May.
 • Klimczak B., 2006, Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lagarde Ch., Lifting the Small Boats, https://www.imf.org/external/np/speeches/2015/061715.htm.
 • Lagarde Ch., 2015, All will benefit from steps to cut excessive inequality, inequality and growth, IMF Survey, 17 June, http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/NEW061715A.htm.
 • Lissowska M., 2008, Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, C.H. Beck, Warszawa.
 • North D.C., 2014, Zrozumieć przemiany gospodarcze, wstęp do wydania polskiego: L. Balcerowicz, tłum. Janusz Stawiński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Parente S.L., Prescott E., 1994, Barriers to technology adoption and development, Journal of Political Economy.
 • Piketty T., 2015, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Przesławska G., 2008, Irlandia-Polska, Instytucjonalne determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] Integracja gospodarcza w rozszerzonej UE: od wolnego handlu do unii walutowej, Kundera J. (red.), materiały z konferencji międzynarodowej, Wrocław, 17-18 kwietnia, http://www. bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=27264.
 • Przesławska G., 2009, Wpływ jakości instytucji na międzynarodową konkurencyjność kraju, Polityka Gospodarcza, nr 17-18, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Radło M.-J., 2008, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, [w:] Czajkowski Z., Gomułka M., Brocka-Palacz B., Latoszek E., Misala J., Radło M.-J., Weresa M., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Working Papers, nr 248, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, http://www.radlo.org/mkg.pdf.
 • Rincon-Aznar A.., Foster-McGregor N., Pöschl J., Stehrer R., Vecchi M., Venturini F., 2014, Reducing productivity and efficiency gaps: The role of knowledge assets, absorptive capacity and institutions, Research Report 396, September, The Vienna Institute for International Economic Studies, http://wiiw.ac.at/reducing-productivity-and-efficiency-gaps-the-role-of-knowledge-assets-absorptive- capacity-and-institutions-dlp-3380.pdf.
 • Rodrik D., 2011, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, tłum. S. Szymański, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Scheibe M., 2016, Davos: rynki bez rządów sobie nie poradzą, Obserwator Finansowy, 22.01.2016; http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/davos-rynki-bez-rzadow-sobie-nie-poradza/.
 • Schwab K., Sala-i-Martin X., 2015, The Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic Forum, Geneva.
 • Smith A., 2013, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa.
 • Snowdon B., Vane H.R., 2003, Rozmowy z wybitnymi ekonomistami o współczesnej makroekonomii, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Stankiewicz W., 2005, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
 • Wilkin J. (red.), 2005, Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wojtyna A., 2012, Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, Gospodarka Narodowa, nr 10.
 • Ząbkowicz A., 1998, Państwo a źródła niepewności instytucjonalnej, Ekonomista, nr 5-6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448956

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.