PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 7 | nr 4 | 23--37
Tytuł artykułu

Management System of Knowledge Workers in the Contemporary Enterprise

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
System zarządzania pracownikami wiedzy we współczesnym przedsiębiorstwie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zmiany w XXI wieku zachodzą szybciej, pojawiają się nieoczekiwanie, nie zawsze w sposób pożądany dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to domena globalizacji, gdzie nowe zdarzenia - szanse bądź zagrożenia, powodują wyzwania zaistnienia bądź utrzymania się na rynku, przed którymi stawiane są obecnie permanentnie wszystkie przedsiębiorstwa. Coraz więcej zależy od zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, które stanowią o jego potencjale strategicznym. Stąd też tworzy ono i rozwija umiejętności, zamienia je na kompetencje, które stają się podstawą jego konkurencyjności. Kluczowym uwarunkowaniem w tym procesie staje się, nie tyle co optymalne, ale umiejętne zarządzanie kapitałem intelektualnym, którego znaczenie w ostatnim okresie nieustannie wzrasta, a o sukcesie rynkowym decyduje wspólne zaangażowanie wszystkich jednostek organizacyjnych. Pewne rodzaje pracy wymagają przy tym większej ilości wiedzy, doświadczenia oraz samodzielnego i niestandardowego myślenia niż inne. Dla wszystkich pracodawców istotne jest, by dostrzegać te różnice tworząc zasady zarządzania nową kategorią specjalistów, posiadających wiedzę użyteczną dla funkcjonowania przedsiębiorstwa - pracownikami wiedzy. Dlatego celem niniejszego artykułu jest próba ukazania systemu zarządzania pracownikami wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach, w oparciu o przeprowadzone badania, w latach 2013 - 2015, w 100 dużych firmach, działających na obszarze Regionu Morza Bałtyckiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in the twenty-first century are faster and appear unexpectedly. They are not always necessary for the smooth functioning of the company. This is the domain of globalization, where new events - opportunities or threats are challenging the viability against which the questions are now all companies. More and more depends on the intangible assets of the undertaking, its strategic potential. Therefore Przedsiębiorsto creates and develops skills which then turns on competence. It is ond become the basis for competitiveness. The main determinant in this process is not only optimal, but the skillful management of intellectual capital. Its importance in recent years is constantly increasing, and the success of the market determines the joint commitment of all organizational units. Certain types of work require to the larger amount of knowledge, experience and independent thinking, and custom than others. For all employers, it is important to recognize these differences and create a new management principles ketegorią professionals who have knowledge useful for the enterprise - are knowledge workers. Therefore, the purpose of this article is an attempt to show management knowledge workers in modern companies, based on tests carried out in the years 2013 - 2015, in 100 large companies operating in the Baltic Sea Region. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
23--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Adamkiewicz - Drwiłło, Competitiveness of businesses in the light of conditioning of the contemporary economy, Dom Organizatora Press, Toruń 2010.
 • Antczak Z., Intellectual capital of the enterprise. Chosen issues of the practice and the theory of managing the personal function in the light of research, Antykwa Press, Warszawa 2004.
 • Cetindamar, D. Kilitcioglu, H., Measuring the competitiveness of a firm for an award system, Competitive Review, An International Business Journal, No 23 (1)/2013.
 • Cielemęcki M., The knowledge worker as the key resource of the contemporary enterprise, Administration and the Management, L. Kania (Ed), Siedlce University of Natural Science and Humanities Press, Siedlce 2011.
 • Cieślik A., Hagemejer J., Evaluating the Effectiveness of Preferential Trade Liberalization in Central and Eastern Europe, International Trade Journal, Vol. 25, No. 5/2011.
 • Davenport T.H., Thinking for a living. How to get better performance and results from knowledge workers, Harvard Business School Press, Boston 2005.
 • Davis G. B., Parker C. A., The doctoral dissertation. Systematic approach, Barron's Educational Series, New York 1997.
 • Fan Yi.-W., Ku E., Customer focus, service process fit and customer relationship management profitability: the effect of knowledge sharing, The Service Industries Journal, Vol. 30, No. 2, 2010.
 • Drucker P. F., Postcapitalist society, PWN Press, Warszawa 1999.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Changes of paradigms of the management, Journal of Master of Business Administration, No 116 (1)/2011.
 • Grzebyk M., Kryński Z., The competition and the competitiveness of businesses. Theoretical presentation, Social inequalities but the growth in the economy, M.G. Woźniak (Ed), University of Rzeszów Press, Rzeszów 2011.
 • Igielski M., Of challenging the human capital management in enterprises in economy conditions based on the knowledge, Human Potential Development, E. Blaskova, E. Matuska (Ed), Higher Hanseatic School of Management in Slupsk Press, Słupsk 2014.
 • Karpowicz E., Upowszechnianie wiedzy jako innowacja społeczna, Polska Fundacja Promocji Kadr Press. Warszawa 2001.
 • King W. R., Marks Jr. P. V., Motivating knowledge sharing through a knowledge management system, The International Journal of Management Science, Vol. 36, No.1/2008.
 • Kłak M., Knowledge management in the contemporary enterprise, WSEPiNM in Kielce Press, Kielce 2010.
 • Madrak-Grochowska, M., The competitiveness of knowledge-based economies. The proposal of measurement, Economics and Law, Vol. XIII 3/2013.
 • Mikuła B., Being of the knowledge management in the organization, Communication in processes of the knowledge management, A. Potocki (Ed), Foundation of Economic University in Kraków Press, Kraków 2011.
 • Mikuła B., New reality of human resources of the organization, The societal dimension of the balanced organization development, J. S. Kardas, M. Jasińska (Ed), Emka Press. Warszawa 2010.
 • Olak A., Human resources and the knowledge as determinants in managing the modern organization, Social inequalities but the growth in the economy, M.G. Woźniak (Ed), University of Rzeszów Press, Rzeszów 2011.
 • Probst J.B., Raub S., Romhardt K., Managing Knowledge: Building Blocks for Success, Willey Press, West Sussex England 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449000

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.