PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 45 Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : nowe trendy w zarządzaniu i marketingu | 123--133
Tytuł artykułu

Nowa era product placement na portalach video

Autorzy
Warianty tytułu
The New Era of a Product Placement on Video Portals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W sytuacji, w której wiele produktów (usług) w ramach danej kategorii dysponuje podobnymi parametrami jakościowymi, zaś w kształtowaniu strategii marketingowych zwraca się dużą uwagę na markę, do jednej z ważniejszych zasad zarządzania marką należy dążenie do zapewnienia jej jak najbardziej unikalnego charakteru. Przy tworzeniu strategii ważne jest zatem zdefiniowanie sposobu odróżnienia jej od innych, konkurencyjnych marek. Do źródeł przewagi można zaliczyć wyjątkowe składniki, z jakich marka została stworzona, zaś oprócz wyróżniającej funkcjonalności, należy ją identyfikować z elementami niematerialnymi, wartościami, które tworzą rdzeń posiadanej przez nią tożsamości. Artykuł stanowi prezentację możliwości wykorzystania product placement na portalach video. Autor dokonuje przeglądu światowej literatury naukowej w celu odnalezienia oraz opisania tego zjawiska. Prezentuje także wyniki badań przeprowadzonych przez innych naukowców i na ich podstawie dokonuje syntetyzacji funkcji product placement w Internecie. Artykuł omawia zagadnienia zarówno wpływu product placement, jak i wpływu YouTuberów na zachowania nabywcze widzów. Opisuje teorię źródeł wiarygodności, a także jej wykorzystanie przy analizowanym temacie. (abstrakt oryginalny)
EN
In situation when many products (services) within one category demonstrates similar quality parameters, whereas the process of shaping the marketing strategy is focused on a brand itself, striving to provide most unique character of a brand is one of the most vital rules to be applied in brand management process. While creating strategy it is crucial to define how to distinguish a brand from others. Advantage sources may include special indgredients, from which the brand was created. In addition, a brand should be identified with the intangible elements - values which form the core held by its identity. Following paper aims to present the capabilities of product placement on video portals. The author reviews a global scientific literature to explore and describe this phenomenon. It also presents the results of research conducted by other scientists, and basing on this makes sintering feature product placement on the internet. Article introduces both the impact of product placement, as well as its influence on purchasing behavior YouTube viewers. It describes the theory of assurance sources, as well as its utility of the analyzed subject. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Borg J. (2011), Perswazja. Sztuka pozytywnego wpływania na ludzi, PWE, Warszawa.
 • Burns K.S. (2009), How social media foster our fascination with popular culture, Westport.
 • Burgess J., Green J. (2009), YouTube. Online Video and Participatory Culture, Cambridge.
 • Calfee J.E., Ringold D.J. (1994), The 70% majority: Enduring consumer beliefs about advertising, Journal of Public Policy and Marketing.
 • Dovey J., Grant I., Giddings S., Kelly K., Lister M. (2009), New media: A critical introduction, London.
 • Golan G.J., Porter L. (2006), From subservient chickens to brawny men: a comparison of viral advertising to television advertising, Journal of Interactive Marketing.
 • Jones J.M. (2010), The me in media: A functionalist approach to examining motives to produce within the public space of YouTube, University of Minnesota.
 • Kansu A.S., Mamuti A. (2013), The use of celebrity endorsement as marketing communication strategy by Turkish Airlines, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences.
 • Kim J. (2012), The institutionalization of YouTube: from user-generated content to professionally generated content, Media, Culture & Society.
 • Loggerenberg M., Waldt D.L.R., Wehmeyer L. (2009), Celebrity endorsements versus created spokespersons in advertising: A survey among students, Department of Marketing and Communication Management, University of Pretoria.
 • Maslin J. (1982), Plugging Products in Movies, New York Times: C11.
 • Mika S. (1998), Psychologia społeczna dla nauczycieli, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Nelson M.R., McLeod L.E. (2005), Adolescent Brand Consciousness and Product Placements: Awareness, Liking and Perceived Effects on Self and Others, International Journal of Consumer Studies.
 • Ohanian R. (1990), Construction and validation of a scale to measure celebrity endorsers' perceived expertise, trustworthiness, and attractiveness, Journal of Advertising.
 • Ohanian R. (1991), The impact of celebrity spokespersons' perceived image on consumers intention to purchase, Journal of Advertising Research.
 • Ross J.A. (1973), Influence of expert and peer upon negro mothers of low socioeconomic status, The Journal of Social Psychology.
 • Tolson A. (2010), A new authenticity? Communicative practices on YouTube, Critical Discourse Studies.
 • Urbaniec E. (2009), Product placement - medioznawstwo a marketing kreatywny, Wydawnictwo Nova Eres, Gdynia.
 • Wójcik K. (2001), Public Relations od A do Z - tom I, Placet, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449086

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.