PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 47 Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza : nowe wyzwania i możliwości | 15--27
Tytuł artykułu

Wykorzystanie instrumentów dłużnych w finansowaniu wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w warunkach trwałej nierównowagi budżetowej

Autorzy
Warianty tytułu
The Use of Debt in Financing Capital Expenditure of Local Government Units in the Conditions of Permanent Budgetary Imbalances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące problemów wykorzystania instrumentów dłużnych przez jednostki samorządu terytorialnego w warunkach permanentnego deficytu, czyli braku równowagi budżetowej. Równowadze budżetowej przeciwstawiono problem równowagi finansowej, wskazując na istotne różnice w podejściu do tych dwóch zagadnień. Głównym celem artykułu jest prezentacja i analiza finansowych aspektów wykorzystania instrumentów dłużnych w warunkach trwałej nierównowagi budżetowej oraz odpowiedź na pytanie, czy trwała nierównowaga jest zjawiskiem, które w sposób istotny może zagrażać stabilności finansowej JST? W artykule dokonano analizy podstaw teoretycznych i literatury przedmiotu we wskazanym wyżej zakresie oraz analizy szeregów czasowych (korelacja parametrów wpływających na możliwość zaciągania długu a sam poziom zadłużenia). (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the discussion of the problems of the use of debt by local governments under permanent deficit - the lack of a balanced budget. Balance the budget contrasted problem of financial balance, pointing to significant differences in the approach to these two issues. The main aim of this article is to present and analyze the financial aspects of the use of debt instruments in the conditions of permanent budgetary imbalances and to answer the question, whether permanent imbalance is a phenomenon which may materially threaten the financial stability of the local government. The article analyzes the theoretical basis and literature, and time series analysis. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian [w:] Analizy BAS nr 21 (88), 2012.
 • Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa 1997.
 • Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Narzędzia, decyzje, procesy, Difin, Warszawa 2007.
 • Filipiak B., Finanse samorządowe, Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 • Filipiak B., Nowe instrumenty finansowania zadań inwestycyjnych a ryzyko dyscypliny finansów publicznych, [w:] Dyscyplina finansów publicznych: doktryna, orzecznictwo, praktyka, (red.) M. Smaga, M. Winiarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Fisher R.C., State and Local Public Finance, Scott, Foresman and Company, Glenview 1987.
 • Hepworth N.P., The Finance of Local Government, George Allen & Unwin Ltd., 1970.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, Dz.U. 298, poz. 1767.
 • Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej, (red.) E. Denek, M. Dylewski, Difin, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449106

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.