PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 449 Ekonomia | 665--674
Tytuł artykułu

Simulation Analysis of The Degree of Inadequacy in The Single Monetary Policy for The EU Economy Outside The Euro Zone

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Symulacyjna analiza stopnia nieadekwatności jednolitej polityki pieniężnej dla unijnej gospodarki spoza strefy euro
Języki publikacji
EN
Abstrakty
The aim of the article is to conduct a simulation analysis of the degree of inadequacy in the European Central Bank (ECB) single monetary policy for the needs of the EU economy which has not joined the euro zone so far. The analyzed research problem is important from the perspective of a country with the so-called derogation of the Economic and Monetary Union. The status "with a derogation" means a formal commitment of a member country to adopt the euro as a single currency. Each economy of the countries with derogation will have to face the consequences resulting from the single monetary policy in the context of macroeconomic stabilization. The results of the conducted simulation may prove useful in the discussion which has already been going on for years on a particular moment at which an economy can join the euro area. The aim assumed and the main areas of the analysis connected with this aim determine the layout and empirical character of the article which consists of two parts. The first part defines the subject and time range of the conducted study and discusses the research method applied. The second part contains the results of the analyses of the degree of inadequacy in the ECB monetary policy to the economic conditions of a country from outside the euro zone. The main conclusions resulting from the conducted research procedure are formulated at the end the article(abstrakt oryginalny)
EN
Celem artykułu jest przeprowadzenie symulacyjnej analizy stopnia nieadekwatności polityki pieniężnej EBC do potrzeb unijnej gospodarki, która jak dotąd, nie przystąpiła do strefy euro. Analizowany problem badawczy jest istotny z perspektywy kraju z tzw. derogacją Unii Gospodarczej i Walutowej. Status z derogacją oznacza bowiem formalne zobowiązanie kraju członkowskiego do przyjęcia wspólnej waluty euro. Każda z gospodarek krajów z derogacją będzie zatem musiała stawić czoła konsekwencjom wynikającym z jednolitej polityki pieniężnej w kontekście stabilizacji makroekonomicznej. Rezultaty przeprowadzonej symulacji mogą okazać się przydatne w trwającej od lat dyskusji nad momentem przystąpienia gospodarki do strefy euro. Przyjęty cel i związane z nim główne obszary analizy zdeterminowały układ oraz empiryczny charakter artykułu. W tekście określono zakres przedmiotowy i czasowy przeprowadzonego badania, omówiono wykorzystaną metodę badawczą i zawarto wyniki analiz stopnia nieadekwatności polityki pieniężnej EBC do uwarunkowań gospodarczych kraju spoza strefy euro. Sformułowano w nim również najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonego postępowania badawczego(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
665--674
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business
Bibliografia
 • Barczyk R., Konopczak K., Lubiński M., Marczewski K., 2010, Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Blanchard O., 2006, Portugal, Italy, Spain, and Germany. The implications of suboptimal currency area, WEL-MIT meeting, New York, http://economics.mit.edu/files/758 (21.05.2014).
 • Borsi M., Metiu N., 2013, The evolution of economic convergence in the European Union, Discussion Paper, Deutsche Bundesbank, no. 28.
 • Bukowski S.I., 2007, Unia monetarna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Clarida R., Gali J., Gertler M., 1998, Monetary policy rules in practice: Someinternational evidence, European Economic Review, vol. 42, no. 6.
 • ECB, 2011, Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu, Dz.U. L 331/1, 14.12.2011, Frankfurt am Main.
 • Flaig G., Wollmerhaeuser T., 2007, Does the euro-zone diverge? A stress indicator for analyzing trends and cycles in real GDP and inflation, CESifo Working Paper, no. 1937.
 • Grubel H.G., 1977, International Economics, Richard D. Irwin, Homewood, Illinois.
 • Hayo B., 2006, Is European monetary policy appropriate for the EMU member countries? A counterfactual analysis, Marburger Volkswirtschaftliche Beiträge, no. 10, hdl.handle.net/10419/29842 (29.05.2014).
 • http://www.nbportal.pl/r/euro/materialy_papierowe_pdf/Konwergencja_nominalna_na_stron_.pdf (10.09.2013).
 • Lee J., 2013, Business cycle synchronization in Europe: Evidence from a dynamic factor model, International Economic Journal, vol. 27.
 • Lee J., Crowley P.M., 2009, Evaluation the stresses from ECB monetary policy in the euro area, Bank of Finland Research Discussion Papers, no. 11.
 • Lee J., Crowley P.M., 2010, Evaluating the monetary policy of the European Central Bank, http://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/events/2010/10eu_lee.pdf (19.03.2014).
 • Lopez C., Papell D.H., 2012, Convergence of euro area inflation rates, Journal of International Money and Finance, vol. 31, no. 6.
 • NBP, 2003, Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/strategia.html (9.09.2015).
 • NBP, 2009, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Ochrymiuk M., Rogut A., 2010, Konwergencja nominalna w strefie euro. Implikacje dla Polski, Narodowy Bank Polski, Warszawa, Poczta-Wajda, A., 2010, Nowoczesne techniki analityczne w kształceniu na studiach ekonomicznych, cz. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Reichenbachas. T., 2013, Analysis of the ECB monetary policy match for the needs of the euro area countries' needs, Ekonomika, vol. 92, no. 3.
 • Rogut A., 2010, Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro, [in:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Kowalewski P. et al. (eds.), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Sławiński A., 2008, Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro, Ekonomista, no. 1.
 • Soares M., Aguiar-Conraria L., 2014, Inflation Rate Dynamics Convergence within the Euro, Computational Science and Its Applications - ICCSA, Springer International Publishing.
 • Sturm J-E., Wollmershaeuser T., 2008, The stress of having a single monetary policy in Europe, CESifo Working Paper, no. 2251.
 • Taylor J.B., 1993, Discretion versus policy rules in practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, no. 39.
 • Urbanowicz Z., 2014a, Stabilizacyjna rola polityki pieniężnej w warunkach unii walutowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 4, Poznań.
 • Urbanowicz Z., 2014b, Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na stabilność sfery realnej w strefie euro, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński.
 • Urbanowicz Z., 2014c, Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na stabilność cen w strefie euro, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Urbanowicz Z., 2015, Nieadekwatność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w procesie stabilizacji makroekonomicznej w strefie euro, Gospodarka Narodowa, no. 4.
 • Wójcik C., 2008, Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji, WN PWN, Warszawa.
 • Van Poeck A., 2010, One money and sixteen needs: Has the ECB's monetary policy become more balanced towards the needs of the member states?, De Economist, vol. 158, no. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449120

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.