PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 449 Ekonomia | 718--729
Tytuł artykułu

Migracje międzynarodowe w procesach dostosowawczych na rynkach pracy krajów UE w czasie kryzysu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International Migration in The Labour Market Adjustment Processes in The EU Countries During The Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu poddano dyskusji rolę migracji siły roboczej między krajami UE w procesach dostosowawczych na rynkach pracy tych gospodarek w czasie kryzysu gospodarczego. Weryfikacji empirycznej podlegały zmiany elastyczności migracji względem zróżnicowań w zakresie bezrobocia oraz poziomu wynagrodzeń w krajach UE 27 oraz UE 15, przed wybuchem kryzysu gospodarczego i po jego wybuchu (lata 2000-2014). Wykorzystano analizę regresji dla modeli panelowych z efektami ustalonymi. Migracje między krajami UE pozostawały pod dużym wpływem przemieszczania się mieszkańców nowych krajów członkowskich i obywateli spoza UE. Można przypuszczać, że po 2007 r. to ich reakcja jest odpowiedzialna za zwiększenie elastyczności migracji względem różnicujących się warunków na rynkach pracy UE. W rezultacie po 2007 r. ruchy migracyjne wewnątrz UE przyczyniały się do zmniejszania dywergencji w zakresie stóp bezrobocia, choć ich rola była niewielka(abstrakt oryginalny)
EN
The study discusses the role of workforce migration across the EU countries in the labour market adjustment processes occurring in these countries' economies during the crisis. The empirical verification has been used to confirm changes in the migration flexibility regarding diversification of the unemployment and salary rates in the EU-27 and EU-15 countries, before and after the crisis broke out (2000-2014). The study uses the regression approach to analyse panel data models with fixed effects. Migration across the EU countries has been heavily impacted by the movement of the new member states' residents, as well as citizens from beyond the EU. It can be assumed that after 2007 their actions were responsible for the increase in migration flexibility in regard to the diversification of conditions on the EU labour market. As a result, after 2007 these migration movements within the EU borders contributed to the reduction of divergences as far as unemployment rates were concerned. Their impact, however, was minimal(original abstract)
Rocznik
Strony
718--729
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Arpaia A., Kiss A., Plavolgyi B., Turrini A., 2014, Labour mobility and labour market adjustment in the EU, European Economy, Economic Papers 529, European Commission.
 • Baglioni A., Boitani A., Bordignon M., 2013, Is labor mobility a prerequisite for an optimal currency area?, Labor mobility and fiscal policy in a currency Union, XXV Conferenza, Pavia, Aule Storiche dell'Università, 26-27 settembre.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1995, Economic Growth, McGraw Hill, New York.
 • Dańska-Borsiak B., 2011, Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Decressin J., Fatas A., 1995, Regional labor market dynamics in Europe, European Economic Review, vol. 39, issue 9, s. 1627-1655.
 • Eurostat, Annual net earnings [earn_nt_net].
 • Eurostat, Crude rate of net migration.
 • Eurostat, Emigration by five year age group, sex and citizenship [migr_emi1ctz].
 • Eurostat, Immigration by five year age group, sex and citizenship [migr_imm1ctz].
 • Janicki W., 2006, Wiarygodność danych o migracjach ludności w niektórych państwach Europy
 • Zachodniej, Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 80-92.
 • Jauer J., Liebig T., Martin J.P., Puhani P., 2014, Migration as an adjustment mechanism in the crisis? A comparison of Europe and United States, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, OECD.
 • Kubiszewski M., 2002, Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych, Prace Geograficzne nr 181, PAN, Warszawa.
 • L'Angevin C., 2007, Labour market adjustment dynamics and labour mobility within the euro area, Documents de Travail de la DGTPE, no. 2007/06.
 • Marcu M., 2011, Population Grows in Twenty EU Member States, Population and Social Conditions, Eurostat, Statistic in Focus 382011, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5579248/ KS-SF-11-038-EN.PDF/26acc7be-a712-4181-8fc1-88aaf94c208e (15.04.2016).
 • OECD, 2012, Mobility and migration in Europe, in OECD economic surveys: European Union 2012, OECD, http://www.oecd-ilibrary.org (15.04.2016).
 • Puchalska K., Barwińska-Małajowicz A., 2010, Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej, UR, Rzeszów.
 • Puhani P., 1999, Labour Mobility - An Adjustment Mechanism in Euroland? Empirical Evidence for Western Germany, France and Italy, IZA Discussion Paper, no. 34.
 • Tchorek G., 2014, Teoretyczne podstawy integracji walutowej, [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Kowalewski P., Tchorek G., Górski J. (red.), NBP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449152

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.