PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 8 | 20--23
Tytuł artykułu

Zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich

Warianty tytułu
Water Contamination by Agricultural Waste in the Łódz Hill Landscape Park
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, jeden z 7 parków krajobrazowych w województwie łódzkim, musi stawiać czoła antropogenicznym presjom, takim jak intensywne rolnictwo. Ma ono wpływ, bezpośrednio i pośrednio, na jakość wód w PKWŁ, przez odpływ biogenów z upraw i hodowli zwierząt. Złe przechowywanie obornika i nieszczelne instalacje sanitarne to główne źródła punktowych zanieczyszczeń. Zapobiegać rozprzestrzenianiu się tego typu zanieczyszczeń może zastosowanie warstw denitryfikacyjnych, opracowywanych w Katedrze Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Tego typu biotechnologie ekologiczne są niezmiernie ważne i skuteczne szczególnie na terenach objętych sankcjami prawnymi ze względu na walory wyjątkowego krajobrazu oraz na obszarach OSN. Biotechnologie te cechuje brak ingerencji w krajobraz oraz niskie koszty wykonania. (abstrakt oryginalny)
EN
The Łódź Hill Landscape Park, one of 7 landscape parks in the Łódź Voivodship, has to face the anthropogenic pressures such as intensive agriculture. It has a direct and indirect impact on water quality in the Park, by removing biogens from arable land and animal breeding. Improper manure storing and leaking sanitary installation are the main point pollution sources. Spreading such types of pollution can be protected by utilisation of denitrification layers designed in the Chair of Applied Ecology of the Lublin University. Such ecological biotechnologies are greatly important and effective in the areas covered by legal sanctions due to the value of the exceptional landscape and in areas especially susceptible to pollution. These biotechnologies do not affect the environment and implementation costs are low. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
20--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Fundacja TRANSFORMACJA, Łódź
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • [1] Bednarek A., Stolarska M., Urbaniak M., Zalewski M. 2010. Application of permeable reactive barrier for reduction of nitrogen load in the agricultural areas - preliminary results. Ecohydrology & Hydrobiology No. 2-4: 355-362.
 • [2] Dyrektywa 91/676/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
 • [3] M. Gajewska, A. Czajkowska, B. Bartodziejska 2009. Zawartość azotanów (III) i (V) w wybranych warzywach dostępnych w handlu detalicznym regionu łódzkiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, s. 389.
 • [4] Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. 2004. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • [5] Z. W. Kundzewicz, M. Zalewski, A. Kędziora, E. Przewalski 2010. Zagrożenia związane z wodą. Nauka 4: 87-96.
 • [6] J. K. Kurowski 1998. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich [w:] Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich Monografia, red. J. K. Kurowski. Eko-Wynik, Łódź, s. 7-16.
 • [7] J. Raczuk, E. Biardzka, M. Michalczyk 2009. Związki azotu w wodzie studziennej w świetle ryzyka zdrowotnego mieszkańców gminy Wodnie (woj. mazowieckie). Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, t. 9 z. 1(25), s. 92.
 • [8] Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2013 roku. 2014. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź, s. 45.
 • [9] S. Pietrzak, P. Nawalany 2008. Wpływ długo i krótkotrwałego składowania obornika na gruncie na zanieczyszczenie gleby i wody związkami azotu. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, t. 8 z. 2b (24), s. 117-126.
 • [10] S. Szklarek 2011. Zastosowanie geowłókninowych, biodegradowalnych złóż do usuwania zanieczyszczeń azotanowych i fosforanowych z ekosystemów wodnych. Uniwersytet Łódzki Katedra Ekologii Stosowanej. Łódź, s. 93.
 • [11] J. Wójcik 2013. Ocena efektywności złóż denitryfikacyjnych zastosowanych do rekultywacji punktowych źródeł zanieczyszczeń azotanami w obszarach rolnych. Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekologii Stosowanej. Łódź, s. 51.
 • [12] M. Zalewski 2010. Ecohydrology for implementation of the EU water framework directive. Institution of Civil Engineers.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449226

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.