PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 13 | nr 1 | 51--60
Tytuł artykułu

The Impact of Opening Berlin Brandenburg Willy Brandt Airport on the Polish Aviation Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Die Eröffnung des Willy Brandt Flughafens in Berlin und Sein Einfluss auf den Markt Polnischer Flugdienste
Wpływ otwarcia berlińskiego portu lotniczego im. W. Brandta na polski rynek usług lotniczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Polski rynek lotniczy na przestrzeni ostatniej dekady doznał bezprecedensowego wzrostu dynamiki przewozów pasażerskich. Regionalne porty lotnicze w drugiej połowie XX wieku działały jako lokalni monopoliści na rynku mocno uregulowanym bilateralnymi umowami typu chicagowskiego. W konsekwencji funkcjonowały wyłącznie w systemie "hub-and-spoke", w których pełniły rolę pierwszego przystanku dla pasażerów lecących do hubów. Umowy otwartego nieba oraz pojawienie się przewoźników niskokosztowych w roku 2004 przeorientowały działalność polskich regionalnych lotnisk na typowo rynkową. Wiele z nich po raz pierwszy miało szansę na przekroczenie progu rentowności oraz funkcjonowanie w otoczeniu konkurencyjnym walcząc z innymi portami lotniczymi zarówno o nowych przewoźników generujących większą siatkę połączeń jak i nowych pasażerów. W tych warunkach kluczowym czynnikiem sukcesu w coraz większym stopniu staje się identyfikacja pozycji rynkowej względem podmiotów podobnej wielkości oraz rozbudowywujących się hubów takich jak lotnisko w Berlinie.
Metody: Korzystając z informacji o siatce połączeń, liczbie i rodzaju pasażerów w poszczególnych portach lotniczych, odległościach i czasach przejazdu z i do portów lotniczych dokonano analizy izochron 2h oraz skonstruowano mapy strategiczne 4D. W wyniku analizy udało się wyodrębnić kilka podgrup rynkowych składających się z portów konkurujących między sobą profilem pasażera, typem siatki połączeń oraz geograficznie.
Wyniki: Zakładając, że dalszy rozwój berlińskiego hubu będzie polegał na zachowaniu podobnej struktury przewoźników i oferowanych przez nich kierunków, lotnisko zakwalifikowano do tej samej grupy strategicznej co huby w Pradze i Warszawie. Wyodrębniono również dość spójną grupę 6 największych polskich regionalnych portów lotniczych oraz grupę dużych drugorzędnych hubów zagranicznych, których charakterystyka ma pewne cechy portów regionalnych. Ostatnia wyodrębniona grupa to najmniejsze polskie porty lotnicze, których znaczenie dla rynku jest znikome.
Wnioski: Rozwój berlińskiego hubu będzie w większym stopniu zagrażać penetracji rynku Zachodniej Polski przez warszawskie lotnisko Chopina, niż samej działalności polskich portów regionalnych. Te ostatnie wraz z rozwojem szybkich połączeń intermodalnych będą musiały coraz aktywniej szukać swoich rynkowych nisz. Potencjalne zagrożenie konkurencyjne dla lotniska we Wrocławiu może z kolei być w przyszłości coraz większym udziałem mniejszych portów niemieckich, takich jak Lipsk i Drezno oraz ich czeskich odpowiedników. W razie zniesienia restrykcyjnej polityki wizowej między Polską i Rosją podobne zjawisko mogłoby również wystąpić między lotniskami w Gdańsku i Kaliningradzie. (abstrakt oryginalny)
EN
Introduction: In the past decade, the Polish airport market has seen an unprecedented increase in passenger numbers. Regional airports in the second half of the XX century functioned as monopolies in a market heavily typified by Chicago style bilateral contracts. Consequently, a "hub-and-spoke" system has been in operation, where the regional airports perform the role of first port of call for passengers flying into a hub. Open skies policy, as well as the emergence of low cost airlines in 2004 upgraded the status of regional airports to that of regular commercial ones. Many of these had the opportunity to report a profit for the first time, as well as being able to function in a competitive environment where they could directly compete with other airports both for new carriers, in order to expand their connection network, as well as for new passengers. In this environment, a key factor to success to an increasing extent has become the airport's position in the market in comparison to similar sized airports as well as in reference to developing hubs like Berlin.
Methods: Using information about network connections, the number and type of passengers at specific airports, flight times and distances to and from airports, a 2 hour isochrone analysis was carried out and 4D strategic maps were constructed. As a result of the data analysis it was possible to identify several market subgroups consisting of airports competing for the same passenger, network connection and/or geographical profile.
Results: Accepting as a premise that the further development of Berlin as a hub will see the airport maintaining a similar carrier structure and list of destinations on offer, it can be classified in the same strategic group of hub airports as Prague and Warsaw. The results identified a relatively consistent group of the 6 biggest regional Polish airports as well as a group of second-tier international hubs which shared certain characteristics of regional airports. The final group to be identified in the results was that of the smallest Polish airports whose importance for the market is negligible.
Conclusions: The growth of Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt (BER) as a hub airport poses a greater threat to the influence of Warsaw's Chopin Airport (WAW) in western Poland than to the functioning of regional airports in Poland. These airports as well as developing quick intermodal connections will have to increasingly actively find their own niches in the market. A potential threat to Wroclaw (WRO) airport may in the future come from the growth of smaller German airports such as Leipzig and Dresden and/ or their Czech equivalents. In the eventuality of an abolition of restrictive visa requirements between Poland and Russia, a similar phenomenon may be observed in the future with the airports in Gdansk and Kaliningrad. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
51--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Augustyniak W., Olipra Ł., The potential catchment area of Polish regional airports, Journal of International Studies, 7, 3, 2014 144-154. http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2014/7-3/13
 • Civil Aviation Authority, 2011, Airport market power assessments, Catchment area analysis Working Paper http://docplayer.net/318953-Catchmentarea-analysis.html [access: 29.10.2016]
 • Eddy M., 2013, Mayor to Leave Panel Overseeing Delayed Berlin Airport, The New York Times, http://www.nytimes.com/2013/01/08/world/europe/mayor-to-leave-panel-overseeingdelayed-berlin-airport.html?_r=0 [access: 29.10.2016]
 • Graham A., 2003, Managing airports: An International Perspective, (second ed.), Butterworth-Heinemann, Oxford. http://dx.doi.org/10.1002/jtr.407
 • Jankiewicz J., 2012, Analiza i prognozowanie popytu na pasażerskie przewozy lotnicze na przykładzie wybranych regionalnych portów lotniczych w Polsce [Analysis and programing of dem and on passangers flights base on ex ample of selected regional airports in Poland], Przegląd komunikacyjny, 2/2012.
 • Lieshout R., 2012, Measuring the size of an airport's catchment area, Journal of Transport Geography, 25, 2012, 27-34.
 • Pantazis N., Liefner I., 2005, The impact of low-cost carriers on catchment areas of established international airports: The case of Hanover Airport, Germany, Journal of Transport Geography, 14, 4, July 2006, Pages 265-272. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2005.05.002
 • mice.pl, 2011, Czy nowoczesne lotnisko w Berlinie zagrozi polskim portom lotniczym? [Is a new airport in Berlin a threat to Polish airport?]
 • Sajdak M., 2011, Pozycja konkurencyjna regionalnych portów lotniczych w Polsce [Position of competitice regional airports in Poland], w: Rekowski M. (red.), Regionalne porty lotnicze - charakterystyka i tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 330-354. ISBN: 978-83-7417-626-2
 • tur-info.pl, 2012, Czy nowe lotnisko w Berlinie zagrozi polskim portom? [Is a new airport in Berlin a threat to Polish airport?], http://www.tur-info.pl/p/ak_id,35742,,berlin,brandenburgia,tegel,sch_nefeld,berlinskie_porty_lotnicze,berlin.html [access: 29.10.2016]
 • was/mik/dpa, 2014, Korruptionsverdacht auf BER-Baustelle: Mehdorns Desaster ist perfekt [Mishandling at construction place in Berlin airport], Der Spiegel, http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/hauptstadtflughafenkorruptionsverdacht-mehdorn-unter-drucka-972277.html [access: 29.10.2016]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449252

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.