PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 4, t. 323 | 81--102
Tytuł artykułu

Charakterystyka potencjału gospodarczego oraz przestrzennych zróżnicowań rozwojowych gmin wiejskich województwa lubelskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Characteristics of Economic Potential and Spatial Development Differentiation of Rural Communes in Lubelskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę potencjału gospodarczego jednostek terytorialnych na poziomie LAU-2. Analizą objęto 170 gmin wiejskich województwa lubelskiego. Oparty na ośmiu zmiennych miernik taksonomiczny Hellwiga umożliwił pogrupowanie gmin według poziomu rozwoju gospodarczego. Wyodrębniono 29 gmin jako relatywnie wysoko rozwiniętych oraz 22 gminy o niskim poziomie rozwoju. Jednostki o wysokim poziomie rozwoju były rozmieszczone przede wszystkim w powiatach: bialskim, lubelskim, łukowskim i łęczyńskim. Najsłabsze gminy natomiast koncentrowały się w powiatach: janowskim, zamojskim oraz lubelskim. Można zauważyć, że położenie geograficzne gmin wiejskich w powiecie lubelskim ma istotny wpływ na ich zróżnicowanie rozwojowe. Wysoki poziom rozwoju reprezentowały gminy okalające stolicę województwa - Lublin, natomiast gminy położone peryferyjnie - zostały zakwalifikowane do grupy najsłabszych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents characteristics of the economic potential of territorial units at LAU-2 level. The analysis included 170 rural communes in Lubelskie Voivodship. Based on eight variables, Hellwig's taxonomic meter enabled grouping the communes according to their level of economic development. 29 of them were distinguished as relatively highly developed, whereas 22 communes represented a low level of development. Units with high level of development were distributed mainly in following districts: Bialski, Lubelski, Lukowski and Leczynski. The weakest communes were focused in Janowski, Zamojski and Lubelski districts. It may be noted that the geographical location of rural communes in lubelski district has a significant influence on their differentiation and development. The communes surrounding the capital of the province - Lublin - represented the group of high development level, while communes located peripherally were qualified to the weakest group.(original abstract)
Rocznik
Strony
81--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Baranowska-Janota M., Korzeniak G. (1991), Zasady turystycznego użytkowania i ochrony parków krajobrazowych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
 • Dijkstra L., Poelman H. (2008), Remote Rural Regions. How proximity to a city influences the performance of rural regions, "Regional Focus", 1, European Commission, Regional Policy, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2008_01_rural.pdf (dostęp: 23.05.2014).
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/siec-drog-krajowych_2542/mapa_2015_siec drog.jpg (dostęp: 29.07.2015).
 • Grzebyk B. (2003), Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach prawnie chronionych (na przykładzie gminy Baligród), [w:] Czudec A. (red.): Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 296-297.
 • Grzebyk B. (2004), Rozwój przedsiębiorczości na obszarach prawnie chronionych (na przykładzie powiatu bieszczadzkiego), maszynopis rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. B. Klepackiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy.
 • Grzebyk B. (2008), Rozwój działalności pozarolniczej na terenach przyrodniczo cennych, "Wieś Jutra", 10 (123).
 • Hellwig Z. (1986), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4.
 • Jakubowski A. (2011), Dostępność komunikacyjna i transportowa miast w województwie lubelskim, [w:] Bronisz U. (red.), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 116-131.
 • Kalinowski T. (2007), Sukces rozwojowy polskich województw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Kiniorska I. (2014), Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich woj. świętokrzyskiego a polityka spójności, [w:] Kamińska W., Heffner K. (red.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich, Stare problemy i nowe wyzwania, "Studia KPZK PAN", t. 156.
 • Kobyliński R. (2001), Wybrane problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych, [w:] Kłodziński M. (red.) Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Krakowiak-Bal A. (2006), Potencjał gospodarczy gmin przygranicznych Polski południowej, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 2/2, s. 149-158.
 • Kudłacz T. (1999), Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kutkowska B. (2007), Kierunki rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o dużych walorach przyrodniczych, "Wieś i Rolnictwo", nr 3 (136), s. 109-130.
 • Milczarek D. (2005a), Potencjał Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych (część 1), "Studia Europejskie", nr 1.
 • Milczarek D. (2005b), Potencjał Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych (część 2), "Studia Europejskie", nr 2.
 • Pomianek I. (2009), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), maszynopis rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. J. Sawickiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych.
 • Pomianek I. (2014), Wybrane przejawy konkurencyjności wiejskich obszarów peryferyjnych na przykładzie podregionu bialskiego, "Marketing i Rynek", R. 21, nr 10, s. 162-169.
 • Reichel M. (2003), Istota i czynniki rozwoju regionalnego w: Fudaliński J. (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz.
 • Szlachta J., Dziemianowicz W., Szmigiel K., Nowicka P. (2009), Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego, "Barometr Regionalny", nr 2(16), s. 17-27.
 • Wójcik P. (2011), Analiza wskaźników społeczno-ekonomicznych dla gmin w Polsce, Wybór jednostek do badania ankietowego, [w:] Okoń-Horodyńska E. (red.), Potencjał rozwojowy gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449388

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.