PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 4, t. 323 | 67--80
Tytuł artykułu

Wykorzystanie danych przestrzennych dotyczących miejsc parkingowych dla celów planowania przestrzennego - przykład centrum Łodzi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Data About Parking Places Used for Purpose of Spatial Planning - Example of Łódź Centre
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Planowanie przestrzenne jest jednym z podstawowych obszarów działalności samorządów lokalnych. Gminy posiadają władztwo planistyczne, dzięki czemu mogą kształtować wykorzystanie przestrzeni. Podstawowym instrumentem planowania przestrzennego w Polsce są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez władze lokalne fakultatywnie. W procedurze planistycznej wykorzystuje się różnego rodzaju materiały planistyczne, do których należą analizy, studia oraz opracowania tematyczne. Coraz częściej używane są dane przestrzenne, które gromadzi się z wykorzystaniem urządzeń GPS.Artykuł prezentuje analizę zasobu danych przestrzennych, określających położenie samochodów w deptakowej części ulicy Piotrkowskiej oraz w kwartałach przylegających. Dzięki zebranemu materiałowi możliwe było wykonanie analiz wskazujących potencjalne miejsca lokalizacji parkingów wielopoziomowych. Istotna stała się również analiza wskazująca, które z obszarów stanowią własność gminy. Tego rodzaju opracowania są doskonałym materiałem wejściowym dla planowania przestrzennego, pozwalającym na właściwe podejmowanie decyzji w zakresie lokalizacji obiektów. Wykorzystanie informacji przestrzennej w pracach planistycznych staje się coraz powszechniejsze, a niski koszt w pozyskiwaniu danych dla szczebla gminnego pozwala wskazywać ten zasób jako jedno z podstawowych źródeł prowadzenia analiz przestrzennych na potrzeby władz lokalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Spatial planning is certain of basic areas of activity of local governments. Communes were equipped with planning controls so they can shape the use of space. The main instrument of spatial planning in Poland is land-use plan optionally drawn up by the local government. Planners use various planning materials, which include analysis and thematic studies in the procedure of spatial planning. More and more often there are used spatial data which are collected using GPS devices.The article presents an analysis of spatial data resource, specifying the location of vehicles in the pedestrian part of the Piotrkowska Street and adjacent quarters. It was possible to perform analyzes with the collected material which suggest potential location of the multi-storey car parks. The analysis show too, which of location lies on the areas belonging to the commune. Such studies are an excellent input material, which enables planners to make decisions regarding the location of objects. The use of spatial information for planning is becoming increasingly common, because of and low cost of collecting data. This allows to indicate this resource, as one of the main source of conduct spatial analysis to the needs of local authorities.(original abstract)
Rocznik
Strony
67--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Albaredes G., (1992), A new approach: user oriented GIS, [w:] Proceedings of EGIS '92, EGIS Foundation, Munich.
 • Burdziński J. (2012), Parking samochodowy - pozytywny składnik krajobrazu, "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego", nr 18, ss. 21-31.
 • Cholewa T., Cholewa L. (1983), Materiały wejściowe, Biuro Planowania Przestrzennego Katowice, Katowice.
 • Fogel P. (2007), Bazy danych GIS w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym, "Roczniki Geomatyki 2007", t. V, zeszyt 7, ss. 39-45.
 • Urząd Miasta Katowice i Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. w Katowicach, (2006), Formuła opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych w mieście Katowice, Katowice; http://www.um.katowice.pl/mpzp/formula.pdf (dostęp: 10.10.2015).
 • Hosseinlou M.H., Balal E., Massahi A., Ghiasi I. (2012), Developing Optimal Zones for Urban Parking Spaces by Arc GIS and AHP, "Indian Journal of Science and Technology" vol. 5, issue 11, ss. 3618-3622.
 • Kil J. (2011), Planowanie przestrzenne od 2003 roku, [w:] Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, red. R. Cymerman, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Litwin L., Myrda G. (2005), Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion, Warszawa.
 • Małysa-Sulińska K. (2008), Normy kształtujące ład przestrzenny, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Mikowska M., Starak B. (2014), Raport: Marketing mobilny w Polsce.
 • Niewiadomski Z. (2003), Planowanie przestrzenne: zarys systemu, wydanie 2 zaktualizowane, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Parysek J.J. (2006), Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (2013), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587.
 • Urząd Miasta Łodzi (2009), Strategia Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2020, Łódź.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M. (2007), Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.
 • Weant R.A. (1978), Parking Garage Planning and Operation, ENO Foundation For Transportation, Connecticut.
 • Ziobrowski Z. (1995), Zasady zapisu ustaleń planów miejscowych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oddział Kraków, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449389

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.