PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 79 | 5--23
Tytuł artykułu

Zarządzanie systemem utrzymania stanu zdatności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management System of State Condition of Machines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie eksploatacją obiektów technicznych to zbiór zadań obejmujących: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie i kontrolowanie, skierowane na zasoby systemu (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia jego celu, globalnego i celów cząstkowych w sposób efektywny. Utrzymanie zdatności maszyn w eksploatacji, często nazywane utrzymaniem maszyn w ruchu to uznana już dziedzina wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmująca: metodologię, metody i środki sterowania stanem zdatności funkcjonalnej i zadaniowej obiektów technicznych. Działanie te mają na celu monitorowanie stanu degradacji w celu racjonalnego i efektywnego ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, w ustalonych warunkach i czasie, przy określonych ograniczeniach i zakłóceniach. Przedstawione treści tego opracowania są próbą zgromadzenia i wyjaśnienia w możliwie prosty sposób pewnej liczby zasad, metod i wytycznych postępowania - w obszarze organizacji i zarządzania racjonalną i bezpieczną eksploatacją maszyn - o wartości uznanej przez wielu badaczy oraz użytkowników maszyn. (abstrakt oryginalny)
EN
Managing exploitation of technical objects is a set of tasks including planning and decision making, organizing and control, focused on system resources (human, financial, material and information) and used with the intention to achieve its objective, global and partial objectives in an efficient way. Maintaining fitness machines in operation, often referred to as maintenance of machinery in motion is deemed to have domain knowledge and expertise including: methodology, methods and means of controlling the status of airworthiness and functional task force of technical facilities. These activities are designed to monitor the state of degradation in order to rationally and effectively their intended use, under specified conditions, and time, with certain restrictions and disruption. The contents of this report are an attempt to explain the congregation and in the simplest manner a number of principles, methods and guidelines - in the area of organization and management rational and safe operation of the machine - the value recognized by many researchers and users of the machines. (original abstract)
Rocznik
Tom
79
Strony
5--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • [1] Drelichowski L., Bojar W., Żółtowski M., Elementy zarządzania eksploatacją maszyn. Wyd. UTP, Bydgoszcz 2012.
 • [2] Niziński S., Elementy eksploatacji obiektów technicznych. UWM, Olsztyn 2000.
 • [3] Tylicki H., Żółtowski B., Rozpoznawanie stanu maszyn. ITE-PIB, Radom 2010.
 • [4] Tylicki H., Żółtowski B., Genezowanie stanu maszyn. ITE-PIB Radom 2012.
 • [5] Żółtowski B., Podstawy diagnostyki maszyn. Wyd. ATR, Bydgoszcz 1996 (s.467).
 • [6] Żółtowski B., Cempel C. (red.), Inżynieria diagnostyki maszyn. ITE Radom, 2004.
 • [7] Żółtowski B., Tylicki H., Wybrane problemy eksploatacji maszyn. PWSZ, Piła 2004.
 • [8] Żółtowski B., Castaneda Heredia L.F., Badania pojazdów szynowych. Transport. Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz, 2009 s.220.
 • [9] Żółtowski B., Podstawy diagnozowania maszyn. UTP, Bydgoszcz 2011s.200.
 • [10] Żółtowski B., Niziński S., Modelowanie procesów eksploatacji. ITE-PIB, Radom 2010.
 • [11] Żółtowski B., Wilczarska J., Mikroekonomia eksploatacji i diagnostyki maszyn. ITE-PIB, Radom 2010.
 • [12] Żółtowski B., Kwiatkowski K., Zagrożone środowisko. Wyd. UTP, Bydgoszcz 2012.
 • [13] Żółtowski B., Łukasiewicz M., Diagnostyka drganiowa maszyn. ITE, Radom 2012.
 • [14] Żółtowski B., Landowski B., Przybyliński B., Projektowanie eksploatacji maszyn. UTP, ITE-PIB, Bydgoszcz, Radom 2012.
 • [15] Żółtowski B., Łukasiewicz M., Kałaczyński T., Techniki informatyczne w badaniach stanu maszyn. Wyd. UTP, Bydgoszcz 2012.
 • [16] Żółtowski B., Metody inżynierii wirtualnej w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn. Wyd. UTP, Bydgoszcz 2012.
 • [17] Żółtowski M., Praktyka zastosowań strategii jakości w przedsiębiorstwach. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą zeszyt nr. 27, Bydgoszcz 2010. s.306-318.
 • [18] Żółtowski M., Wprowadzenie systemu TPM w zakładzie przemysłowym jako aspekt rozwiązań IT. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą, Z.27, Bydgoszcz 2010, s.318-327.
 • [19] Żółtowski M., Komputerowe wspomaganie zarządzania systemem eksploatacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Oficyna wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole t. 2, 2011.
 • [20] Żółtowski M., Informatyczne systemy zarządzania w inżynierii produkcji. ITE-PIB, Radom 2011.
 • [21] Żółtowski M., Żółtowski B., Kreatywne zarządzanie procesem eksploatacji systemów i konstrukcji. ITE-PIB, Radom 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.