PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 10 | 70--82
Tytuł artykułu

The Implementation of the Requirements of the Iso 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution

Warianty tytułu
Wdrażanie wymagań normy ISO 22000 na bazie zintegrowanego systemu zarządzania organizacją w branży spożywczej - modelowe rozwiązanie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w obecnej sytuacji rynkowej (globalizacji, konkurencyjności, wysokiej podaży) kluczową kwestią jest produkcja wysokiej jakości towarów, zwłaszcza dotyczących jakości zdrowotnej. Ze względu na coraz częstsze stosowanie przez przedsiębiorstwa branży spożywczej dodatkowych systemów jakości, opartych na normach ISO, w niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę możliwości wdrożenia systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności (zgodnie z normą ISO 22000:2005) na bazie istniejącego i funkcjonującego systemu zarządzania jakością. Dane pozyskano z 10 firm branży spożywczej, w których funkcjonuje zintegrowany system ISO 9001 i HACCP, w drodze wywiadu bezpośredniego z pełnomocnikami ds. jakości przedsiębiorstw będących przedmiotem badań. Pełnomocnicy pełnili swoje funkcje przez co najmniej pięć lat. Pytania dotyczyły zagadnień związanych z funkcjonującym zintegrowanym system zarządzania jakością w kontekście wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 22000:2005. Dane pozyskano z przedsiębiorstw branży mięsnej, osiągających najwyższe dochody w latach 2012-2014. Przeprowadzona ocena i wyniki niniejszej pracy mogą być pomocne kierownictwom firm branży spożywczej w podjęciu decyzji o ewentualnym dostosowaniu funkcjonujących, obligatoryjnych systemów do wymagań normatywnych ISO 22000 i poddaniu procesowi certyfikacji celem uzyskania potwierdzenia wdrożenia tego systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
For food industry companies, a critical issue in the present marketdriven situation (globalization, competitiveness, high supply) is high quality goods production, especially health-quality ones. Considering the more frequent use of additional quality systems, based on ISO standards, by food industry companies, the analysis of possibilities of introducing the Food Safety Assurance System (based on the ISO 22000:2005 standard) on the basis of the existing and functioning Quality Management System has been conducted in the present work. The data was acquired from 10 food industry companies in which the integrated ISO9001 system is functioning and the HACCP by doing direct (face-to-face) interviews, with companies` quality proxies being the subject of the research. Proxies were people who had performed their functions for at least 5 years. The questions concerned issues related to the functioning Integrated Quality Management System in the context of the requirements of the Food Safety Management System based on the ISO 22000:2005 standard. The data was obtained from the meat industry companies that achieved the highest income in 2012-2014. The assessment and results of the present work can help food industry companies` management in making a decision about eventually adjusting the functioning, obligatory systems to the normative requirements of the ISO 22000 and subjecting it to the certification process in order to achieve confirmation of implementation of this system. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
70--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Berdowski, J.B., 2007, Jak współczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością wpływają na proces doskonalenia organizacji zajmującej się produkcją żywności, ABC Jakości. Akredytacja. Badania. Certyfikacja, Quality Review, no. 1-2 (49-50).
 • Berdowski, J.B., Zagroba,A., 2010, Nobilitacja Normy ISO 22000:2005, Problemy Jakości, nr 8.
 • Beulens, A., Broens, D., Folstar, P., Hofstede, G.J., 2005, Foods Afty and Transparently. In the Food Chains and Networks. Relationships and Challenges, Food Control, no. 16.
 • Cormier, R.J., Mallet, M., Chiasson, S., Magnússon, H., Valdimarsson, G., 2007, Effectiveness and Performance of HACCP-based Programs, Food Control, vol. 18, no. 6, pp. 665-671.
 • Dzwolak, W., 2007, Dobre praktyki. Przegląd Gastronomiczny, nr 11.
 • Dzwolak, W., 2008, Między HACCP a ISO 22000. Transformacja, Przegląd Gastronomiczny, nr 2, 4-5.
 • FAO/WHO, 2003, Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene, CAC/RCP-11969, Rev., no. 4.
 • FAO/WHO, 2006, Food Safety risk Analysis. A Guide for National Food Safety Authorities, Rome.
 • Jackiewicz, B., Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP z przykładowo wypełnioną dokumentacją. Zakłady żywienia zbiorowego, 2004, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Kołożyn-Krajewska, D. (red.), 2012, Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kołożyn-Krajewska, D., Dolatowski, Z., 2007, Norma ISO 22000:2005 a HACCP w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 9.
 • Luning, P.A., Marcelius, W.J., Jonge, W.M.F., 2003, Zarządzanie jakością żywności - ujęcie technologiczno-menadżerskie, WNT, Warszawa.
 • Marvin, H.J.P., Kleter, G.A., Frewer, L.J., Cope, S., Wentholt, M.T.A., Rowe, G., 2009, A Working Procedure for Identifying Emerging Food Safety Issues at an Early Stage: Implications for European and International Risk Management Practices, Food Control, vol. 20. no. 4. pp. 345-356.
 • Mokrosińska, K., 2006, Certyfikacja systemu HACCP wg normy ISO 22000:2005 w integracji z normą ISO 9001:2000, Magazyn Klientów TUEV Nord Jakość, nr 2.
 • Prati, R, Deborah, A., McIntyre, 2004, The New ISO 22000 (Final Proposal) Norm on Food Safety Management, Ingredienti Alimentari (Chiriotti Editori Spa), no. 3 (4), pp. 19-21.
 • Sperber, W.H., 2005, HACCP and Transparency, Food Control, vol. 16, no. 6, pp. 505-509.
 • Surak, J.G.A., 2007, Recipe for Safe Food: ISO 22000 and HACCP, Quality Progress, no. 10.
 • Turlejska, H., 2003, Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Poradnik dla przedsiębiorcy, Warszawa.
 • Turlejska, H., Pelzner, U., 2003, Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego. Poradnik dla kierujących zakładem, Warszawa.
 • Urbaniak M., 2007, Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa.
 • Wrześniewska-Wal, I., 2009, Prawne aspekty wprowadzania do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej, Post. Nauk. Med., nr 4.
 • Wysokińska-Senkus, A., 2008, Systemy ISO i HACCP w praktyce polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.
 • Wysokińska-Senkus, A., 2009, System zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, w: Toruński, J. (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.