PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 10 | 83--93
Tytuł artykułu

Zarządzanie incydentami i wycofanie wyrobu z rynku

Autorzy
Warianty tytułu
Management of Incidents and Product Withdrawal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego muszą się wykazać dużą inicjatywą w zakresie przygotowania się na potencjalne sytuacje kryzysowe. Wymagania prawne obligują przedsiębiorstwa do podjęcia natychmiastowych działań w momencie kiedy okaże się, że produkt, który jest na rynku, może zagrażać zdrowiu lub życiu konsumenta. Działania te są związane z zablokowaniem podejrzanej partii, ewentualnym wycofaniem wyrobu z rynku i skutecznym poinformowaniem organów nadzoru i samych klientów, jeśli wyrób trafił już na półki sklepowe. Obszar tych wymagań jest bardzo szczegółowo uregulowany w prywatnych standardach zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, takich jak np. BRC, IFS czy w międzynarodowej normie ISO 22000. Skuteczne zarządzanie incydentami i potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi wymaga od przedsiębiorstwa przygotowania odpowiedniej procedury. W procedurze powinny być zidentyfikowane potencjalne incydenty i sytuacje kryzysowe oraz uregulowane zasady postępowania na wypadek ich wystąpienia. Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa zespół kryzysowy, który będzie podejmował decyzje w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Procedura powinna być testowana w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście pozwala zagwarantować skuteczność podjętych działań. Przedsiębiorstwa niejednokrotnie mają problem z utworzeniem odpowiedniej procedury, która ułatwiałaby postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasad tworzenia procedury zarządzania incydentami i wycofaniem wyrobu z rynku oraz wytycznych do jej testowania. (abstrakt oryginalny)
EN
In order to assure food safety, food-processing manufacturers must show initiative in preparation for potential crisis situations. Legal requirements oblige companies to take immediate action when an available product poses a threat to the consumer's health or life. These actions imply blocking a suspicious batch or a possible product withdrawal from the market, as well as effective communication with supervisory authorities and consumers if a product has already been available to them. The scope of these regulations is scrupulously listed in private safety standards and food quality, such as BRC, IFS, or in the international norm ISO 22000. Effective management of incidents and potential crisis situations requires preparation of a specific procedure. This procedure should identify potential incidents and crisis situations; moreover, it should regulate the rules of specific proceedings in an alert mode. First of all, a key role is played by the crisis team, which makes the decisions in the case of crisis situations. The procedure has to be tested to make sure it guarantees the effectiveness of particular actions. Manufacturers often have problems with creating particular procedures that would simplify decision-making during crisis situations. The aim of this paper is to present the rules of procedure creation, incidents managements and product withdrawal from the market, as well as the guidelines for its testing. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
83--93
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • BRC Global Standard For Food Safety, 2015, iss. 7, British Retail Consortium, London.
  • Górna, J., 2012, Determinanty skuteczności identyfikowalności w nadzorze nad wyrobem niezgodnym w zakładach przetwórstwa mięsnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Grzegorczyk, A., Kościańczuk, A., 2012, Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, w: Kubiak, K. (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
  • Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotycząca przyjęcia planu ogólnego zarządzania kryzysami żywnościowymi/paszowymi (2004/478/WE), Dz.U. UE L160 z 30.04.2004.
  • European Commission RASFF Portal: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchResultList [dostęp: 19.03.2015].
  • International Food Standard, 2012, iss. 6, HDE Trade Services, Berlin.
  • PN-EN ISO 22000:2006, Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz.U. UE L 31 z 1.02.2002.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, Dz.U. UE L 6 z 11.01.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.