PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 10 | 145--163
Tytuł artykułu

Threats to Consumers Using Weight on Polish Market of Measuring Instruments

Warianty tytułu
Zagrożenia dla konsumentów korzystających z wag wprowadzanych na krajowy rynek przyrządów pomiarowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W systemie prawa europejskiego producenci są odpowiedzialni za wyroby wprowadzane do obrotu, z drugiej strony organy państwa są odpowiedzialne za działania podejmowanie w celu minimalizowania zagrożeń związanych z użytkowaniem wyrobów niespełniających wymagań. Nadzór rynku jest rodzajem kontroli rynku. Organy państwa kontrolują wyroby wprowadzone do obrotu, identyfikują wyroby niezgodne, ich wycofanie z obrotu lub ograniczenie dostępności na rynku. Pomiary stanowią podstawowe źródło informacji o stanie i właściwościach wyrobów. Na ich podstawie podejmowane są decyzje o akceptacji albo odrzuceniu wyrobu. Jednym z elementów procesu pomiaru jest urządzenie pomiarowe, a jego odpowiednie właściwości jakościowe przyczyniają się do poprawności przebiegu i wykonania pomiaru. W niniejszym rozdziale zagrożenia od niespełniających wymagań przyrządów pomiarowych i ryzyko dla konsumentów analizowane jest na dwóch poziomach, tj. na etapie wprowadzania urządzeń do obrotu oraz w trakcie ich użytkowania. W rozdziale zaprezentowano aspekty prawne kontroli wag wprowadzanych na rynek albo do użytkowania. Celem artykułu jest analiza zagrożeń i ryzyka dla konsumentów jako rezultatu stosowania niezgodnych z wymaganiami przyrządów pomiarowych. Organy państwa muszą określić priorytety dla minimalizacji ryzyka, dlatego też należy oceniać wielkość tego ryzyka. Procedura oceny ryzyka w odniesieniu do wag nieautomatycznych przeznaczonych do stosowania w handlu jest zaprezentowana w siedmiu etapach. Identyfikowany jest wpływ zagrożeń/nieprawidłowości wag nieautomatycznych na obszarze Wielkopolski na interes prawny. Interes prawny rozumiany jest tutaj jako: ochrona konsumentów, etyczne postępowanie producentów (rzetelne, zgodne z prawem i odpowiedzialne postępowanie przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami oraz organami publicznymi), zaufanie do oznakowania zgodności oznaczające pośrednio zaufanie konsumentów (także użytkowników przyrządów pomiarowych) do producentów i dostawców przyrządów. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka możliwe jest określenie działań priorytetowych dla jednostek nadzoru. (abstrakt oryginalny)
EN
According to European law, producers are responsible for the measuring devices they introduce to the market, and the country's authorities are responsible for activities aiming at minimizing threats connected with using non-conformable goods. Conformity assessment on the market is a kind of market control. State organs control the goods which are placed on the market, identify non-conformable goods, and arrange their withdrawal from circulation or limit accessibility on the market. Measurements are a basic source of information about the condition and characteristics of a product. It is on this basis that products are accepted or rejected. A measuring instrument is one of the elements of the measuring process, and its proper quality characteristics influence the measuring process and its outcome. Threats from non-conformable measuring devices and hazards to consumers are analyzed in the paper on two levels: on the stage of putting devices on market and during their use. The legal aspects of the control over weights brought onto market and put into use are presented in the article. The main goal of the article is analysis of consumers' threats as a result of using non-conformable measuring devices. Public authorities have to describe the priorities to minimize the risk. Therefore, they need to evaluate the range of the risk. The procedure of risk assessment regarding non-automatic scales used in trade is presented in this paper. Risk assessment was done according to a seven-stage procedure. The influence of threats/irregularities on legal interest is identified in a supply chain of non-automatic weights in the Wielkopolska region. Legal interest is widely defined as protection of the consumer, fair play between the manufacturers, confidence in the CE mark indirect confidence of the consumer and producer (manufacturer of the product, the manufacturer's representative, the importer into the EU or other professionals). Based on the threat analysis, which complies with EU guidelines, it is possible to determine the preferential actions for supervision. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
145--163
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics
 • Poznań University of Economics, Poland
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Directive 2009/23/EC of the European Parliament and the Council of the 23 April 2009 on the non-automatic weighing instruments, no. L 122, 16.5.2009.
 • Directive 2004/22/EC of the European Parliament and the Council of 31 March 2004 on measuring instruments, no. L 135, 30.4.2004.
 • European Commission, 2015, EU general risk assessment methodology (Action 5 of Multi-Annual Action Plan for the surveillance of products in the EU COM(2013)76), Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Brussels.
 • European Commission, Report on the Measuring Instruments Directive 2004/22/EC,http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/measuring-instruments/public-consultation/index_en.htm [access: December 2014].
 • Kaczmarek, T., 2006, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne, wyd. 2, Difin.
 • Maleszka, A., Wiśniewska, J., 2012, Funkcjonowanie systemu nadzoru rynku w wybranych krajach Unii Europejskiej w obszarze wprowadzonych do obrotu przyrządów pomiarowych na podstawie dyrektyw NAWI i MID, in: Świderski, A. (red.), Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE. Jakość - problemy i rozwiązania, część IV, rozdział I, Ocena zgodności, EC, Report 2004/22/EC, pp. 11-29.
 • Schmittling, R. Munns, A., 2010, Performing a Security Risk Assessment, ISACA Journal, vol. 1, pp. 1-7.
 • Skrzypek, E., 2011, Uwarunkowania i konsekwencje zarządzania ryzykiem w organizacji - ryzyko w projektach, in: Krodkiewska-Skoczylas, E. (red.), Zarządzanie ryzykiem 1 - materiały seminarium, Klub Polskie Forum ISO 9000, Warszawa.
 • Szomański, B., 2012, Znaczenie zarządzania ryzykiem, in: Ministerstwo Gospodarki Dobre Praktyki Doskonalenia Zarządzania - Zarządzanie Ryzykiem - materiały konferencyjne, Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości, Warszawa, pp. 5-9.
 • WELMEC, 2011, Risk Assessment Guide for Market Surveillance: Weigh and Measuring Instruments, WELMEC, Ljubljana.
 • Wiśniewska, J., Maleszka, A., 2014, Risk Management Regard to Measuring Instruments Used in Trading, Health and Environmental Protection, in: Świderski, A. (red.), Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE. Jakość - problemy i rozwiązania część V, Warszawa, pp. 463-478.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.