PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 9 | nr 4 | 222--242
Tytuł artykułu

Wage Inequalities between Men and Women in Poland - a Justified Differentiation or Accepted Wage Discrimination of Women?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Wage differentiation of men and women may be caused by various reasons since many factors influence the level of individual wage rate of . We formulate a research hypothesis that lasting wage discrimination of women exists in Poland. It results mainly from shared values and cultural norms and this discrimination is accepted by a larger section of society. Therefore, the primary aim of this paper is the assessment of wages formation for men and women in Poland, taking into account similar socio-professional and demographic characteristics as well as the presentation of basic theories concerning wage discrimination against women and their verification in the case of Polish labor market. The research period was 1991to 2015, a quarter of a century, thus allowing to determine the already formed regularities, also verifying the formulated research hypothesis. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
222--242
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Szczecin, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Arrow, K. J. (1973), The Theory of Discrimination, In: O. Achenfelter, A. Ress, Discrimination in Labor Markets, Princeton University Press, Princeton - New Jersey.
 • Barron, R. D., Norris, G. M. (1976), Sexual Division and the Dual Labor Market, In: Barker, D. L., Allen, S., Dependence and Exploitation in Work and Marriaqe, Longman, London-New York.
 • Becker, G. S. (1957), The Economics of Discrimination, The University of Chicago Press, Chicago-London.
 • Becker, G. S. (1964), Human Capital, Chicago.
 • Becker, G S. (1975), Human Capital, National Bureau of Economic Research, New York.
 • Bergman, B. R. (1971), The Effecton on White Incomes if Discrimination in Employment, Journal of Political Economy, No. 79, pp. 294-313.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), 2013 kobieta pracująca. Komunikat z badań, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_028_13.pdf (5.06.2016).
 • Chełstowska, A., Druciarek, M., Niżycka, A., Skoczylas, N. (2015), Udział kobiet w wyborach parlamentarnych 2015. Wyniki monitoringu Obserwatorium. Równość Płci, rownoscplci.pl/publikacje. 6,27html (10.08.2016).
 • Czarnik, Sz., Turek, K. (2015), Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia. Edukacja a rynek pracy t. III, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, www.uj.edu.pl/documents/102715934/678ab8e9-Odaf-4cb7-9753-748201dce056 (10.08.2016).
 • Diadnoza Społeczna (2007), Warunki i jakość życia Polaków, red. Czapiński, J., Panek, T. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Diagnoza Społeczna (2009), Warunki i jakość życia Polaków, red. Czapiński, J., Panek, T. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Diagnoza Społeczna (2011), Warunki i jakość życia Polaków, red. Czapiński, J., Panek, T. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Diagnoza Społeczna (2013), Warunki i jakość życia Polaków, red. Czapiński, J., Panek, T. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Diagnoza Społeczna (2015), Warunki i jakość życia Polaków, red. Czapiński, J., Panek, T. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Doeringer, P., Piore, M. (1971), Internal Labor Markets and Manpower Analysis, Heath, D. C., Lexington Mass.
 • Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej nr 75/117 EWG z dn. 10.02.1975 roku, Zasada równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.
 • Ehrenberg, R. G., Smith, R. S. (1982), Modern Labor Economics, Theary and Publicy, Foresman and Company, Glenview Illionis.
 • Gawrycka, M., Wasilczuk, J., Zwiech, P. (2007), Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, CeDeWu, Warszawa.
 • Dijkstra, G. (2003), Kobiety w Europie Środkowej i Wschodnie: rynek pracy w okresie transformacji, In: Dijkstra, A. G., Plantega, J. (red.), Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • GUS (1998), Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa.
 • GUS (2000), Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa.
 • GUS (2001), Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa.
 • GUS (2008), Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku, stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw-struktura wynagr_wg_zawodow_10.2008.pdf (10.06.2015).
 • GUS (2010), Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku, stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw wynagrodzeń wg zawodów_X_2010.pdf (10.06.2016).
 • GUS (2012), Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku, stat.gov.pl/downioad/gfx/pw struktura wynagrodzeń wg zawodów x 2012.pdf.(10.06.2016).
 • GUS (2014), Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku, stat.gov.pl/obszarytematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/strukturawynagrodzen-wedlug/zawodow-w-pazdzierniku-2014-r.5.4/html (05.06.2016).
 • GUS (2014), Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku, stat.gov.pl/obszary_tematyczne/rynek_pracy/pracujacy_zatrudnieni_wynagrodzenia_koszty_pracy/struktura_wynagrodzen_wedlug_w_paźdźerniku_2014_r_,4,7.hml_archiwum. (10.06.2016).
 • GUS (2015), Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku. Notatka informacyjna, stat.gov.pl/amp notatka briefing 11 grudzien_2015_struktura wynagrodzen (11.06.2016).
 • GUS (2015), Edukacja, szkoły wyższe.stat.gov.pl/obszarytematyczne/edukacja/edukacja/szkoły-wyższe-i-ich-finansew-2014-r,2,11 html (15.06.2016).
 • GUS (2015), Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 roku, File:///C:/Users/Admin/Downloads/szkoly_wyzsze_i_ich_finanse_w_2014%20(1)pdf (15.06.2016).
 • GUS (2015), Struktura narodowo-ekonomiczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski, stat.gov.pl/files/gtx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5670/22/1/1/struktura_narodowo_etniczna.pdf (20.09.2016).
 • Johnes, G., Sapsford, D. (1966), Some Recent advances in the Economic Analysis of Discrimintion, International Journal of Manpower, No. 1(17), pp. 10-25.
 • Kalinowska-Nawrotek, B. (2004), Theories of Labour Market Discriminationl against Women, Research of Contemporary Economic. Issues by Young Economikcts, ed. Kokocinska, M., The Poznań University of Economics Publishing - House, Poznań.
 • Kalinowska-Nawrotek, B. (2005), Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kalinowska-Sufinowicz, B. (2015), Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec rynku pracy kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kobiety nie chcą kobiet w zarządach, Gospodarka. pl. (2.02.2016).
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 02.04.1997 art.33.
 • Konwencja ONZ w sprawie likwidacji dyskryminacji kobiet z 18.12.1979 roku., art. 11.
 • Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 100 z dn. 29.06.1951.
 • Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 111 z dn. 25.06.1958.
 • Kopycińska, D. (2014), Individual female entreprenship, In: Jaki, A., Rojek, T (ed.), Managing Organizations in Changing Environment. Models-Concepts-Mechamisms, University of Economic, Cracow.
 • Kopycińska, D. (2015), The professional situation of women and men in Poland - declarations and realities, In: Okoń-Horodyńska, E., Zacharowska-Mazurkiewicz (ed.), Statistical Profiles of Women`s and Men`s status in the Economy science and society, Jagiellonian University, Press, Cracow.
 • Kopycińska, D., Kryńska, E. (2015), Wages In Labour Market Theories, Folia Economica Stetinensia, No. 15 (2), pp. 177-190.
 • Kopycińska, D., Kryńska, E. (2016), The precariat in the labour market in Polen-social and oconomic aspects, Journal of International Studies, Vol. 9, No. 2, pp. 79-89.
 • Krug, B. (2003), Dyskryminacja kobiet: perspektywa neoinstytucjonalna. Ekonomia i płeć, In: Greske, A., Dijkstra, Janneke, Plantega (red.), Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Kryńska, E. (1996), Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kryńska, E. (2000), Możliwości zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy, In: Kryńska, E. (red.), Możliwości zasobów pracy. Analiza i metody symulacji, IPiSS, Warszawa.
 • Łysoń, P. (red.) (2015), Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce w latach 2009-2011, GUS, Warszawa.
 • Mincer, J., & Polacheck, S. (1974). Family investments in human capital: Earnings of women, Economics of the Family: Marriage, Children, and Human Capital (pp. 397-431), University of Chicago Press.
 • Mincer, J., Ofek, H. (1982), Interrupted Interrupted work careers: Depreciation and restoration of human capital, Journal of human resources, pp. 3-24.
 • Parkin, F. (1974), Strategies of Closure in Class Formation, In: F. Parkin (ed.), The Social Analysis of Class Structure, Tavistock, London.
 • Parsons, T. (1972), Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Piore, M. (1970), The Dual Labor Market. Theory and Applications In: Barringer, R., Beer S. H. Winthrop (ed.), The State and the Poor, Cambridge Mass.
 • Plantenga, J. Europejska konstanta i specyfika poszczególnych państw: pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej, In: Dijkstra, A., Plantega, J. (red.), Ekonomia i płeć.
 • Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Podskoczy, A. (2015), Nierówność płacowa kobiet i mężczyzn się nie zmniejsza, www.rp.pl>Ekonomia>Praca>Rynek pracy (5.09.2016).
 • Polachek, S. (1979), Occupational Segregation among Women: Theory, Evidence and a Prognosis, In: Lioyd, C. (ed.), Women in the Labor Market, Columbia Universitet Press, Columbia.
 • Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w latach 1999-2008, wynagrodzenia pl. Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń Sedlak&Sedlak, Wrzesień M., wynagrodzenia.pl/artykuł/roznice_w_wynagr_kobiet_i_mez_w_polsce_w_latach_1998-2008 (2.02.2016).
 • Reszke, I. (1991), Nierówności płci w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej, PAN, Warszawa.
 • Schultz, T. W. (1961), Investment in human capital, The American economic review, pp. 1-17.
 • Stevenson, M. (1975), Women Wages and Job Segregation, In: Edwards, R. C., Reich, M., Gorgon, D. C. (ed.), Labor Market Segmentation, Heath, Lexington Mas.
 • Ustawa z 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Dz.U. Nr 154, poz. 1805.
 • Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2014 roku, wynagrodzenia.pl.OBW Sedlak&Sedlak (2.02.2016).
 • Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2015 roku, wynagrodzenia.pl. OBW Sedlak&Sedlak (4.02.2016).
 • Zwiech, P. (2006), Cele i wartości menedżerek i menedżerów w świetle badań ankietowych, In: Kopycińska, D. (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społecznogospodarczego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449485

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.