PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 450 Polityka ekonomiczna | 35--45
Tytuł artykułu

Spółdzielnie socjalne - szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Cooperatives - Opportunities and Threats for Social Entrepreneurship Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej o szczególnym znaczeniu dla pokonywania barier dostępu do rynku przez osoby defaworyzowane na rynku pracy. Podmioty te opierają swoją działalność na rachunku ekonomicznym, lecz zmierzając do celu umiejscowionego poza rynkiem, stają się istotnymi narzędziami przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Spółdzielnie socjalne to podmioty ekonomii społecznej w najwyższym stopniu spełniające warunki do określenia podmiotu mianem przedsiębiorstwa społecznego. Autorka podjęła próbę analizy przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, a głównie Ustawy o spółdzielniach socjalnych. Podkreślono również znaczenie rozwoju podmiotów zaliczanych do sektora ekonomii społecznej dla rozwoju gospodarki. Analizując wady i zalety spółdzielni socjalnych, wskazano na potencjał, jaki reprezentują te podmioty, oraz korzyści wiążące się z ich tworzeniem i funkcjonowaniem(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the problem of social cooperatives development in Poland as entities having increadibly high potential in supporting people to overcome barrieres and weaknesses excluding them from labour market. Such initiatives on one hand operate as typical commercial enterprises, aiming at applying the rules of economic calculation in everyday activities they undertake. On the other hand however, their objectives are placed far beyond the market, because they primarily concentrate on solving problems of social exclusion in various aspects. Although the group of entities comprising social economy sector is heterogeneous, social cooperatives are considered ones perfectly fulfilling the criteria established for social enterprises.The author also attempts to analyse the law regulations, the meaning of social cooperatives for economic and social development and to identify the opportunities and threats hindering the development of social entrepreneurship in Poland(original abstract)
Rocznik
Strony
35--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • Bulka A., Brzozowska J., 2006, Spółdzielnie socjalne, "Ekonomia Społeczna Teksty", Agencja Rozwoju Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Kraków.
 • Defourny J., Develtere P., 2008, Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor, [w:] Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Defourny J., Nyssens M., 2012, The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective, EMES European Research Network, Working Papers, no 12(03).
 • Grzybowska A., Ruszewski J., 2010, Ekonomia społeczna w teorii i praktyce, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, Suwałki.
 • GUS, 2013, Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Studia i Analizy Statystyczne, Warszawa.
 • Hausner J., 2016, Ekonomia społeczna. Konceptualizacja, [w:] Mazur S., Pacut A. (red.), Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce-zasady, perspektywy i kierunki współpracy, www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/PROES3/080430_poradnik.pdf (16.04 2016).
 • Hausner J., Laurisz N., 2008, Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, [w:] Hausner J. (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji publicznej, Kraków.
 • http://www.owes.bcp.org.pl/otwarcie-spoldzielni-socjalnej-parostatek-w-cieszynie (17.04.2016).
 • http://www.owes.bcp.org.pl/pierwszy-z-cyklu-artykulow-na-temat-nowo-powstalych-spoldzielni-socjalnych-ofka (16.03.2016).
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych za okres 2012-2013, 2015, Warszawa 2015.
 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dn. 12 sierpnia 2014 roku.
 • Pacut A., 2010, Przedsiębiorczość społeczna w Polsce- problemy i wyzwania, Zarządzanie Publiczne, nr 4(14), cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element...c8bc.../zp14-3.pdf (15.01.2016).
 • Sady S. (red.), 2011, Formy przedsiębiorczości społecznej. Korzyści i szanse, Stowarzyszenie Odnowy obszarów Wiejskich "Wieś i Europa", Kraków.
 • Strategiczny raport społeczny, 2015, Warszawa, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14270&langId=pl (16.04. 2016).
 • Ustawa z dn. 26.04.2006 o spółdzielniach socjalnych, DzU 2006, nr 94, poz. 651 z późn. zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.