PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 450 Polityka ekonomiczna | 46--55
Tytuł artykułu

Produkcja i wykorzystanie energii elektrycznej na Mazowszu z uwzględnieniem OZE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Production and Use of Electricity in Mazowsze with The Consideration of Renewable Energy Sources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej gospodarce coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać zagadnienia związane z zużyciem energii i efektywnością energetyczną przemysłu. Gospodarkę energetyczną łączą bowiem wzajemne powiązania z większością pozostałych gałęzi gospodarki narodowej - przemysłu, rolnictwa, budownictwa czy transportu. Celem artykułu było przedstawienie produkcji i zużycia energii elektrycznej w województwie mazowieckim. Ponadto scharakteryzowano zagadnienia dotyczące energii w Polsce z uwzględnieniem odnawialnych jej źródeł. Zawarto też analizy danych statystycznych GUS, które dotyczą: produkcji i zużycia energii elektrycznej, produkcji energii ze źródeł odnawialnych i ich udziału w produkcji energii elektrycznej ogółem, a także zmiany w strukturze jej zużycia według różnych sektorów. Należy uznać, iż Mazowsze posiada potencjał energetyczny w zakresie OZE, o czym świadczy wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej(abstrakt oryginalny)
EN
In today's economy more and more important issues are related to energy consumption and industry energy efficiency. The energy economy is a link with the majority of branches of national economy - industry, agriculture, construction and transport. The article is to present the production and consumption of electricity in the Mazowieckie Voivodeship. Moreover, the issues of energy in Poland are generally described in the article, with the consideration of renewable energy sources. The article also includes the analyses of statistics from the Central Statistical Office which concern: electricity production and consumption, power production from renewable energy sources and their share in the overall electricity production as well as changes in the structure of electricity consumption broken by various sectors. It should be claimed that Mazowsze has energy potential as far as RES are concerned, which is proved by an increase in energy production from renewable energy sources and a higher share of RES in the overall energy production(original abstract)
Rocznik
Strony
46--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Adamowicz M., 2015, Ekonomiczne możliwości produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych, [w:] Podstawka M. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 11-12.
 • Cichy P., 2006, Alternatywne źródła energii, [w:] Kuciński K. (red.), Energia w czasach kryzysu, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 148.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • Gołasa P., Wysokiński M., Bieńkowska W., 2015, Energy consumption in the iron & steel industry in EU member states in light of the theory of environmental economics, International Conference on Metallurgy and Materials: Proceedings of Abstracts, Brno, s. 6.
 • Hrynkiewicz R., Parfieniuk A., Pytel E., 2014, Potencjał energetyczny województwa podlaskiego - odnawialne źródła energii, [w:] Krzyżanowska K., Nuszkiewicz K. (red.), Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie, Wydawnictwo Aleksander, Golądkowo, s. 136.
 • Jabłoński W., Wnuk J., 2009, Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne, Wyższa Szkoła HUMANITAS, Sosnowiec, s. 27.
 • Klugmann E., Klugmann-Radziemska E., 2005, Ogniwa i moduły fotowoltaniczne oraz inne niekonwencjonalne źródła energii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 9-11.
 • Krawiec F., 2010, Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 16.
 • Kuciński K., 2012, Synteza, [w:] Niedziółka D. (red.), Zielona energia w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa, s. 305.
 • Niedziela K., 2000, Polityka energetyczna Unii Europejskiej - Poradnik, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice, s. 11.
 • Niedziółka D., 2010, Rynek energii w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 163.
 • Pach-Gurgul A., 2012, Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 9.
 • Podstawka M., 2015, Uwarunkowania prawne produkcji energii z odnawialnych źródeł, [w:] Podstawka M. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 45.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, s. 4.
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), 2006, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa, s. 9 i 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.