PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 22 | 7--22
Tytuł artykułu

Wspieranie konkurencyjności polskiego przemysłu w świetle założeń nowej polityki przemysłowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Competitiveness Support of Polish Industry Under the New Industrial Policy Assumptions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzone w ostatnim czasie publiczne debaty gospodarcze coraz częściej podejmują postulat wdrożenia nowej polityki przemysłowej dla podźwignięcia gospodarek po światowym kryzysie. Niniejszy artykuł podejmuje wskazaną tematykę, przedstawiając genezę obecnego zainteresowania polityką przemysłową. Przeprowadzona analiza szeregu wskaźników ekonomicznych, opartych na wynikach osiągniętych przez przemysł unijny, jak i w poszczególnych krajach UE potwierdza konieczność aplikacji założeń nowej polityki przemysłowej, dla zwiększenia konkurencyjności przemysłu unijnego na tle gospodarki światowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The recently conducted public economic debates take increasingly demand to implement a new industrial policy for the economies development after the global crisis. The article takes the indicated topics, presenting the genesis of the current interest in industrial policy. The analysis of economic indicators, based on the results achieved by the European Union industry and in case individual EU countries confirms the need for the application of the new industrial policy objectives, in order to increase the competitiveness of EU industry on the global economy background. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Bartosik Z. (1993), Ekonomika i polityka przemysłowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • 2. Bendyk E. (2014), Fabryki przyszłości, "Polityka", nr 47(2985), s. 64-66.
 • 3. Bianchi P., Labory S. (2011a), Industrial Policy after the Crisis. Seizing the Future, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • 4. Bianchi P., Labory S. (2011b), Industrial Policy after the Crisis: the Case of the Emilia-Romagna Region in Italy, "Policy Studies", Vol. 32, Issue 4.
 • 5. Bożyk P. (2000), Polityka gospodarcza Polski 1985-2000, Wydawnictwo FBC - Prywatne Policealne Studium Handlowe, Warszawa.
 • 6. Dhéret C., Morosi M., Frontini A., Hedberg A., Pardo R. (2014), Towards a New Industrial Policy for Europe, EPC ISSUE PAPER, No. 78, http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4995_towards_a_new_industrial_policy_for_europe.pdf (dostęp: 18.11.2015).
 • 7. Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego (2014), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.
 • 8. European Competitiveness Report 2013 Towards Knowledge-driven Reindustrialization (2013), Publications Office of the European Union, Luksemburg.
 • 9. Geodecki T., Hausner J., Majchrowska A., Marczewski K., Piątkowski M., Tchorek G., Tomkiewicz J., Weresa M. (2013), Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, Olison's Project, Kraków.
 • 10. Grzeszak A. (2015), Mit hut, "Polityka", nr 16(3005), s. 40-43.
 • 11. Hochfeld Ch., Kabel C., Acker H., Barth R., Gensch C.O., Kallenbach B., Schmidt G., Tim-pe Ch. (2010), Sustainable Industrial Policy for Europe: Governing the Green Industrial Revolution, Green European Fundation, Bruksela.
 • 12. Hollanders H., Es-Sadki N. (2014), Innovation Union Scoreboard 2014, Komisja Europejska, Bruksela.
 • 13. Karpiński A. (2015), Pomysł na przemysł, "Polityka", nr 30(3019), s. 44-45.
 • 14. Kazarowicz H., Skowrońska A. (2005), Polityka przemysłowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • 15. Kiewra D., Darteyre P., Jakubowski A., Januszkiewicz T., Portet S., Towalski R., Ulianiuk A., Morvannou P. (2011), Polityka przemysłowa gwarantem zatrudnienia, Wydawnictwo S. Partner, Warszawa.
 • 16. Kot S., Brzeziński S. (2015), Market Orientation Factors in Sustainable Development and Corporate Social Responsibility, "Asian Journal of Applied Sciences", Vol. 8(2), s. 101-112.
 • 17. Muńko A. (1996), Polska polityka przemysłowa w procesie transformacji i integracji z Unią Europejską, "Wspólnoty Europejskie", nr 7-8, s. 15-21.
 • 18. Nagórny W. (2011), Rola polityki przemysłowej w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej. Problemy regionalizmu i globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 221, s. 470-479, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 19. Pełka B. (1998), Przemysł polski w perspektywie strategicznej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 • 20. Płowiec U. (red.) (2000), Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • 21. Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.
 • 22. Stöllinger R., Foster-Mcgregor N., Holzner M., Landesmann M., Pöschl J., Stehrer R. (2013), A 'Manufacturing Imperative' in the EU - Europe's Position in Global Manufactu-ring and the Role of Industrial Policy, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Wiedeń.
 • 23. Szajt M. (2012), Zmiana pozycji innowacyjnej regionów w rozszerzającej się Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 244, s. 28-38, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 24. Ślusarczyk B. (2009), Horyzontalna polityka przemysłowa w Polsce w kontekście uregulowań unijnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 578, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 24: Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, s. 401-409, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 25. Ślusarczyk B. (2010), Industrial Policy Development Towards Sustainability, [w:] Modrak V., Ślusarczyk B. (eds.), The Role of Business in Achieving Sustainability. Part 2: Implication for Industry, s. 5-35, Technical University of Košice, Presov.
 • 26. Ulbrych M. (2013), Priorytety polityki przemysłowej w Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysu globalnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, s. 21-62.
 • 27. Woś R. (2015), Kamieni kupa, czyli co się stało z polskim przemysłem, "Polityka", nr 14(3003), s. 48-51.
 • 28. Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie (2010), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.