PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 450 Polityka ekonomiczna | 82--90
Tytuł artykułu

Wybrane problemy polityki społecznej i zdrowotnej wobec osób starszych na poziomie lokalnym - sztuka partycypacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Chosen Problems of Social and Health Policy for Seniors at Local Level - The Capability of Participation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktywność seniorów staje się coraz bardziej powszednią i uznawaną formą przeżywania ostatniego okresu życia człowieka, przybierającą coraz bardziej zróżnicowane formy. Osoby starsze dysponują ogromnym kapitałem, który nie zawsze jest wystarczająco eksplorowany i równie często pomijany. Dotyczy to zwłaszcza zaangażowania w rozwój lokalny. Opiera się on głównie na różnych formach partycypacji społecznej i obywatelskiej. Poziom partycypacji ludzi starszych jest zróżnicowany i zawiera się pomiędzy kształtowaniem świadomości społecznej o zamierzeniach i celach działania władz a realnym wpływem społeczności na procesy decyzyjne. W ten sposób powstaje nowa forma partycypacji, jaką jest kooperacja. Istotną rolę w działaniach partycypacyjnych odgrywa kapitał społeczny ludzi starszych oraz czynniki ten kapitał kształtujące. Celem artykułu jest przedstawienie problemów polityki społecznej i zdrowotnej wobec osób starszych. Szczególną uwagę zwrócono na problem partycypacji na poziomie lokalnym(abstrakt oryginalny)
EN
Activity among seniors is becoming more and more popular and a widely accepted form of living in the last stage of a person's life. It takes many various forms. The elderly have a great capital, which is not always sufficiently used. It especially concerns bigger involvement in local development. It is mainly based on different forms of social and citizen participation. The social asset of elderly people and factors which form this capital play an essential role in the participatory action(original abstract)
Rocznik
Strony
82--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
Bibliografia
 • Archibald A. i in., 2010, A guide to co-production with older people. Personalisation - don't just do it -co-produce it it and live it!, National Development Team for Inclusion, Christchurch 2010.
 • Frączkiewicz-Wronka A., 2001, Reforma systemu opieki zwrotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską. Wybrane aspekty zachodzących zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Gąciarz B., Pańków W., 2001, Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 17 (cyt. za: R. Towalski, 2007, Dialog społeczny - próba definicji, [w:] Dialog społeczny, red. R. Towalski, s. 16, http://www.dialogspoleczny.pl/.les/TO01-120%20dialog.pdf).
 • Grabow S.H., Hilliker M., Moskal J., 2008, Comprehensive planning and citizen participation, http://jefferson.uwex.edu/documents/CPCPfnal06.pdf.
 • Grosse T.G., 2005/2006, Dialog społeczny a dialog obywatelski w Unii Europejskiej, Trzeci Sektor, nr 4, s. 117 (cyt. za: R. Towalski, 2007, Dialog społeczny, Wydawnictwo Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, Warszawa 2007).
 • Kaźmierczak T., 2011, Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kraft M.E., Furlong S.R., 2007, Public Policy. Politics, analysis and alternatives, CQ Press, Washington DC.
 • Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, 2010, red. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, Warszawa.
 • Peters G.B., 2012. American Public Policy: Promise and Performance, wyd. 8, CQ Press, Thousand Oaks.
 • Polakowski D., 2008, Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację społeczną tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych, maszynopis, Warszawa.
 • Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa.
 • Schindler J., Konteksty aktywizowania społeczności lokalnej, [w:] Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, red. A. Olech, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska S., 2006, Dwa aspekty polityki społecznej - polityka wobec ludzi starych i polityka wobec starości, [w:] B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Towalski R., 2007, Dialog społeczny - próba definicji, [w:] Dialog społeczny, red. R. Towalski, s. 16, http://www.dialogspoleczny.pl/.les/TO01-120%20dialog.pdf.
 • Włodarczyk C., 1988, Prakseologiczny dylemat polityki ochrony zdrowia w Polsce, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. J. Nofera, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.