PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 (954) | 47--62
Tytuł artykułu

Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera

Autorzy
Warianty tytułu
Nadler-based Models of Method Selection in Management Problem-solving
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zwiększanie efektywności organizacji jako kategorii mieszczącej się w naukach o zarządzaniu stanowi jedno z ważniejszych wyzwań zarówno praktyków, jak i teoretyków tej dyscypliny naukowej. Odpowiedni dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania jest jednym z czynników zwiększających efektywność organizacji. Brakuje jednak wyczerpujących opracowań metodologicznych w zakresie koncepcji doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera może służyć jako podstawa do budowy wspomnianej koncepcji. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie możliwości adaptacji koncepcji G. Nadlera w tworzeniu modeli doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Jako metody badawcze zastosowano dedukcję oraz analizę literatury przedmiotu. W artykule przedstawiono istotę koncepcji systemu idealnego według G. Nadlera, a następnie zaprezentowano autorską propozycję modeli idealnych koncepcji doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania. W zakończeniu zamieszczono wnioski oraz wskazano propozycję dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Increasing organisational efficiency as a category of management sciences is one of the major challenges for both practitioners and theoreticians of management. Properly selecting methods to solve management problems is one factor that increases organizational efficiency. However, there is a lack of extensive methodological studies addressing method selection in the process of management problem solving. Nadler's concept of the ideal system may serve as the basis for constructing method selection. The main objective of this study is to present the possibilities of adapting Nadler's concept in creating the models of method selection in management problem-solving. Deduction and an analysis of the literature were the research methods employed. The article begins by exemplifying Nadler's concept of an ideal system. This is followed by an original proposal for ideal models of method selection in management problem-solving. Finally, conclusions and suggestions for further research are discussed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ackoff R.L., Magidson J., Addison H.J. [2007], Projektowanie ideału. Kształtowanie przyszłości organizacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Ajdukiewicz K. [1975], Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa.
 • Bartusik K., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Sołtysik M. [2015], Podejście systemowe w projektowaniu organizacji [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa.
 • Brannen J. [1992], Combining Qualitative and Quantitative Approaches: An Overview [w:] Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research, ed. J. Brannen, Avebury, Aldershot.
 • Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A. [2006], Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne - wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 • Cameron K.S., Whetten D.A. [1996], Organizational Effectiveness and Quality: The Second Generation, "Higher Education: Handbook of Theory and Research", nr 11.
 • Czermiński A., Trzcieniecki J. [1973], Elementy teorii organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Jackson M.C. [1999], Towards Coherent Pluralism in Management Science, "Journal of the Operational Research Society", vol. 50, nr 1, https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2600661.
 • Jagoda H., Lichtarski J. [2003], O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Januszkiewicz K., Jabłoński M. [2014], Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 4(304).
 • Kotarbiński T. [1969], Traktat o dobrej robocie, wyd. 4, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Kuc B.R. [2015], Aksjologia organizacji i zarządzania: na krawędzi kryzysu wartości, Ementon, Warszawa.
 • Lisiński M. [2010], Model formułowania współczesnych koncepcji zarządzania [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Lisiński M. [2011a], Analiza metodologii nauk o zarządzaniu [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj, M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Lisiński M. [2011b], Metodologia nauk o zarządzaniu a sukces organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, Sopot.
 • Lisiński M. [2013], Współczesne problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu, "Zarządzanie i Finanse", cz. 1, nr 4.
 • Lisiński M. [2014], Metodologia apragmatyczna nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A (159).
 • Lisiński M. [2016a], Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu, "Zarządzanie i Finanse" cz. 1, nr 2.
 • Lisiński M. [2016b], Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Lisiński M. [2016c], Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, https://doi.org/10.15611/pn.2016.421.31.
 • Litzinger W.D., Schaeffer T.E. [1966], Perspective: Management Philosophy Enigma, "Academy of Management Review", vol. 9, nr 4, https://doi.org/10.2307/254952.
 • Martyniak Z. [1987], Organizatoryka, PWE, Warszawa.
 • Martyniak Z. [2000], Efektywność organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11.
 • Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa [2015], red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mingers J. [2003], A Classification of the Philosophical Assumptions of Management Science Methods, "Journal of the Operational Research Society", vol. 54, https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2601436.
 • Morabito J., Sack I., Stohr E.A., Bhate A. [2009], Designing Flexible Organizations, "Global Journal of Flexible Systems Management", vol. 10, nr 2.
 • Nadler G. [1967], Work Systems Design: The Ideals Concept, Irwin, Homewood.
 • Nalewajko E. [1983], Niektóre teoretyczne ujęcia efektywności organizacyjnej (studium literatury), "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 • Newstrom J.W., Pierce J.L. [1990], Windows into Organizations, Amacom, New York.
 • Nowak L. [1977], Wstęp do idealizacji teorii nauki, PWN, Warszawa.
 • Piekarz H., Stabryła A. [1989], Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr 12.
 • Snihur S. [2004], Elementarne zagadnienia logiki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Steffy B.D., Grimes A.J. [1986], A Critical Theory of Organization Science, "Academy of Management Review", vol. 11, nr 2, https://doi.org/10.5465/amr.1986.4283115.
 • Sułkowski Ł. [2012], Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. [2015], Metodologia zarządzania - od fundamentalizmu do pluralizmu [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, wyd. 3 rozsz., Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szarucki M. [2010], Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania [w:] Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, red. A. Adamik, S. Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Szarucki M. [2013], Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 97(24).
 • Szarucki M. [2014a], System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 4(305).
 • Szarucki M. [2014b], Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania, "Marketing i Rynek", nr 5.
 • Szarucki M. [2015], Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science, "Business: Theory and Practice", vol. 16, nr 4, https://doi.org/10.3846/btp.2015.684.
 • Szarucki M. [2016a], Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów [w:] Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Szarucki M. [2016b], Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 247, Kraków.
 • Volberda H.W. [1996], Toward the Flexible Form: How to Remain Vital in Hypercompetitive Environments, "Organization Science", vol. 7, nr 4, https://doi.org/10.1287/orsc.7.4.359.
 • Walecka A., Zakrzewska-Bielawska A. [2013], Organizacja w procesach zmian - w drodze do elastyczności i innowacyjności [w:] Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. A. Adamik, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Witczak H. [2014], Wstęp do naukowego statusu koncepcji zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 2(162).
 • Ziębicki B. [2014], Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 234.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.