PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości | 28--36
Tytuł artykułu

Koszty pośrednie przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek budżetowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki budżetowe prowadzą przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze infrastrukturalnym. Są to często obiekty o znaczeniu strategicznym dla poszczególnych sfer działalności państwa - np. budynki użyteczności publicznej, drogi, oczyszczalnie ścieków czy zapory wodne. Na etapie rozliczenia plan rzeczowo- finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego konfrontowany jest z wartościami rzeczywiście poniesionych wydatków ujmowanych w postaci zbiorczego zestawienia kosztów. Znajdują się w nim pozycje szczegółowe związane z poszczególnymi składnikami - obiektami budowlanymi lub ich wyodrębnionymi częściami. Na podstawie dowodów księgowych wartości nakładów są przypisywane do poszczególnych pozycji. Wśród nich mogą występować również pozycje kosztów pośrednich, niekiedy podzielone bardziej szczegółowo np. "Rozruch" czy "Pozostałe koszty pośrednie". Dla prawidłowego rozliczenia istotne jest właściwe określenie zakresu kwalifikacji wydatków do tych pozycji. W dalszej kolejności konieczna jest racjonalna alokacja do wartości poszczególnych składników przedsięwzięcia inwestycyjnego. Odpowiedź na pytanie o prawidłowy sposób ujęcia kosztów pośrednich wymaga analizy norm polskiego prawa bilansowego z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także przeglądu dotyczącej tej kwestii literatury fachowej. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Iwaniec M., Środki trwale w budowie w jednostkach i zakładach budżetowych. Wycena, ewidencja i dokumentacja inwestycji, PRESSCOM, 2012.
 • Jak ustalić koszt wytworzenia środka trwałego w budowie? [w:] W. Śliwińska (red.), "Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości", nr 7 z dnia 1.04.2010, Gofin.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości, nr 16, Rzeczowe aktywa trwałe.
 • Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego [w:] W. Śliwińska (red.), "Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości", nr 20 z dnia 20.10.2012, Gofin.
 • Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2010 r., nr 128, poz. 861, z późn. zm.
 • Rzeczowe aktywa trwałe według MSR - szczególne przypadki ustalania wartości początkowej [w:] W. Śliwińska (red.), "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 17 (377) z dnia 1.09.2014, Gofin.
 • Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego [w:] W. Śliwińska (red.), "Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości", nr 20 z dnia 20.10.2012, Gofin.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • Walińska E., Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.