PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 11 | 49--63
Tytuł artykułu

Wpływ wdrożenia projektu Solvency II na sprawozdawczość finansową zakładów ubezpieczeń w Polsce

Warianty tytułu
The Impact of the Implementation of Solvency II on the Financial Reporting of Insurance Companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami rynku finansowego zaistniała potrzeba zmiany narzędzi służących do oceny kondycji finansowej ubezpieczycieli. Dlatego od paru lat prowadzone są prace przygotowawcze, które mają doprowadzić do wdrożenia w roku 2016 w europejskich zakładach ubezpieczeń projektu o nazwie Solvency II. Projekt ten ma służyć przede wszystkim organom nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym do efektywniejszej kontroli, a poprzez to również pośrednio do lepszej ochrony klientów usług ubezpieczeniowych. Wdrożenie projektu Solvency II pociąga za sobą znaczną modyfikację zakresu informacji rachunkowych. Oprócz wymogów Solvency II w Polsce obowiązują również wewnętrzne regulacje prawne w zakresie rachunkowości, które nie zawsze są zharmonizowane z wymogami tego projektu. Skutkuje to pewnym dualizmem w zakresie sporządzania sprawozdań, dlatego też w niniejszym artykule przedstawiono analizę zakresu informacji, które z jednej strony są wymagane przy sporządzaniu raportów na potrzeby nadzoru, tj. według zasad Solvency II, a z drugiej strony są umieszczane w ramach sprawozdań finansowych przygotowywanych według polskiego prawa bilansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
In view of the changing conditions of the financial market, there is a need to change the tools for assessing the financial condition of insurers. This is why, for several years, the researcher carried out preparatory work which will lead to the implementation of the European insurers' project, called Solvency II, in 2016. This project is intended primarily for the supervisory authorities of the insurance market for more effective control, and thus also can indirectly better protect customers of insurance services. The implementation of the Solvency II project entails a substantial modification of the scope of the accounting information. On the other hand, in Poland, there is domestic legislation of accounting, which is not always harmonized with Solvency II. This paper presents an analysis of the scope of information that is required when preparing reports for supervision, i.e. Solvency II and in the financial statements prepared according to Polish accounting law. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
49--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Basel Committee on Banking Supervision, 2001, Consultative Document. Operational Risk, Supporting Document to the New Basel Capital Accord, Basel Committee on Banking Supervision,www.bis.org/publ/bcbsca07.pdf [dostęp: 15.12.2015].
 • Commission of the European Communities, 2004, The Application of the Lamfalussy Process to EU Securities Markets Legislation. A Preliminary Assessment by the Commission Services, Commission Staff Working Document, http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/lamfalussy/sec-2004-1459_en.pdf [dostęp: 15.12.2015].
 • EIOPA, b.r., Insurance, https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/Insurance [dostęp: 15.12.2015].
 • European Commission, b.r., 'SOLVENCY II': Frequently Asked Questions (FAQs), http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/solvency/solvency2/faq_en.pdf [dostęp: 15.12.2015].
 • EY 2014a, Badanie EY: Ubezpieczyciele twierdzą, że zdążą z przygotowaniami do Solvency II, onet.pl, 14 kwietnia, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/badanie-ey-ubezpieczyciele-twierdza-ze-zdaza-z-przygotowaniami-do-solvency-ii/4fb lt7 [dostęp: 15.12.2015].
 • EY, 2014b, European Solvency II Survey, (ey.com/Publication) http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_European_Solvency_II_Survey_2014/$FILE/EY_European_Solvency_II_Survey_2014_07_April_2014.pdf [dostęp: 15.12.2015].
 • Handschke, J., Monkiewicz, J. (red.), 2010, Ubezpieczenia, Poltext, Warszawa.
 • Henzel, H., Paczuła, C., 2001, Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych, Difin, Warszawa.
 • MARKT, 2003, Note Prepared by The Commission Services, MARKT/2509/03 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/markt-2509-03/markt-2509-03_en.pdf [dostęp: 15.12.2015].
 • Monkiewicz, J. (red.), 2005, Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Monkiewicz, J., 2013, Dialectics of the Current Regulatory and Supervisory Developments in Insurance, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Issues and Practice. vol. 38, no. 2.
 • Preparatory reporting Solo Annual 2014, eiopa.europa.eu.
 • Ronka-Chmielowiec, W. (red.), 2004, Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz.U. nr 226, poz. 1825).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 zmianami).
 • www.knf.gov.pl - oficjalna strona Komisji Nadzoru Finansowego.
 • www.piu.org.pl - oficjalna strona Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.