PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 11 | 64--77
Tytuł artykułu

Model LBG a pomiar efektywności działań społecznie odpowiedzialnych

Warianty tytułu
The LBG Model and the Effctiveness of Socially Responsible Activities Measurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podstawowych czynników wpływających na wiarygodność firmy, a tym samym budowanie przez nią zaufania w ocenie jej interesariuszy, jest przejrzysta komunikacja efektów działania. Celem artykułu jest wskazanie na konieczność odpowiedniego pomiaru i raportowania efektywności CSR oraz przybliżenie metodologii modelu LBG, który ma na celu wspieranie tych wyzwań, stawianych dziś przed rachunkowością i zarządzaniem. W artykule zaprezentowano metodologię modelu LBG, ukazano praktyczne przykłady jego zastosowania oraz przedstawiono wyniki analizy jego aplikacyjności w polskich spółkach, badając informacje ujawniane w raportach CSR zawartych w bazie raportów społecznych edycji z lat 2015 i 2014. Badaniem objęto 67 dokumentów. Metody badawcze przyjęte w artykule to studium literatury, analiza dokumentów źródłowych i studium przypadku oraz metoda dedukcji. W pracy przyjęto normatywne podejście do rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the primary factors affecting a company's credibility, and thus building its confidence in the assessment of its stakeholders, is the transparent communication of its activities. The aim of this article is to highlight the need for appropriate measurement and reporting of CSR effectiveness, as well as a description of the LBG model, which aims to support these challenges posed to accounting and management. This article presents the methodology of the LBG model, and shows its practical implementation in 67 CSR reports analyzed from the years 2015 and 2014. The research methods adopted in the article are a study of literature, source documents analysis and case studies, as well as the method of deduction. In the paper, the normative approach to accounting is applied. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
64--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Cho, C., Michelon, G., Patten, D., Roberts, R., 2015, CSR Disclosure; the More Thing Change...?, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 28, no. 1, s. 14-35.
 • Coombs, W.T., 1995, Choosing the Right Words: The Development of Guidelines for the Selection of 'Appropriate' Crisis-Response Strategies, Management Communication Quarterly, vol. 8, no. 2, s. 279-295.
 • Dobija, M., 1988, Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 84.
 • Dymowski, J., 2012, Zmierzyć niemierzalne, w: Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, s. 6-13.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.Urz. UE z dnia 15.11.2014, nr L 330/1.
 • Fijałkowska, J., 2012, Pomiar w rachunkowości, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIII, z. 14, Wydawnictwo SAN, Łódź, s. 33-44.
 • Fijałkowska, J., 2014, Społeczna "nieodpowiedzialność" biznesu, w: Sułkowski, Ł., Zawadzki, M. (red.), Krytyczny nurt zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Forehand, M.R., Grier, S., 2003, When is Honesty the Best Policy? The Effect of Stated Company Intent on Consumer Skepticism, Journal of Consumer Psychology, vol. 13, no. 3, s. 349-356.
 • Greszta, M., 2013, Model LBG, czyli jak w praktyce mierzyć efektywność działań społecznych podejmowanych przez firmy, w: Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, s. 25-31.
 • Ijiri, Y., 1975, Theory of Accounting Measurement, Accounting Research Studium, no. 10, American Accounting Association, Sarasota, Fl.
 • Jaruga, A., 1992, Rachunkowość finansowa, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź.
 • Kaplan, R.S., Norton, D.P., 1992, The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, vol. 70, no. 1, s. 71-79.
 • Kamela-Sowińska A., 2003, Skąd się wzięła sprawa Enronu?, "Rachunkowość", nr 4.
 • Kamela-Sowińska, A., 2014, Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 4 (265), s. 61-72.
 • Kamela-Sowińska, A., 2015, Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, nr 73, s. 981-991
 • Kruczkowska, D., Greszta, M., 2014, Efektywne zarządzanie i komunikacja działań społecznych firm w Modelu LBG, AS Biznesu, nr 10, lipiec - wrzesień, s. 23-25
 • LBG Casebook, 2014, Efektywność zaangażowania społecznego. Przykłady wykorzystania modelu LBG, http://doradztwocsr.pl/pdf/LBG_Casebook.pdf[dostęp: 10.01.2016].
 • LBG Guidance Manual, Volume 1. Inputs - Assessing the Contribution, 2008, LBG, Corporate Citizenship.
 • Micherda, B., Szulc, M., 2012, Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Zeszyty Naukowe nr 12, PTE, Kraków, s. 253-268.
 • Peche, T., 1988, Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • SGS Polska, 2014, Indeks BI-NGO 20014, http://www.doradztwocsr.pl/pdf/ULOTKA_BI-NGO_2014.pdf.
 • Rzeczpospolia, 2014, Indeks BI-NGO 20014, www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 • Shields, J.F., White, L.F., 2004, The Measurement Gap in Paying for Performance: Actual and Preferred Measures, Advances in Management Accounting, vol. 12, s. 59-84.
 • Sułkowski, Ł., 2012, Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Szychta, A., 2007, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • The Economist, 2005, The Good Company: A Survey of Corporate Social Responsibility, January 22, s. 1-2.
 • Varadarajan, P.R., Menon, A., 1988, Cause-Related Marketing: A Coalignment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy, Journal of Marketing, vol. 52, no. 3, s. 58-74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.