PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 22 | 50--63
Tytuł artykułu

Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii w świetle wymagań zrównoważonego rozwoju na przykładzie województwa lubelskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investments in the Field of Renewable Energy Sources in the Light of the Requirements of Sustainable Development on the Example of the Province of Lublin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa jest nie tylko sprawność bieżącego zarządzania, ale także umiejętność podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych i wskazania źródeł ich finansowania. Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii są szeroko finansowane przez banki i instytucje, które oferują preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, czyli na instalacje związane z energią odnawialną. Zaledwie 11% (http://strateg. stat.gov.pl) w łącznym pozyskiwaniu energii pochodzi z odnawialnych źródeł, co może świadczyć o tym, że proces ten jest na początkowym etapie, jednak z ogromnym potencjałem na szybki rozwój. W artykule zaprezentowano źródła finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie odnawialnych źródeł energii. Analiza inwestycji sektora MŚP została przeprowadzona na podstawie informacji statystycznej oraz badań ankietowych w regionie województwa lubelskiego. W badaniu działań inwestycyjnych przedsiębiorstw na Lubelszczyźnie duże znaczenie przypisano inwestycjom w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz kwestii nakładów inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic condition that the market position of the company is not only the efficiency of the current management, but also the ability to make optimal investment decisions and sources of their financing. Investments in renewable energy are widely financed by banks and institutions that offer preferential loans for projects related to environmental protection, in installations related to renewable energy. Only 11% the total acquisition of energy comes from renewable sources, which may indicate that the process is at an early stage, but with a huge potential for rapid development. The article presents the sources of financing of small and medium-sized enterprises in the field of renewable energy sources. Investment analysis of the SME sector has been carried out on the basis of statistical information and surveys in the region of Lublin province. In a study of investment activities of enterprises in the Lublin importance attributed to investments in renewable energy sources and the issue of investment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Bachorz W., Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko-innowacji, http://www.rsi-wielkopolska.pl/files/59/32457e2a-9f44-453f-8443-801ad9db7c9e.pdf (dostęp: 12.04.2016).
 • 2. Bloomberg New Energy Finance (2013), Global Total New Investment in Clean Energy [za:] Szczepaniak K., Wojewnik-Filipkowska A. (red.) (2014), Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane problemy, Uniwersytet Gdański, Sopot.
 • 3. Ćwil M., Jak zrealizować inwestycje w OZE, http://www.zielona-energia.cire.pl/st,6, 284,tr,52,0,0,0,0,0,jak zrealizowac-inwestycje-w-oze.html (dostęp: 11.04.2016)
 • 4. Dubel K. (1998), Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • 5. Gnatowska R., Wąs A. (2015), Analiza opłacalności inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie farmy wiatrowej przy założeniu wsparcia rządu dla "zielonej energii", "Inżynieria i Ochrona Środowiska", t. 18, nr 1.
 • 6. Haugen G. (2014), Program Management, CRC Press, New York, [za:] Pabian A. (2015), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" nr 17, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 7. http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje25/strona12.htm (dostęp: 01.12.2015).
 • 8. http://strateg.stat.gov.pl (dostęp: 10.04.2016).
 • 9. http://www.program-prosument.pl/o-programie-prosument (dostęp: 01.12.2015).
 • 10. Krawczyk-Sokołowska I. (red.) (2012), Perspektywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Często-chowa.
 • 11. Kucęba R., Koszarek-Cyra A. (2015), Kierunki, bariery, determinanty zarządzania energią w organizacjach MŚP, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 83.
 • 12. Mazur-Wierzbicka E. (2011), Zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/20_E.MazurWierzbicka_ Zrownowazony_rozwoj....pdf (dostęp: 12.04.2016).
 • 13. Pabian A. (2015), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" nr 17, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 14. Piechota K. (2014), Inwestycje w odnawialne źródła energii a polityka zrównoważonego rozwoju, [w:] Szczepaniak K., Wojewnik-Filipkowska A. (red.), Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane problemy, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • 15. Rechul H. (2004), Jaka jest różnica między ideą a zasadą zrównoważonego rozwoju?, "Wokół Energetyki" - sierpień 2004, http://www.cire.pl/pliki/2/jakaroznic.pdf (dostęp: 20.02.2016).
 • 16. Rechul H. (2003), Wdrażanie energetyki odnawialnej a rozwój prywatnych elektrowni wodnych i wiatrowych, "Rynek Energii", nr 1.
 • 17. Sowiński J. (2014), Koszty energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, "Przegląd Elektrotechniczny", nr 8.
 • 18. Suska-Szczerbicka M. (2011), Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w strategii zrównoważonego rozwoju, VII Konferencja Samorządowa Dylematy rozwoju zrównoważonego, Kalisz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, http://www.amwind.com.pl/pl/publikacje (dostęp: 01.12.2015).
 • 19. Zabłocki M. (2013), Determinanty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, "Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój", nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449607

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.