PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 450 Polityka ekonomiczna | 138--149
Tytuł artykułu

Priorytety rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Priorities of Polish Economy Innovation Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest zdefiniowanie przyczyn niskiej od lat pozycji Polski w europejskim rankingu innowacyjności oraz sformułowanie warunków niezbędnych do jej poprawy. W pracy dokonano analizy wyników osiągniętych przez Polskę w obszarze innowacyjności w latach 2010-2014 na tle średnich wyników innych państw UE. Budowa innowacyjnej gospodarki jest zadaniem systemowym, wymagającym, obok stworzenia odpowiednich ram instytucjonalno-prawnych, rozwiniętej sfery badań i rozwoju, mechanizmów sprawnego transferu wiedzy do gospodarki, atrakcyjnych zachęt dla biznesu oraz zwiększenia dostępu do kapitału. Towarzyszyć temu powinny działania w kierunku promowania polskich produktów na arenie międzynarodowej, a w efekcie wzrost eksportu dóbr innowacyjnych. Istotne zróżnicowanie gospodarek europejskich w sferze innowacyjności utrudnia proces realnej konwergencji w ramach UE i odsuwa w czasie stworzenie jednorodnego konkurencyjnego w skali międzynarodowej organizmu gospodarczego. W celu omówienia wybranych zagadnień zastosowano analizę deskryptywną, analizę danych statystycznych oraz analizę krytyczną(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work is to define the causes of the low position of Poland in the European ranking of innovation which has been lasting for years, as well as the formulation of the conditions necessary for its improvement. The study analyzes the results achieved by Poland in the area of innovation in 2010-2014 against the average performance of other European Union countries. The construction of an innovative economy is a system requiring, in addition to the creation of appropriate institutional and legal framework, a developed sphere of research and development, mechanisms for the efficient transfer of knowledge to the economy, attractive incentives for business and increasing access to capital. They should be accompanied by work towards promoting Polish products in the international arena as a result of an increase in exports of innovative goods. Significant diversity of European economies in the area of innovation hinders the process of real convergence within the EU and postpones the creation of a uniform internationally competitive economic organism.To discuss selected issues a descriptive analysis, statistical data analysis and critical analysis were used(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
138--149
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Arak P. (red.), Ukryta innowacyjność polskich przedsiębiorstw, http://prb.pl/raport (dostęp 26.08.2016 r.).
 • Cornell University, INSEAD i WIPO, 2016, The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation, Ithaca, Fontainebleau, Geneva.
 • European Commission, 2016, Innovation Union Scoreboard 2015, (dostęp 20.08.2016 r.).
 • Gmurczyk J., 2014, Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje, Instytut Obywatelski.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, s. 9-11.
 • http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17882/attachments/18/translations/pl/renditions/native (dostęp 31.07.2016 r.).
 • http://ec.europa.eu/polska/news/160714_innowacje_pl.htm (dostęp 31.07.2016 r.).
 • http://ec.europa.eu/polska/news/160714_innowacje_pl.htm (dostęp: 31.07.2016 r.).
 • http://ncbir.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/komercjalizacja_badan_naukowych_w_polsce_-_prof._w._orlowski.pdf (dostęp 31.01.2016 r.).
 • http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/the-worlds-most-innovative-universities (dostęp 17.09.2016.).
 • http://www.oecd-ilibrary.org (dostęp 12.02.2013).
 • Jaruzelski B., Staack V., Gpehle B., 2014, Global Innovation 1000. Proven Paths to Innovation on Success.
 • Ten years of research revel the Best R%D strategies for the decade ahead, strategy+business, Issue 77, Winter.
 • Methodology: The World's Most Innovative Universities, 2015, http://www.reuters.com/most-innovative-universities/methodology (dostęp 20.08.2016).
 • Mikołajczyk B., 2014, Mierniki monitorowania innowacyjności w skali makro w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 282-292.
 • Orłowski W., 2013, Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, Warszawa, s. 4-5.
 • The 2015 Global Innovation 1000: Innovation's new world order, http://www.strategyand.pwc.com/innovation1000 (dostęp 16.09.2016 r.)
 • The World's Most Innovative Universities 2015, http://www.reuters.com/article/idUSL1N11K16Q20150915 (dostęp 17.09.2016 r.).
 • Tomaszkiewicz M., Globalny ranking innowacyjności: Polska jak Mołdawia. Co jest z nami nie tak?, http://www.newsweek.pl/biznes/globalny-ranking-innowacyjnosci-polska-jak-moldawia,artykuly,356622,1.html (dostęp 30.08.2016 r.).
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Raport roczny 2015, s. 14, 30, 31.
 • Zadura-Lichota P. (red.), 2015, Trendy, które budują innowacyjność, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, PARP.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.