PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 13 | 5--26
Tytuł artykułu

Foreign Trade and the Theory of Optimum Currency Areas. Implications for Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Handel wymienny a teoria optymalnych obszarów walutowych. Implikacje dla Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper focuses on one of the aspects of the OCA theory and on a new endogenous approach analysing mutual trade links of the countries in a common currency area. According to Kinnon (1963), a high degree of openness of the candidate countries is a precondition for establishing an OCA. Thus, the area can be created by countries with a high share of exports and imports in their GDP. The more open an economy, the higher the importance of the exchange rate for prices. We reviewed the literature on selected studies on the subject and analysed statistical data describing Poland's trade in the years 2000-2010 with the euro area and EU member states outside of it. (original abstract)
Artykuł koncentruje się na jednym z aspektów TOOW oraz nowego endogenicznego podejścia, którym jest analiza wzajemnych powiązań handlowych krajów wspólnego obszaru walutowego. Według McKinnona (1963) podstawowym kryterium tworzenia OOW jest wysoki stopień otwarcia gospodarek państw kandydujących. A zatem obszar ten mogą tworzyć kraje o dużym udziale handlu zagranicznego w produkcie narodowym. Im bardziej otwarta gospodarka, tym większe znaczenie w kształtowaniu cen w kraju ma kurs walutowy. Dokonano analizy literaturowej wybranych badań w badanym przedmiocie oraz analizy danych statystycznych odnoszących się do wymiany handlowej Polski w okresie 2000-2010 pomiędzy strefą euro oraz krajami należącymi do Unii Europejskiej pozostający-mi poza unią walutową. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
5--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2009), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warsaw 2009.
 • Artis M.J., Fidrmuc J., Scharler J. (2008), The transmission of business cycles. Implications for EMU enlargement, Economics of Transition, Vol. 16(3), p. 559-582.
 • Artis M.J., Zhang W. (1997), International business cycles and the ERM: Is there a European Business cycle?, International Journal of Finance and Economics, Vol. 2, p. 1099-1158.
 • Babetskii I. (2005), Trade integration and synchronization of shocks: Implications for EU enlargement, Economics of Transition, No. 13, p. 105-138.
 • Baldwin R. (2006), The Euro's Trade Effects, ECB Working Paper, No. 594.
 • Bilski J. (2012), Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny, PWE, Warsaw.
 • Bilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warsaw.
 • Bussiere M., Fidrmuc J., Schnatz B. (2008), EU enlargement and trade integration: Lessons from gravity model, Review of Development Economics, Vol. 12(3), p. 562-576.
 • Cieślik A. (2000), Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, PWN, Warszawa.
 • Cieślik A., Michałek J., Mycielski J. (2009), Analiza skutków handlowych przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Monetarnej przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego, NBP [in:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej.
 • Darvas Z., Szapary G. (2005), Business cycle synchronisation In the enlarged EU: Comovements in the New and old members, Discussion Paper No. 5179, London, CEPR.
 • De Grauwe P. (2003), Unia Walutowa, PWE, Warszawa.
 • De Grauwe P., Schnabl G. (2004), Exchange Rate Regime and Macroeconomic Stability in Central and Eastern Europe, CESIfo Working Paper No. 1182.
 • EC Commission (1990), One market, One money, European Economy, No. 44.
 • Fidrmuc J. (2001), The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria, Intraindustry Trade and EMU Enlargement, BOFIT Discussion Paper, No. 8.
 • Fidrmuc J., Korhonen I. (2006), Meta-analysis of the business cycle correlation between the euro area and the CEECs', Journal of Comparative Economics, No. 34, p. 518-537.
 • Flandreau M., Maurel M. (2005), Monetary union, trade integration, and business cycles in 19th century Europe, Open Economies Review, 16, p. 135-152.
 • Frankel J., Rose A. (2002), An Estimate of the Effect of Common Currencies on Trade and Income, Quarterly Journal of Economics 117, p. 437-466.
 • Frankel J., Rose A.K. (1997), Is EMU More Justifiable Ex Post than Ex Ante?, The European Economic Review.
 • Frankel J., Rose A.K. (1998), The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, Economic Journal.
 • Frankel J.A. (2004), Real convergence and euro adoption in Central and Eastern Europe: Trade and business cycle correlations as endogenous criteria for joining EMU, Working Paper No. 04-039, J.F. Kennedy School of Government, Harvard University.
 • Kalemli-Ozcan S., Sorensen B.E., Yosha O. (2001), Economic integration, industrial specialization, and the asymmetry of macroeconomic fluctuations, Journal of International Economics, No. 55, 107-137.
 • Kenen P. (1969), The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View [in:] Mundell R., Swoboda, (eds), Monetary Problems in the International Economy, University of Chicago Press.
 • Konopczak K. (2009), Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy euro, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warsaw.
 • Krugman P. (1993), Lessons of Massachusetts for EMU [in:] Torres F., Giavazzi F. (eds), Adjustment and Growth in the European Monetary Union, CEPR, London, CUP, Cambridge.
 • Lutkowski K. (2004), Od złotego do euro, TWIGGER, Warsaw.
 • Lutkowski K. (2009), Raport nt. uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej Walutowej, NBP.
 • Maciejczyk-Bujnowicz I. (2012), Uwarunkowania wymiany handlowej Polski w latach 2000-2010 - wybrane zagadnienia [in:] Bilski J. (ed.), (2012), Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny, PWE, Warszawa, p. 57-121.
 • Maliszewska M.A. (2004), New Member States Trading Potential Following EMU accession: A Gravity Approach, Studies and Analysis, No. 286, CASE - Centre for Social and Economic Research.
 • McKinnon R. (1963), Optimum Currency Areas, American Economic Review, September.
 • Micco A., Stein E., Ordonez G. (2003),The Currency Union Effect on Trade: Early Evidence from EMU, Economic Policy 37, p. 315-356.
 • Misala J. (2010), Zmiany kursu walutowego i dynamika cen w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.
 • Misala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warsaw, p. 167 and further.
 • Misala J. (2001), Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Mongelli F. (2002), New Views on the Optimum Currency Area Theory - What is EMU Telling Us?, ECB Working Paper, No 138, ECB, Frankfurt am Main.
 • Mundell R. (1961), A Theory of Optimum Currency Areas, The American Economic Review, Vol. 51, No. 4, s. 657-665.
 • Pentocete J.S., Poutineau J.C., Rondeau F. (2011), Trade, Extensive Margin on Trade and Business Cycle Synchronization in the case of EMU, CREM CNRS 6211, University of Rennes 1, February 2011.
 • Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warsaw 2004.
 • Rose A.K. (2008), EMU, trade and business cycle synchronization: What do we know and what does it mean for Poland?, Raport nt. pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej Walutowej, eseje zagranicznych i polskich ekonomistów, NBP.
 • Tchorek G. (2009), Raport nt. uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej Walutowej, NBP.
 • Wójcik C. (2008), Integracja ze strefą euro, PWN, Warsaw.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.