PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 32--46
Tytuł artykułu

Znajomość żywności ekologicznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego

Warianty tytułu
Organic Food Awareness among Residents of Podkarpackie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: identyfikacja sposobu postrzegania żywności ekologicznej oraz źródeł informacji o niej.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: badania ankietowe przeprowadzone w 2015 roku wśród 137 mieszkańców województwa podkarpackiego. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, zawierający pytania dotyczące cech żywności ekologicznej, a także źródeł informacji o niej.
Główne wyniki badań/analiz: zdaniem 67,9% ankietowanych żywność ekologiczną cechuje naturalny skład; 64,2% uważa, że jest ona pozbawiona sztucznych dodatków; tyle samo osób za cechę charakterystyczną żywności ekologicznej uważa naturalną metodę jej produkcji czy przetwarzania. Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat żywności ekologicznej jest Internet (51% wskazań).
Implikacje praktyczne: wyniki badań wskazują na potrzebę akcji promujących żywność ekologiczną, głównie poprzez targi żywności ekologicznej, a także reklamę w prasie.
Implikacje społeczne: ankietowani prawidłowo definiują pojęcie żywności ekologicznej, a Internet odgrywa coraz większą rolę jako źródło informacji o tej żywności.
Kategoria artykułu: badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose of the article: The main goal of this article is to see how organic food is perceived as well as to identify the sources of information about it.
Research methodology/approach: A survey research was conducted in 2015 among 137 inhabitants of Podkarpackie Voivodeship. The research tool was a questionnaire which included questions concerning the characteristics of organic food as well as the sources of information about it.
Key research/analysis findings: According to 67.9% of the respondents, the organic food is described as having the natural composition; 64.2% of the respondents believe that it is devoid of artificial food additives; the same number of respondents as the characteristics aspect of organic food considers its natural method of production or processing. The most popular source of knowledge about organic food is the Internet (51% of responses).
Practical implications: The results of the research indicate the necessity to promote organic food, mainly through organic food fairs but also through advertising in the press.
Social implications: The respondents define the concept of organic food correctly and the Internet is playing a significantly greater role as the source of knowledge about this type of food.
Article category: research. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
32--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Chotkowski J., Czerwińska M. (2010), Instrumenty marketingu w rolnictwie ekologicznym. "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 3(52).
 • Czapiński J., Panek T. (2015), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków (raport), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Escher I., Petrykowska J. (2014), Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 36.
 • Gadomska J., Sadowski T., Buczkowska M. (2014), Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 95(3).
 • Hasselbach J.L, Roosen J. (2015), Motivations behind Preferences for Local and Organic Food, "Journal of International Consumer Marketing", No. 27(4), DOI:10.1080/08961530.2015.1022921.
 • Hjelmar U. (2011), Consumers' purchase of organic food products. A matter of convenience and reflexive practices, "Appetite", No. 56(2), DOI:10.1016/j.appet.2010.12.019
 • Hoppe A., Vieira L.M., Dutra de Barcello M. (2013), Consumer behaviour towards organic food in Porto Alegre: an application of the theory of planned behavior, "Revista de Economia e Sociologia Rural", No. 51(1), DOI: 10.1590/S0103-20032013000100004.
 • Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Gronowicz K. (2011), Żywność ekologiczna w opinii studentów różnych lat studiów uczelni lubelskich, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 92(4).
 • Kucińska K. (2009), Poziom wiedzy o żywności ekologicznej wśród mieszkańców Warszawy, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", nr 54(3).
 • Kwasek M. (red.) (2013), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna - regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Miśniakiewicz M., Suwała G. (2006) Żywność ekologiczna w świadomości Polaków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705.
 • Miśniakiewicz., Ptasińska J. (2009), Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 834.
 • Olech E., Kuboń M. (2015), Motywy wyboru produktów ekologicznych przez konsumentów segmentu demograficznego z terenu Małopolski, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", tom XVII, nr 1.
 • Samolińska W., Kiczorowska B. (2013), Żywność ekologiczna w opinii internautów - doniesienie wstępne, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 94(3).
 • Sangkumchaliang P., Huang W. Ch. (2012), Consumers' Perceptions and Attitudes of Organic Food Products in Northern Thailand, "International Food and Agribusiness Management Review", No. 5(1).
 • Wasilik K. (2014), Rolnictwo ekologiczne i rynek ekoproduktów w Polsce na tle innych krajów europejskich, "Handel Wewnętrzny", nr 3(350).
 • Zabrocki R., Liedtke I. (2010), Postawy i zachowania młodych konsumentów polskich i niemieckich na rynku żywności ekologicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 825(16).
 • Żakowska-Biemans S. (2011a), Polish consumer food choices and beliefs about organic food, "British Food Journal", No. 1(113).
 • Żakowska-Biemans S. (2011b), Barriers to buy organic food in the context of organic food market development, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", No. 56(4).
 • http://corp.healthline.com/consumers-strongly-concerned-about-negative-health-effects-of-gmosand-pesticides-according-to-new-healthline-com-survey/ [dostęp: 07.02.2016].
 • http://ulicaekologiczna.pl/zdrowe-jedzenie-odzywianie/prawie-co-trzeci-polak-jest-entuzjastazywnosci-organicznej/ [dostęp: 05.12.2015].
 • http://wgospodarce.pl/informacje/15031-23-polakow-zdrowa-zywnosc-to-ta-bez-konserwantow [dostęp: 08.11.2015].
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20130701:PL:PDF [dostęp: 04.08.2016].
 • http://myecolife.pl/2009/06/handel-nowoczesny-rynek-zywnosci-ekologicznej/ [dostęp: 05.08.2016].
 • http://www.biokurier.pl/aktualnosci/2803-polski-rynek-zywnosci-ekologicznej-stan-w-2014-rokunajwazniejsze-cyfry [dostęp: 03.08.2016].
 • http://ekozywnosc.org/woje.php?w=podk [dostęp: 05.08.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.