PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (79) Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością | 431--440
Tytuł artykułu

Poczucie własnej wartości potencjalnych kredytobiorców a poziom ryzyka kredytowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Self-Esteem of Potential Debtors and the Level of Credit Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Zbadanie zależności między poziomem poczucia własnej wartości kredytobiorców a poziomem ryzyka kredytowego. Metodologia badania - Na potrzeby artykułu jako narzędzia badawcze zastosowano: autorski kwestionariusz ankiety stworzonej do określenia oceny ryzyka kredytowego oraz kwestionariusz Skali Samooceny SES. Korelację zmierzono z wykorzystaniem współczynnika korelacji liniowej (Pearsona), ustalono również istotność korelacji. Wynik - Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że występuje nieistotna statystycznie, niewyraźna korelacja dodatnia między poziomem poczucia własnej wartości a wynikiem oceny ryzyka kredytowego. W oparciu o zebrany materiał empiryczny i badania własne nie udało się pozytywnie zweryfikować hipotezy o tym, że przy wysokim poziomie poczucia własnej wartości oceniane ryzyko kredytowe jest akceptowalne przez bank. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną artykułu jest podjęcie badań na temat zależności między samooceną kredytobiorców a oceną ryzyka kredytowego dokonywaną przez banki. Ten nurt badawczy jest rzadko podejmowany w literaturze przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The main objective of the paper is to examine the relation between the level of a debtor's self-esteem and credit risk. Design/methodology/approach - The research tools included a questionnaire created for the purpose of the article herein and the questionnaire of SES (self-esteem scale). The correlation was measured by the Pearson linear correlation coefficient and the importance of the correlation was defined as well. Findings - The conclusions drawn from the research say that there exist a statistically irrelevant and vague positive correlation between the level of one's self-esteem and the result of credit risk assessment. However, collected empirical data and research could not verify positively the hypothesis that high self-esteem guarantees that a given bank will accept the assessed credit risk. Originality/value - The added value of the article is an attempt to undertake research on the correlation between debtors' self-assessment and the assessment of credit risk made by the banks. This research idea is not often undertaken in professional publications. (original abstract)
Twórcy
 • Urząd Miasta Poznania
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M. (2008), Samoocena i jej pomiar SES. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M.S. (2012), Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kwan V.S.Y., Mandisodza A.N. (2007), Self-Esteem: On the relation between conceptualization and measurement, w: Frontiers in social psychology: The Self , red. C. Sedikides, S. Spencer, Psychology Press, Philadelphia.
 • Majewska-Opiełka I. (1998), Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 • Pervin L.A. (2002), Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Schiraldi G.R. (2011), 10 prostych sposobów na budowanie poczucia własnej wartości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Sparks R.W. (1994), Istota poczucia własnej wartości, Wydawnictwo Ravi, Łódź.
 • Stefański A. (2007), Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Wiatr M.S. (2011), Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.