PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 12 | 2--8
Tytuł artykułu

Ocena dojrzałości organizacyjnej w kontekście zwinnego zarządzania

Warianty tytułu
Assessment of Organizational Maturity in the Context of Agile Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wynikające ze współczesnych charakterystyk otoczenia i potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa dążenie do osiągania coraz Lepszych wyników skutkuje wdrażaniem różnego typu rozwiązań ukierunkowanych na poprawę procesów organizacji, minimalizację ryzyka wystąpienia błędów i niezgodności, a także gwarancję powtarzalności jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. Jednym z takich rozwiązań jest zwinność - koncepcja, którą wdrażają przedsiębiorstwa pragnące radzić sobie ze zmiennością w jakiej funkcjonują. Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiego modelu oceny dojrzałości organizacyjnej uwzględniającego kontekst zwinności przedsiębiorstw wraz z propozycją metody oceny dojrzałości organizacyjnej. Opracowany model ma charakter utylitarny, a jako sposób oceny poziomu dojrzałości organizacyjnej autorki proponują wykorzystanie trójkątnych liczb rozmytych oraz rozmytego wskaźnika dojrzałości organizacyjnej. W niniejszym artykule zaprezentowano również sposób oceny poziomu dojrzałości organizacyjnej w kontekście zwinnego zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa branży meblarskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Characteristics of the contemporary environment and the internal needs of the company result in striving for continuous improvement and results in implementation of various types of solutions aimed at improving the organization's processes, minimizing the risk of errors and inconsistencies, and also guaranteeing repeatability of the quality of products or services. One example of such solution is the agility - the concept, which is implemented by the companies wishing to deal with the variability of conditions in which they operate. The goal of this article is to present the author's model of organizational maturity assessment that takes into account the context of business agility. The model is to be a utilitarian, so the authors developed also the method of assessing the level of organizational maturity using triangular fuzzy numbers and fuzzy indicator of organizational maturity. Hence, this article also shows how to assess the level of organizational maturity in the context of agile management on the example of a company of the furniture industry. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2--8
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Chrapko Mariusz. 2010. CMMI Doskonalenie procesów w organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Goldman Stiven L., Roger N. Nagel, Kenneth Preiss. 1995. Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer, New York, NY: Van Nostrand Reinhold.
 • Grudzewski Wiesław M., Irena K. Hejduk. Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania. Master of Business Administration 1/2011 (116). s. 95-111. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Gunasekaran Angappa. 1999. Agile manufacturing: a framework for research and development. International Journal of Production Economics 62.1. p. 87-105.
 • Kalinowski Tomasz B. Koncepcja oceny dojrzałości procesów logistycznych. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 224/2012. s. 37-47.
 • Kłos Zbigniew. 2013. O niektórych modelach dojrzałości organizacji. W: Dojrzałość organizacji - aspekty jakościowe. Skrzypek E. (red.), s. 23-34. Lublin: Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie.
 • Lin Ching-Torng. 2003. Agility Index in Supply Chain, Proceedings of the 17th International Conference on Production Research August 3-7. Blacksburg, Virginia USA.
 • Maciejczak Mariusz. 2012. Dojrzałość procesów logistycznych w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego wg modelu CMMI, Logistyka 6/2012, s. 513-518.
 • Mazur Anna, Krzysztof Ligier, Rafał Prusak. 2014. Aspekty logistyczne w ocenie dojrzałości organizacyjnej. Logistyka nr 6/2014. s. 12305-12309.
 • Piegat Andrzej. 1999. Modelowanie i sterowanie rozmyte. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 • Pietruszka-Ortyl Anna. Szkice o paradygmatach wyłaniających się w naukach o zarządzaniu, w: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Mikuła B. (red.) Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Sharifi Hossein, David Z. Zhang. 1999. A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction. International Journal of Production Economics 62.1. p. 7-22.
 • Skrzypek Adam. 2014. Dojrzałość organizacyjna i jej wpływ na doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem. Problemy Jakości nr 11/2014, s. 8-12.
 • Skrzypek Elżbieta. 2013. Uwarunkowania i konsekwencje osiągania dojrzałości organizacyjnej w warunkach zmienności otoczenia. W: Dojrzałość organizacji - Aspekty jakościowe. Skrzypek E. (red.), s. 35-46. Lublin: Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie.
 • Stachowiak Agnieszka. 2005. Zwinne przedsiębiorstwo - wyznaczniki i ocena zwinności. W: Nowoczesne przedsiębiorstwo, Trzcieliński S. [red.]. Poznań: Wyd. Politechnika Poznańska.
 • Storey John, Caroline Emberson, David Reade. 2005. The barriers to customer responsive supply chain management. International Journal Operations & Production Management, 25(no 3), p. 242-260.
 • Trzcieliński Stefan. 2011. Przedsiębiorstwo zwinne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Norma PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością. PKN, Warszawa, 2010.
 • Norma PN-EN ISO 9004:2001, Systemy zarządzania jakością - Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, PKN, Warszawa, 2001 (norma wycofana).
 • www.efqm.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.