PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 450 Polityka ekonomiczna | 272--286
Tytuł artykułu

Przemiany w strukturze agrarnej polskiego rolnictwa i wpływ wybranych instrumentów WPR na te procesy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in The Agrarian Structure of Polish Agriculture and The Impact of Selected Cap Measures on These Proces
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poszukując sposobów wzrostu konkurencyjności rolnictwa, najczęściej wskazuje się na konieczność poprawy struktury agrarnej. Znajomość kierunków i uwarunkowań tego procesu jest niezbędna do prawidłowego formułowania celów polityki rolnej. Z tego względu w pracy zaprezentowano wyniki statystyczno-opisowej analizy procesu przemian struktury agrarnej polskiego rolnictwa z perspektywy wpływu niektórych działań podejmowanych w ramach WPR. Z analizy wynika, że coraz wyraźniej zaznaczają się pozytywne przeobrażenia w cechach struktury agrarnej. Ten proces przebiegał, pomimo relatywnie spowolnionego działania instrumentów WPR, albowiem decydujące znaczenie w tym względzie miały i będą nadal miały uwarunkowania makroekonomiczne, zwłaszcza stan koniunktury ogólnogospodarczej i wpływ na sytuację w rolnictwie i na rynku pracy(abstrakt oryginalny)
EN
When discussing possibilities of increasing the competitiveness of agriculture, the factor often stressed in many studies is the need to improve the agrarian structure. Knowledge of the process of its formation and desired direction of its change is essential for the proper formulation of the objectives of agricultural policy. For this reason, the paper presents the results of descriptive statistical analysis of the transformation of the agrarian structure of Polish agriculture, from the perspective of the impact of certain measures within the framework of the Common Agricultural Policy. The analysis shows that, after the first decade of membership in the EU, we may observe even more clearly the positive transformations in the main characteristics of the agrarian structure. This favourable process took place regardless of the relatively postponed effects of CAP measures, because a crucial role in this regard has been played by the macroeconomic conditions, particularly the general economic growth and a situation in the labour market. We may expect that these interrelations will continue to be important in the future(original abstract)
Rocznik
Strony
272--286
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka A., Poczta W., 2014, Zmiany struktury gospodarstw rolnych, [w:] I. Nurzyńska, W. Poczta (red.), Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 96-99.
 • Billikopf G.E., 2003, Labor Management in Agriculture: Cultivating Personnel Productivity, 2nd edition), University of California, California.
 • Charakterystyka Gospodarstw Rolnych z 2007, 2008, GUS, Warszawa.
 • Chavas J.-P., 2001, Structural change in agricultural production: economics, technology and policy, [w:] B. Gardner, G. Rausser (red.), Handbook of Agricultural Economics, vol. 1, Elsevier Science, B.V., Amsterdam, s. 115-120.
 • Czyżewski A., 2007, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, [w:] A. Czyżewski (red), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej: ujęcie mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 7-19.
 • Duer I., 2009, Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance) nowym elementem Wspólnej Polityki rolnej, [w:] A. Harasim (red.), Wybrane elementy regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB 15, Puławy, s. 193-205.
 • Głębocki B. (red), 2014, Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Warszawa.
 • http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wdrazane_programy_sprawozdania/PROW_2007-2013/MR/27012016_MR_7-13.pdf.
 • http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wdrazane_programy_sprawozdania/Platnosci_bezposrednie/24052016_Platn_bezp..pdf. Józwiak W. (red.), 2003, Ewolucja gospodarstw rolnych, GUS, Warszawa.
 • Kalbarczyk E., 2014, Analiza zasobów gruntów w dobrej kulturze, [w:] B. Głębocki (red.) Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Warszawa, s. 178-199.
 • Kluba M., 2013, Gospodarowanie gruntami rolnymi jako wyraz przemian w rolnictwie na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, ACTA Universitatis Lodzienisis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 13, s. 180-197.
 • Mały Rocznik Statystyczny, 2002-2015, GUS, Warszawa.
 • Michna W., 2008, Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencję polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych makroregionów, Program Wieloletni 2005-2009, 30, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Nosecka B., Pawlak K., Poczta W., 2011, Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, Program Wieloletni 2011-2014, nr 7, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Pietrzak M.B., Walczak D., 2014, The analysis of the agrarian structure in Poland with the special consideration of the years 1921 and 2002, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20, s. 1018--1039.
 • Poczta W. (red.) 2013a, Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR, GUS, Warszawa.
 • Poczta W., 2013b, Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 65-100.
 • Polska 1989-2014, 2014, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2014, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2015, GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 roku, DzU nr 65, poz. 600.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie minimalnych norm, DzU nr 46, poz. 36 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.
 • Sikorska A., 2008, Rynkowy i nierynkowy i nierynkowy obrót ziemią rolniczą, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2007 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 241-253.
 • Sikorska A., 2014, Dylematy w definiowaniu rodzinnych gospodarstw rolnych (na przykładzie Polski), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, s. 31-49.
 • Toczyński T., Wrzaszcz W., Zegar J.S., 2013, Zrównoważenie polskiego rolnictwa, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
 • Woś A., 2004, W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa.
 • Zegar J.S., 2009, Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Zegar J.S., 2012, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.