PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 39 (3) Innowacyjność to rozwój : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 117--132
Tytuł artykułu

Wprowadzanie innowacji w MŚP a kapitał ludzki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Introduction of Innovation in the Sector of Small and Mediumsized Enterprises versus Human Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł stanowi opracowanie dotyczące powiązania pomiędzy wprowadzaniem innowacji do przedsiębiorstwa a zatrudnianiem pracowników i kapitałem ludzkim w organizacji. Pierwsza teoretyczna część artykułu przybliża termin innowacji oraz charakteryzuje główne bariery w jej wdrażaniu. Przedstawiono również charakterystykę innowacyjnych MŚP w kontekście zatrudniania pracowników i inwestowania w kapitał ludzki. W drugiej części artykułu przedstawiono dwa studia przypadków z sektora MŚP. Zbadano wpływ wprowadzanych innowacji na zatrudnianie pracowników w wybranych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is a study of the relationship between the innovations to the enterprise and employment of workers and human capital in the organization. The first theoretical part of the article introduces the term innovation and characterized the main barriers to its implementation. It also presents the characteristics of innovative small and medium-sized enterprises in the context of employment and investing in human capital. In the second part of the article presents two case studies of small and medium-sized enterprises. It was analyzed how innovations affected to employees in selected enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Baruk J., Korzyści z innowacji w firmach zachodnich, "Nowator" 2004, nr 10.
 • [2] Bembenek B., Moszkowicz K., Rozwój przedsiębiorstw poprzez kooperację, (w:) Herman A., Poznańska K. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, tom 1, SGH, Warszawa 2008.
 • [3] Błaszczuk D., Innowacyjność w sektorze MŚP, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Warszawa 2013.
 • [4] Dunicz M., Wychowanek M., Bariery innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2015 r.
 • [5] Dzikowski P., Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Wielkopolsce w latach 2011-2012, [w]: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Cz. I, pod. red. A. Świadek, Wydawnictwo Naukowe IVG, Szczecin 2013.
 • [6] Gorzelany-Dziadkowiec M., Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej, [w]: Analiza strategiczna wybranych przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013.
 • [7] Kalinowski T. B., Innowacyjność przedsiębiorstw a system zarządzania jakością, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • [8] Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 • [9] Karaś A., Rozwój kompetencji pracowników jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa, Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2012.
 • [10] Leoński W., Bariery działalności innowacyjnej w mikroprzedsiębiorstwach, [w]: Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryła, T. Małkus, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • [11] Łapiński Ł., Przedsiębiorczość i perspektywy rozwojowe sektora MSP w Polsce [w]: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, pod red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Warszawa 2015.
 • [12] Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M, Wiedza-Kapitał ludzki-Innowacje, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • [13] Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wspólna Publikacja OECD i Eurostatu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008
 • [14] Pomykalski. A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • [15] Siłka P., Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012.
 • [16] Węgrzyn G., Innowacje jako determinanta zmian strukturalnych rynku pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.
 • [17] Włodarczyk J., Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce, [w]: Innowacje w rozwoju gospodarski i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, A. Zachorowskiej-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • [18] Wychowanek J., Problemy innowacyjności produktów w małym przedsiębiorstwie w branży piekarniczej, [w]: Prace Naukowe T.25 Inżynieria innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Wałbrzych 2013.
 • [19] Innovation Union Scoreboard 2014, raport opracowany przez H. Hollanders, N. Es-Sadki, [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm].
 • [20] Badania i ewaluacje PARP: Raport Polska w Innovation Union Scoreboard 2015, [https://badania.parp.gov.pl/polska-w-innovation-union-scoreboard-2015].
 • [21] Raport: Polska w Innovation Union Scoreboard 2015, [http://poig.parp.gov.pl/index/more/47678].
 • [22] Słownik innowacji: hasło Oslo Manual, [http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=E57FDB129BC04E42B19E7D4AC12269A1].
 • [23] Pomorska Izba Finansowo-Handlowa, [http://www.pifhprofit.com.pl/?id_akt=129&status=3].
 • [24] Strona Sonel S.A, [http://www.sonel.pl/pl/o-firmie/o-firmie.html].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.