PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości | 121--128
Tytuł artykułu

Problem sprawozdawczości narracyjnej na przykładzie raportu zintegrowanego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powstanie i zastosowanie w praktyce paradygmatu zrównoważonego rozwoju, czego wyrazem jest strategia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, spowodowało wzrost zainteresowania interesariuszy także pozafinansowymi aspektami działania tych przedsiębiorstw, tj. ekologicznym, społecznym i z zakresu ładu korporacyjnego (Environmental, Social, Governance - ESG). Przejawia się to we wzroście wymagań informacyjnych wobec przedsiębiorstw. W aspekcie tych zmian ma miejsce nieustająca ewolucja zakresu i kształtu sprawozdawczości biznesowej. Do niedawna w systemie rachunkowości przedsiębiorstw generowane były w przeważającej większości informacje finansowe. Sam obraz dokonań finansowych nie jest już jednak wystarczający do podejmowania decyzji w samym przedsiębiorstwie, jak i względem niego. Wobec tego rachunkowość i księgowi otwierają się na nowe zagadnienia. Finalnie podsystem sprawozdawczości dostarcza coraz szerszej informacji, z rosnącym udziałem narracji. Ostatnią z wielu koncepcji sprawozdawczości, coraz częściej rozważanej na gruncie teoretycznym, jak i stosowanej w praktyce gospodarczej, jest raportowanie zintegrowane. Jako że jest ona stosunkowo nowa, jej stosowanie rodzi pewne problemy. Wobec tego za cel opracowania uznano identyfikację istoty i źródeł problemu współczesnej sprawozdawczości narracyjnej oraz klucz do jego rozwiązania. Realizacja celu nastąpiła przy zastosowaniu metody analizy krytycznej literatury oraz w wyniku rozumowania dedukcyjnego. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.U. L 330 z 15 listopada 2014.
 • Eljasiak E., W kierunku zintegrowanej sprawozdawczości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 62(118), 2011.
 • Gmytrasiewicz M., Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, SGH, Warszawa 2009.
 • GRI, An Introduction to G4, 2013.
 • GRI, Reporting Principles and Standard Disclosures, 2013.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.E., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
 • Hońko S., Podstawy wyceny aktywów i zobowiązań według Założeń koncepcyjnych IASB - stan obecny i propozycje zmian, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 2, nr 4(265), 2014.
 • IASB, Conceptual Framework for Financial Reporting, London 2010.
 • IIRC, The International <IR> Framework. Guiding Principles, 2013.
 • Iwasieczko B., Polityka rachunkowości a zakres ujawnień informacji sprawozdawczych, "Studia Ekonomiczne", nr 201, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014.
 • Karmańska A., Etyka w księgowości uwiarygodnia obrót gospodarczy, wywiad dla portalu Księgowi przyszłości, http:/www.ksiegowiprzyszlosci.pl/bazawiedzy/id/22?page=5 (dostęp: 09.02.2016).
 • Kobiela-Pionnier K., Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 66(122), 2012.
 • KPMG International, Raportowanie CSR - Ankieta KPMG, Edycja 2013.
 • Krasodomska J., Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 82(138), 2015.
 • Mazurowska M., Idea sprawozdawczości narracyjnej, "Studia Prawno-Ekonomiczne", T. XC1/2, 2014.
 • PwC, Narrative Reporting: Give Yourself a Head Start, 2007.
 • Rumniak P., Kierunki zmian raportowania w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 760; "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 59, 2013.
 • Samelak J., Ramy koncepcyjne zintegrowanego sprawozdania jako formy raportowania CSR, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 314, 2013.
 • Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013.
 • Szadziewska A., Rola specjalistów z rachunkowości na tle zmian w raportowaniu biznesowym, "Zarządzanie i Finanse", Vol. 12, nr 2/2014, 2014.
 • Szczepankiewicz E., Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw - problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 832; "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 71, 2014.
 • SAICA, An Integrated Report is a new requirement for listed companies, 2011.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.