PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 10 | 59--75
Tytuł artykułu

Prognoza rynku ubezpieczeniowego w Polsce

Warianty tytułu
Forecast of the Insurance Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badawczym niniejszego opracowania była analiza wpływu rynku ubezpieczeń na wzrost gospodarczy. Analiza ta została przeprowadzona na dwóch płaszczyznach: teoretycznej, przedstawiającej najważniejsze kanały oddziaływania sektora ubezpieczeń na wzrost gospodarczy w oparciu o dotychczasowe badania oraz empirycznej, prezentującej wpływ sektora ubezpieczeń na wzrost gospodarczy, przy wykorzystaniu modeli: KMNK, CAGR. Podstawowe wielkości charakteryzujące rynek ubezpieczeniowy w obu działach ubezpieczeń zostały zaprezentowane za pomocą metod analizy opisowo-jakościowej, analizy porównawczej oraz analizy statystycznej, przy zastosowaniu programu GRETL. Koncepcję metodyczną tego opracowania oparto na funkcjonalnym ujęciu rynku ubezpieczeniowego i jego ekonomicznych uwarunkowań. Przedział czasowy badania rynku ubezpieczeniowego obejmuje lata 1996-2015. Dodatkowo, oprócz modelowania bezpośredniego wpływu ubezpieczeń na wzrost gospodarczy, badanie zostało rozszerzone o zmienne, które mogą wzmacniać bądź osłabiać ten związek Do tych zmiennych zastosowano: liczbę zatrudnionych, średnie wynagrodzenie oraz stopę bezrobocia. Wyniki te pozwoliły na stwierdzenie istnienia dodatniego wpływu ubezpieczeń na wzrost gospodarczy.(abstrakt oryginalny)
EN
The research goal of this study was to analyse the impact of the insurance market on Economic growth. This analyse was carried out on two levels: theoretical, presenting the most important channels of the impact of the insurance sector on Economic Growth based on past studies and empirical, presenting the impact of the insurance sector on Economic growth, using models KMNK, CAGR. Pertaining to the insurance market, the insurance were presented by the methods used to descriptive , qualitative .comparative and statistical analysis used by the GRETL program. 10. The methodological concept of this study is based on a functional basis of the insurance market and Economic conditions. Test interval insurance market covers the years 1996-2015. Although, the model of direct impact of insurance on Economic growth, the study was extended to variables strengths or weaknesses the relationship. These variables were used: the number of employees, average wages and the unemployment rate. These results show a positive effect of insurance on Economic growth.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Akerlof, G.A. & Stiglitz, J.E., 1969, Capital, wages and structural unemployment, Economic Journal, No. 79.
 • 2. Arena, M., 2006, Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth? A Cross-Country Study for Industrialized and Developing Countries, World Bank Policy Research Working Paper No. 4098.
 • 3. Bednarczyk, T.H., 2010, Powiązania sektora ubezpieczeń z systemem finansowym i sferą realną gospodarki, Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2010, Warszawa.
 • 4. Blanchard, O., 2011, Makroekonomia, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa
 • 5. Carter, R.L. & Dickinson G.M., 1992, Obstacles to the Liberalization of Trade in Insurance, Harvester Wheatsheaf, London.
 • 6. Chan E., 2012, Harvard Business School Confidential: Secrets of Success. John Wiley & Sons.
 • 7. Dobrska, Z., 2010, Pojęcie rozwoju gospodarczego - analiza wstępna, [w:] Bąkiewicz, A., Żuławska, U., (red), Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 • 8. Enz, R., 2000, The S-Curve Relation Between Per-Capita Income and Insurance Penetration, The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice 25(3).
 • 9. Hamydova, M., 2014, Wpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy - analiza krajów OECD, Ekonomia, nr 36.
 • 10. Kugler M., Ofoghi R., 2005, Does Insurance Promote Economic Growth? Evidence from the UK, Money Macro and Finance (MMF) Research Group Conference 2005, Money Macro and Finance Research Group, www.repec.org: aktualizacja: 25 październik 2016.
 • 11. Mankiw N.G., 2012, Principles of economics, 6th edition, South-Western Cengage Learning, Mason OH.
 • 12. Ortyński, K., 2010, Ubezpieczenia a wzrost gospodarczy, [w:] Bukowski S.W., (red), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa.
 • 13. Outreville J.R, 1990, The Economic Significance of Insurance Markets in Developing Countries, Journal of Risk and Insurance, 57(3).
 • 14. Pacholarz, W.M., 2014, Wsparcie społecznych instytucji finansowych banków spółdzielczych (Volksbanken - Raiffeisen Banken, Sparkassen, Bausparkassen) dla innowacyjnych technologii energetycznych w Republice Federalnej Niemiec, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 8(775), Warszawa.
 • 15. Przybytniowski J.W., 2013, Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • 16. Przybytniowski J.W., 2016, Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji miedzy sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną gospodarki, CeDeWu.PI, Warszawa.
 • 17. Sopoćko, A., 2009, Innowacje sektora ubezpieczeń na rynku kapitałowym, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2, Warszawa.
 • 18. Spence, A.M., 1973, Job market signaling, Quarterly Journal of Economics, No. 87.
 • 19. Stroiński, E., 2004, Ubezpieczenia na życie, Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa, s. 494
 • 20. Ward, D. & Zurbruegg, R., 2000, Does Insurance promote economic growth - evidence from OECD Countries, The Journal of Risk and Insurance, Nr 67(4).
 • 21. Webb I., Grace M., and Skipper H.D., 2002, The Effect of Banking and Insurance on the Growth of Capital and Output, Working paper, Center for Risk Management and Insurance, Georgia State University, Atlanta.
 • 22. Weizsäcker, C.F., 2007, Zum Weltbild der Physik, Hirzel Verlag, HÁrzel.
 • 23. Wojtyna, A., 2009, O badaniach nad "głębszymi" przyczynami wzrostu gospodarczego, [w] Rapacki R., Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.
 • 24. Van den Berg H., 2001, Economic Growth and Development: An Analysis of Our Greatest Economic Achievements and Our Most Exciting Challenges, University of Nebraska, Lincoln.
 • 25. Zheng, W., Liu, Y. & Deng, Y., 2008, A New Paradigm for International Insurance Comparison: With an Application to the Comparison of Seven Insurance Markets, The Geneva Association/I Is Research Awards Partbershop.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.