PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 450 Polityka ekonomiczna | 311--322
Tytuł artykułu

Współczesne wyzwania europejskiej polityki transportowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Current Challenges of European Transport Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywny system transportowy jest niezbędny dla poprawy dobrobytu społeczeństwa, gdyż ma znaczący wpływ na tempo nie tylko wzrostu gospodarczego, ale też rozwoju społecznego. Efektywny transport rozumiany jest jako taki, który zaspokaja popyt na usługi przemieszczania i jednocześnie minimalizuje wykorzystywane w tym celu zasoby. Ma on za zadanie sprostać rosnącym potrzebom przemieszczania, ale jednocześnie minimalizować negatywne skutki rozwoju sektora. Zadaniem polityki transportowej jest takie zarządzanie sektorem, aby zmaksymalizować korzyści przy minimalnych kosztach. Celem artykułu jest określenie wyzwań stojących przed europejską polityką transportową oraz zidentyfikowanie obszarów, w których podjęcie działań umożliwi osiągnięcie założonych celów. Istotne jest bieżące monitorowanie i korygowanie założonych celów, tak aby były one z jednej strony ambitne i prowadziły do poprawy efektywności sektora transportu, ale z drugiej strony muszą być możliwe do osiągnięcia(abstrakt oryginalny)
EN
Efficient transport system is essential to improve social welfare while it has a significant impact not only on the economic growth but also social development. Efficient transport is understood as the one which meets the demand for movement and at the same time minimizes resources used and the negative effects of its development. The main task of transport policy is to manage the sector in such a way to maximize the benefits within minimal costs. This article aims to identify the challenges facing European transport policy and to identify areas and actions where its objectives can be achieved. It is very important to monitor and adjust the objectives to real socio-economic conditions(original abstract)
Rocznik
Strony
311--322
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • De Ceuster G. et al., 2005, ASSESS Final Report, DG TREN, European Commission 2005, http://ec.europa.eu/transport/evaluations/doc/2005_ten_t_assess.pdf (12.11.2014).
 • EC, 2016, Infrastructure - TEN-T - Connecting Europe, http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/index_en.htm (23.04.2016).
 • EP, 2004, European Transport Policy, Present situation and future prospects, New and fully revised second edition, European Parliament, http://www.eppgroup.eu/Activities/docs/transport-en.pdf (26.04.2016).
 • EU, 2014, EU transport in figures. Statistical Pocketbook 2014, Brussels.
 • KE, 2008, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych, KOM(2008) 435 wersja ostateczna.
 • KE, 2010, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki, bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, COM(2010) 389/3.
 • KE, 2011, Biała księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
 • KE, 2013, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, KOM (2013) 17.
 • Koźlak A., Pawłowska B., 2010, Nowe trendy w europejskiej polityce transportowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 113, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Pawłowska B., 2013, Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych problemów społeczno-gospodarczych, Wyd. UG, Gdańsk.
 • Pawłowska B. (red.), 2015, Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • PE, 2010, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, Dz.U. UE, seria L 207.
 • PE, 2013, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE, Dz. U. UE, seria L 348/1.
 • POBR, 2014, IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011-2020 (opublikowany 16 maja 2014 roku), https://www.obserwatoriumbrd.pl/pl/dzialania_na_rzecz_brd/programy_poprawy_brd (24.04.2016).
 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2016, http://ec.europa.eu/polska/news/140911_transport_pl.htm (23.04.2016).
 • Rada WE, 2007, Rozporządzenie (WE) nr 219/2007 ustanawiające wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania unijnego systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR), Dz. U. UE, seria L 64/1.
 • TERM, 2016, Wskaźniki TERM http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-cleaner-and-alternative-fuels/use-of-cleaner-and-alternative-9 (dostęp: 26.04.2016).
 • World Bank, 2013, Turning the right corner. Ensuring development through a low-carbon transport sector, The International Bank for Reconstruction and Development, Washington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449897

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.