PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 13 | 38--52
Tytuł artykułu

Przemysł meblarski w Polsce i jego międzynarodowa pozycja konkurencyjna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Furniture Industry in Poland and Its International Competitive Position
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie międzynarodowej konkurencyjności ma kluczowe znaczenie we współczesnej gospodarce światowej. Przy tym coraz większą popularność zyskuje przekonanie, że o konkurencyjności gospodarki narodowej decydują jej poszczególne sektory, które tę konkurencyjność kształtują. Celem artykułu jest określenie pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu meblarskiego za pomocą analizy statystycznej. Przeprowadzone badania wskazują, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się pod względem poziomu produkcji rynków meblarskich w Unii Europejskiej. Potencjał produkcyjny branży sytuuje Polskę na wysokiej pozycji zarówno wśród producentów, jak i eksporterów. Ponadto zagregowane dane potwierdzają poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej branży meblarskiej w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of international competitiveness is crucial in today's global economy. Moreover the belief that the competitiveness of the national economy is created by various sectors is gaining popularity. The aim of the article is to indicate the competitive position of the Polish furniture industry using statistical analysis. The study indicates that Poland is one of the fastest growing furniture markets in the European Union in terms of production levels. The production potential of the industry places Poland on a high position among manufacturers and exporters. In addition, aggregated data confirm the improvement in the competitive position of the Polish furniture industry in the analysed period. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bieńkowski W. i in. (2008), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Prace i materiały, nr 284, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
 • Bossak J. W. (2013), Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Difin, Warszawa.
 • Centre for Industrial Studies (2014), The EU Furniture Market Situation and a Possible Furniture Products Initiative. Final Report, Brussels, November.
 • Daszkiewicz N. (red) (2008.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eurostat, Manufacture of furniture statistics - NACE Rev. 2, sbs_na_ind_r2 (data dostępu: 21 lipca 2015).
 • Flejterski S. (1984), Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, Gospodarka Planowa, nr 9.
 • Gorynia M. (2009), Teoretyczne aspekty konkurencyjności [w:] Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Grupa Doradców Biznesowych BAA, Sektor meblarski w czasie i przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora, www.bcc.org.pl/blz/pliki/raporty/MEBLE_XI_2011.pdf.
 • GUS, Dane wojewódzkie, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/(data dostępu: 20 lipca 2015).
 • GUS (2007), Polska Klasyfikacja Działalności (2007), http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm(data dostępu: 20 lipca 2015).
 • GUS (2012), Rocznik statystyczny przemysłu 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS (2013), Rocznik statystyczny przemysłu 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS (2014), Rocznik statystyczny przemysłu 2014, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Jankowska B. (2009), Konkurencyjność w ujęciu mezoekonomicznym [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krugman P. (1994), Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs March/April 1994 Issue.
 • Market Quest (2014), Rynek produkcji mebli w Polsce. Ocena konkurencyjności i perspektywy rozwoju branży, Copyright BSI sp. z o. o., Warszawa.
 • Misala J. (2005), Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Person Ch., Salenbier G. (1983), Trade Employment and Adjustment Essays in International Economics, Montreal.
 • Porter M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Harvard Business Review 68, No. 2.
 • Radło M. J. (2008), Miary konkurencyjności gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, http://radlo.org/mkg.pdf.
 • Sztando A. (1999), Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w układzie województw w latach 1992-1996 - wstępna próba analizy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 807, Wrocław.
 • United Nations Industrial Development Organisation (2013), The Industrial Competitiveness of Nations. Looking back, forging ahead, Vienn.
 • Wysokińska Z. (2002), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech), Studia Europejskie 1/2002.
 • Wziątek-Kubiak A. (2003), Konkurencyjność polskiego przemysłu, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.