PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 62--77
Tytuł artykułu

Przemiany sytuacji finansowej sektora handlu detalicznego w Polsce i Niemczech w latach 2005-2014

Warianty tytułu
Transformations of the Financial Situation of the Retailing Sector in Poland and Germany in 2005-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dekada członkostwa Polski w UE skłania do refleksji nad przemianami kondycji finansowej przedsiębiorstw sektora handlu. Głównym celem rozważań jest komparatywna ocena zmian kondycji finansowej sektora handlu detalicznego w Polsce i Niemczech. W analizie wykorzystano zagregowane i zharmonizowane sprawozdania finansowe przedsiębiorstw tego sektora za lata 2005-2014 publikowane przez Europejski Bank Centralny. Analizę przeprowadzono w pięciu obszarach sytuacji finansowej przedsiębiorstw, tj. struktury finansowej, zadłużenia, rentowności, kapitału obrotowego oraz aktywności w zakresie wykorzystania majątku. Badania wykazały, że krajowe i niemieckie przedsiębiorstwa handlu detalicznego uzyskują porównywalną rentowność sprzedaży, co jednak nie przekłada się na porównywalne stopy zwrotu z aktywów i kapitału własnego. Poziom rentowności aktywów i kapitału własnego jest bowiem w krajowym sektorze handlu wyraźnie niższy niż w Niemczech i wynika z mniejszej efektywności zaangażowanego majątku mierzonej rotacją aktywów oraz z wyraźnie mniejszej dźwigni kapitałowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The decade of Poland's membership in the EU prompts to make a reflexion on the transformations of the financial condition of the trade sector. The main aim of considerations is a comparative assessment of changes of the financial condition of the retailing sector in Poland and Germany. In the analysis, the author made use of aggregated and harmonised financial statements of this sector's enterprises for the years 2005-2014 published by the European Central Bank. The analysis was carried out in five areas of enterprises' financial situation, i.e. the financial structure, indebtedness, profitability, current assets, and activity as regards use of assets. The surveys showed that Polish and German retailing enterprises achieve comparable return on sales, what, however, does not translate into comparable rates of return on assets and equity, as the level of return on assets and equity is in the Polish trade sector clearly lower than in Germany and issues from a lower effectiveness of assets employed, measured with asset turnover, and apparently lower capital leverage. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
62--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Annual detailed enterprise statistics for industry (2016) (NACE Rev. 2, B-E), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 02.04.2016].
 • Bank for Accounts of Companies Harmonised (2016), http://www.bach.banque-france.fr [dostęp: 20.04.2016].
 • Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (2016), "Official Journal of the European Union", L 124/36, 2003/361/EC, 20.5.2003, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN [dostęp: 20.04.2016].
 • Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
 • Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Hawawinii G., Viallet C. (2006), Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa.
 • Metro-handelslexikon 2015/2016. Daten, Fakten und Adressen zum Handel in Deutschland, Europa und der Welt (2015), Metrogroup, Düsseldorf, http://www.metrogroup.de/ [dostęp: 10.04.2016].
 • NACE Rev. 2 - Statistical classification of economic activities in the European Community (2016), Eurostat, Methodologies and working papers, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.pdf [dostęp: 20.04.2016].
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skoczylas W., Niemiec A. (2005), Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 106.
 • The Bank for the Accounts of Companies Harmonized (BACH) database (2015), "Statistics Paper Series", No. 11, September, BACH Working Group, European Central Bank, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecbsp11.en.pdf [dostęp: 27.04.2016].
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Żwirbla A. (2003a), Odchylenie względne jako miernik efektywności gospodarowania, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 17(73).
 • Żwirbla A. (2003b), Z historii metod deterministycznych analizy ekonomicznej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 15(71).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449945

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.