PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 118--135
Tytuł artykułu

Współpraca firm świadczących usługi biznesowe z klientami

Autorzy
Warianty tytułu
Cooperation of Companies Providing Business Services with Customers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest przedstawienie stanu i zakresu współpracy firm świadczących usługi biznesowe i przedsiębiorstw korzystających z ich usług oraz osiąganych z tego tytułu korzyści. Zidentyfikowano także podstawowe czynniki sprzyjające i ograniczające wzajemne relacje. Artykuł ma charakter badawczy, a jego cel zrealizowano na podstawie wyników dwóch badań empirycznych, z których pierwsze przeprowadzone było w firmach świadczących usługi biznesowe, drugie - w przedsiębiorstwach nabywających te usługi. Pozwoliło to na zgromadzenie znacznego zasobu informacji oraz konfrontację opinii obu stron - usługodawców i usługobiorców. Wyniki badań upoważniają do stwierdzenia, że znaczna większość respondentów dobrze, a nawet bardzo dobrze ocenia współpracę, wskazuje jednak na różne jej uwarunkowania, efekty i zagrożenia. Artykuł kierowany jest do wszystkich organizacji zainteresowanych problematyką usług biznesowych, a szczególnie do ośrodków naukowych prowadzących badania w tym zakresie oraz podmiotów świadczących i nabywających te usługi, otwartych na korzystanie z wiedzy i podnoszenie kompetencji. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to present the state and scope of cooperation of firms providing business services and enterprises using their services as well as the benefits gained for this purpose. The author also identified the basic factors facilitating and limiting mutual relationships. The article is of the research nature and its aim was achieved based on findings of two empirical surveys, the first of which was carried out in the companies providing business services, while the second - at the enterprises purchasing these services. This allowed collecting a considerable stock of information and confronting opinions of both parties - service providers and customers. The survey findings enable stating that a large majority of respondents well or even very well rate cooperation, indicating, however, its various determinants, effects and threats. The article is addressed to all organisations concerned about the problems of business services and, particularly, to research centres carrying out research in this respect as well as the entities providing and purchasing those services, open to use of knowledge and raise competencies. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
118--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Daszkowska M. (1998), Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chilimoniuk-Przeździecka E. (2011), Eksport usług biznesowych z Polski, "Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu", nr 179.
 • Chłodnicki M. (2004), Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kłosiński K, Mongiałło D. (2005), Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie wieków, "Wiadomości Statystyczne", nr 12.
 • Kuczewska L. (2006), Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Kuczewska L., Nowacki R. (2016), Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Majchrzak M. (2012), Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce.
 • Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna, CeDeWu, Warszawa.
 • Rogoziński K. (2000), Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Rynek Wewnętrzny w 1996 roku (1997), GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.