PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 11 | 166--176
Tytuł artykułu

Nowy model rachunkowości leasingu i jego konsekwencje

Autorzy
Warianty tytułu
The New Lease Accountung Model and its Consequenses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono podstawowe założenia dotyczące rachunkowości leasingu korzystającego z opublikowanego przez IASB w styczniu 2016 roku nowego MSSF 16 "Leasing". W standardzie, który ma obowiązywać przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku i później, przyjęto, że skutki umów leasingowych u leasingobiorcy będą rozliczane według jednego modelu. Zgodnie z nim, każda umowa będzie miała swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej poprzez ujęcie aktywów i zobowiązań, które z niej wynikają. Prawo do użytkowania aktywów będzie amortyzowane, zobowiązania wyceniane według zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem stopy procentowej leasingu. W związku z tym koszty wszystkich leasingów będą prezentowane w dwóch pozycjach sprawozdania z wyniku. Zmiana zasad rachunkowości leasingu wpłynie na zwiększenie wartości aktywów i zobowiązań prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, a także na strukturę kosztów kształtujących wynik finansowy. W konsekwencji spowoduje to zmianę wartości wskaźników charakteryzujących sytuację majątkową i finansową podmiotu w porównaniu z sytuacją, w której występuje leasing operacyjny. Nowe zasady rachunkowości leasingu, w szczególności prezentowanie zobowiązań z tytułu zawartych umów, bez wątpienia przyczynią się do poprawy jakości sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents basic assumptions concerning lessee accounting presenting in IFRS 16 Leases. The standard was issued in January 2016, and is effective for the annual reporting period beginning after 1 January 2019. The IASB presented the single lessee accounting model. All lease contracts will be presented in a statement of financial position as the right of use asset and lease liabilities. The right of use asset will be depreciated; liabilities will be measured at an amortized cost using the effective interest method. The new accounting model for lessee will result in increase of assets and liabilities recognized in financial statements. It also will be different than operating leases, a structure of expenses influencing net profit. In consequence, basic financial ratios will change. The introduced single model for lessee, especially presentation liabilities in statement of financial positions, will increase the quality of financial reporting. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
166--176
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bascom, K., O'Donovan, B., 2016, New Leases Standard - Introducing IFRS 16, KPMG, 13 January, https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/01/leases-new-standard-balance-sheet-transparency-slideshare-fi st-impressions-ifrs16-130116.html [dostęp: 3.02.2016].
 • Deloitte, b.r., IFRS 16 - Leases, http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-16 [dostęp: 3.02.2016].
 • EYGM, 2016, IASB Issues New Leases Standard, iss. 117, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS_Developments_Issue_117:_IASB_issues_new_leases_standard/$File/Devel117-Leases-Jan2016.pdf [dostęp: 3.02.2016].
 • FTS Global Markets, 2016, New IFRS on Leases will Result in a 13% Increase in EBITDA, says PwC research, 14 January, http://www.ft seglobalmarkets.com/news/new-ifrs-on-leases-will-result-in-a-13-increase-in-ebitda-says-pwc-research.html [dostęp:5.02.2016].
 • IASB, 2016, IFRS 16 Leases, http://ww w.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/IFRS_16_project-summary.pdf [dostęp: 2.02.2016].
 • IFRS, 2016, Fact Sheet - IFRS 16 Leases, http://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/leases/documents/leases-fact-sheet-january2016.pdf [dostęp: 2.02.2016].
 • Irvine, J., 2016, FRS 16 Will Bring $2.8trn on to Companies' Balance Sheets, economia,13 January, http://economia.icaew.com/news/january-2016/ifrs-16-will-bring-2trn-pounds-on-balance-sheet [dostęp: 5.02.2016].
 • Kuzior, A., 2015, Ku nowym zasadom rachunkowości leasingu. Perspektywa korzystającego, w: Kiziukiewicz, T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 77.
 • Poole, V., 2016, Th e Rules: IFRS 16 Shift s Pressure Point to DISTINGUISHING between a Service and a Lease, FinancialDirector, 19 January, http://www.financialdirector.co.uk/fi nancial-director/analysis/2442417/the-rules-ifrs-16-shift s-pressure-point-to-distinguishing-between-a-service-and-a-lease [dostęp: 6.02.2016].
 • Villa, J.T., 2016, IFRS 16, Leases: Increasing Transparency on Lease Assets and Liabilities, BusinessWorld online, 18 January, http://www.bworldonline.com/content.php?section=Economy&title=ifrs-16-leases-increasing-transparency-on-lease-assets-and-liabilities&id=121598 [dostęp: 4.02.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.