PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 11 | 189--202
Tytuł artykułu

Zakres odpowiedzialności prawnej i zawodowej osób odpowiedzialnych za sporządzenie oraz badanie sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia

Autorzy
Warianty tytułu
The Scope of Legal And Professional Liability of Persons Responsible for Preparation and Review of General Purpose Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawozdania finansowe ogólnego przeznaczenia adresowane do szerokiego kręgu odbiorców zewnętrznych powinny gwarantować wiarygodność prezentowanych w nich informacji. Odpowiedzialność w tym zakresie, zgodnie z prawem bilansowym, ponoszą osoby zarządzające jednostką oraz sprawujące nadzór. W przypadku ustawowego obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta procedura ta dodatkowo uwierzytelnia wiarygodność sprawozdania finansowego udostępnionego interesariuszom. Regulacje prawne i zasady etyki zawodu biegłego rewidenta przewidują szczególny zakres jego odpowiedzialności za wydaną opinię o sprawozdaniu finansowym. Celem artykułu było odróżnienie odpowiedzialności osób zarządzających jednostką oraz sprawujących nadzór od odpowiedzialności biegłego rewidenta za rzetelność informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym ogólnego przeznaczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
General purpose financial statements, targeted at a wide range of external recipients, should guarantee credibility of information presented therein. As dictated by balance sheet law, all related liability is vested in the persons managing and supervising the issuing entity. In case of an obligatory financial statement review by a statutory auditor, the procedure provides additional validation to the financial statement disclosed to the stakeholders. Legal regulations and professional ethics of statutory auditors assign to the reviewer of the financial statement a special scope of liability for the review. The purpose of this paper is to differentiate between the liability for the credibility of a general purpose financial statement vested in the persons managing and supervising the issuing entity, and that vested in the statutory auditor. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
189--202
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ciechan-Kujawa, M., 2014, Wielowymiarowy audyt biznesowy. Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Górniok, O., 2003, Czyny karalne przewidziane w kodeksie spółek handlowych (Tytuł V), w: Górniok, O. (red.), Prawo karne gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa.
 • Micherda, B., 2004, Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Micherda, B. (red.), 2014, Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Difin, Warszawa.
 • Międzynarodowe standardy rewizji finansowej i kontroli jakości, 2009, SKwP, KIBR, IFAC, Warszawa.
 • Pfaff , J., 2005, Odpowiedzialność zarządu spółki kapitałowej za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w: Smejda, M. (red.), Aktualne zmiany w rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji, Studia Ekonomiczne, nr 33, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Pfaff , J., 2008, Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Pfaff , J., 2014, Polityka rachunkowości w procesie badania sprawozdań finansowych, w: Kostur, A., Pfaff , J. (red), Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Studia Ekonomiczne, nr 201, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Pfaff , J., 2015, Rewizja finansowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. nr 77, poz. 649 z późn. zm.
 • Walińska, E., Gad, J., 2012, Odpowiedzialność rad nadzorczych za sprawozdania finansowe - doświadczenia polskich spółek publicznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 66 (122), SKwP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.